Коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България” – Прессъобщение

site.btaПП-ДБ искат фитосанитарния и ветеринарния контрол на ГКПП да се върне в държавата

ПП-ДБ искат фитосанитарния и ветеринарния контрол на ГКПП да се върне в държавата
ПП-ДБ искат фитосанитарния и ветеринарния контрол на ГКПП да се върне в държавата

Депутатите на ПП-ДБ, внесоха в Земеделска комисия на НС предложение за Изменения на Закона за управление на Агрохранителната верига, чрез които да се постигне пълен фитосанитарен и ветеринарно санитарен и здравен контрол на Гранично контролно пропускателните пунктове (ГКПП).

Мерките предвиждат пълен държавен контрол върху вноса на храни, животни и други стоки. В това число документални и физически проверки, лабораторни изпитвания, помощни товаро-разтоварни и др. дейности.

Промените в закона предвиждат лицата, които ще извършват съответните дейности на граничните пунктове, назначавани от БАБХ, да минават проверка за надеждност пред органите на ДАНС.

Целта на законодателните промени е гарантиране на обективен, стриктен и прозрачен държавен контрол на вноса и износа на храни през българската граница и покриване на високите критерии на Шенгенското пространство.

Ето и конкретните промени:

§1 Чл. 51 се изменя както следва:

1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:

(2) Документалните и физическите проверки, проверка за идентичност и лабораторните изпитвания на проби на категории животни и стоки по чл. 47, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 за целите на официалния контрол, извършван на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове, се осъществяват единствено от представителите на компетентния орган  (ветеринарносанитарни, фитосанитарни или здравни инспектори) и в лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните. Тези дейности не могат да бъдат превъзлагани.

2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:

(3) Помощните товаро-разтоварни и други действия, необходими за осъществяване функциите на компетентните органи се осъществяват само от служители или лица в трудови правоотношения с компетентния орган. Тези дейности не могат да бъдат превъзлагани.

3. Създава се нова алинея 4  със следния текст:

(4) Преди назначаване на лицата по ал 3. спрямо тях се извършва проверка  за надеждност и съответствие с мерките за защита на националната сигурност от служители на Държавна агенция национална сигурност по ред определен с писмена заповед на Председателя на ДАНС. Проверките включват и използване на техническо средство - полиграф и се извършват от служители на Държавна агенция национална сигурност по ред определена писмена заповед на Председателя на ДАНС

4. Създава се нова алинея 5

(5)  Наблюдение върху действията и работата на лицата по ал. 2 и ал 3 се извършва чрез система за видеонаблюдение, която е интегрирана със системите на Държавна агенция национална сигурност и главна дирекция борба с организираната престъпност към МВР

5.       Досегашната ал. 2 става ал. 6

6.       Досегашната ал. 3 става ал. 7

7.       Досегашната ал. 4 става ал. 8

8.       Досегашната ал. 5 става ал. 9

9.       Досегашната ал. 6 става  ал. 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2 Законът влиза в сила от датата на неговото обнародване в Държавен вестник.

§3 Всички лица извършващи дейности по §1, т. 2 продължават дейността си до издаване на заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, въз основа на решение на МС, с което се приема доклада на агенцията, относно готовността й за изпълнение на дейностите по §1, т.2., в срок не по-късно от една година от влизане в сила на този закон.

§4. В 6 месечен срок от влизането на закона в сила БАБХ изгражда интегрирана система за видеонаблюдение в съответствие с чл 51, ал 5. 

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:54 на 18.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация