site.btaПрофил на купувача

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Адрес: 1124 София, бул. "Цариградско шосе" 49

Подробна информация за обществените поръчки на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ е публикувана в портала на Агенция по обществени поръчки на адрес: https://app.eop.bg/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

За всички възложители: За обявляния, съгласно чл. 101 "б", ал. 1, т. 3 от ЗОП, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ обявява следния e-mail адрес: zop@bta.bg

 


 

Вътрешни правила

Описание 📥
Вътрешни правила за планиране, възлагане, провеждане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българската телеграфна агенция Изтегли PDF

 


 

Процедури по чл. 18 от ЗОП

Описание Дата 📥
Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА
(ОБЯВА № 1 от 22.01.2019 г. имп. N AOP 88994, 88997)
Решение 22.01.2019 Изтегли PDF
Обявление 22.01.2019 Изтегли PDF
Документация 22.01.2019 Изтегли DOCX
Приложения 22.01.2019 Изтегли RAR
Протокол 1 21.02.2019 Изтегли PDF
Уведомление за отваряне на цени 25.02.2019 Изтегли PDF
Протокол 2 11.03.2019 Изтегли PDF
Протокол 3 11.03.2019 Изтегли PDF
Решение 11.03.2019 Изтегли PDF
Договор позиция 1 18.04.2019 Изтегли PDF
Договор позиция 2 18.04.2019 Изтегли PDF
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект "Дигитален мултимедиен център" - БТА
(ОБЯВА № 019 от 22.05.2018 г. имп. N в АОП 848200, 848203)
Документация и приложения 24.05.2018 г. Изтегли RAR
Обявление 25.05.2018 г. Изтегли PDF
Решение 25.05.2018 г. Изтегли PDF
Уведомление за отваряне на цени 10.07.2018 г. Изтегли PDF
Протокол 1 и 2 10.07.2018 г. Изтегли PDF
Доклад 20.07.2018 г. Изтегли PDF
Решение 20.07.2018 г. Изтегли PDF
Договор 30.07.2018 г. Изтегли PDF
Осигуряване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Българска телеграфна агенция
(ОБЯВА от 30.06.2017, имп. N в АОП 793972, 793976)
Решение за откриване на процедура 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Обявление за поръчка 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Документация 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Образци на документи 30.06.2017 г. Изтегли RAR
Протокол 1 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Протокол 2 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Протокол 3 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Доклад 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Решение 30.06.2017 г. Изтегли PDF
Обявление за възложена поръчка 30.05.2018 г. Изтегли PDF
Договор 30.05.2018 г. Изтегли PDF
Осигуряване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Българска телеграфна агенция
(ОБЯВА № 007 от 14.03.2017, имп. N в АОП 776448, 776449)
Заповед 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Решение за откриване на процедура 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Обявление за поръчка 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Регистрационна форма 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Документация 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Образци на документи 14.03.2017 г. Изтегли DOCX
Решение за прекратяване и Протокол 1 14.03.2017 г. Изтегли PDF
Обявление за прекратяване 14.03.2017 г. Изтегли PDF

 


 

Процедури по чл. 20 от ЗОП

Описание Дата 📥
Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА
Документи 29.04.2020 Изтегли ZIP
Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Българска телеграфна агенция
(РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2019г., имп. № АОП 939997)
Документи 21.10.2019 Изтегли ZIP
Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА
(ОБЯВА № 01 от 15.02.2019 имп.N в АОП 9085705)
Документи 15.02.2019 Изтегли ZIP
Почистване сградата на БТА и прилежащите и части
(ОБЯВА № 03 от 15.02.2019 имп.N в АОП 9085703)
Документи 15.02.2019 Изтегли ZIP
Доставка на вода (минерална или изворна), при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама
(ОБЯВА № 02 от 15.02.2019 имп.N в АОП 9085704)
Документи 15.02.2019 Изтегли ZIP
Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на БТА
(ОБЯВА № 03 от 08.06.2018 имп.N в АОП 9077005)
Документи 08.06.2018 Изтегли ZIP
Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на БТА
(ОБЯВА № 01 от 09.05.2018 имп.N в АОП 9075812)
Документи 09.05.2018 Изтегли ZIP
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа
(ОБЯВА № 017 от 20.11.2017 имп.N в АОП 9070537)
Документи 20.11.2017 Изтегли ZIP
Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване
(ОБЯВА № 016 от 20.11.2017 имп.N в АОП 9070536)
Документи 20.11.2017 Изтегли ZIP
Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи
(ОБЯВА № 014 от 14.11.2017 имп.N в АОП 9070311)
Документи 14.11.2017 Изтегли ZIP
Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА
(ОБЯВА от 25.10.2017, имп. N в АОП 9069625)
Документи 25.10.2017 Изтегли ZIP
Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Дигитален мултимедиен информационен център БТА, бул. Цариградско шосе №49”
(ОБЯВА № 011 от 30.06.2017, имп. N в АОП 9065785)
Документи 30.06.2017 Изтегли ZIP
Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус за нуждите на БТА
(ОБЯВА № 009 от 20.03.2017, имп. N в АОП 9062478)
Документи 20.03.2017 Изтегли ZIP
Доставка на 3 (три) броя леки автомобили за нуждите на БТА
(ОБЯВА № 006 от 16.12.2016, имп. N в АОП 9060037)
Документи 16.12.2016 Изтегли ZIP
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа
(ОБЯВА № 004 от 5.12.2016, имп. N в АОП 9059503)
Документи 05.12.2016 Изтегли ZIP
Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване
(ОБЯВА № 003 от 29.11.2016, имп. N в АОП 9059220)
Документи 29.11.2016 Изтегли ZIP
Закупуване на операционна система на Майкрософт
(ОБЯВА № 002 от 23.11.2016)
Документи 23.11.2016 Изтегли ZIP
Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи
(ОБЯВА № 001 от 11.11.2016)
Документи 11.11.2016 Изтегли ZIP
Почистване на сградата на БТА в гр. София, бул.Цариградско шосе №49 и прилежащите й части
(ПУБЛИЧНА ПОКАНА от 07.12.2015)
Документи 07.12.2015 Изтегли ZIP
Доставка на горива /бензин и дизелово гориво/ и смазочни материали, при условията на безналично плащане чрез карти, за автомобилите на Българска телеграфна агенция – гр. София
(ПУБЛИЧНА ПОКАНА от 02.12.2015)
Документи 02.12.2015 Изтегли ZIP
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София
(ПУБЛИЧНА ПОКАНА N P-573 30.11.2015)
Документи 30.11.2015 Изтегли ZIP
Предоставяне на цифрова мобилна услуга клас "GSM" и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София
(ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 94 от 12.10.2015)
Документи 12.10.2015 Изтегли ZIP
Избор на изпълнител на услуги по Глава 8"А" от ЗОП с предмет: "Почистване на сградата на БТА в гр. София и прилежащите й части"
(ПУБЛИЧНА ПОКАНА № P-273 от 05.12.2014)
Документи 05.12.2014 Изтегли ZIP

 


 

Търгове

Описание Дата 📥
Българската телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за продажба на 11 (единадесет) леки автомобила, собственост на БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), по реда на чл. 5, ал. 1, вр. с чл. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
Документи по търга 11.06.2024 Изтегли PDF
Прекратявам тръжна процедура по заповед № РД-07-2750/20.05.2024 г.
Българската телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за продажба на 11 (единадесет) леки автомобила, собственост на БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), по реда на чл. 5, ал. 1, вр. с чл. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
Документи по търга 22.05.2024 Изтегли PDF
„Българска телеграфна агенция (БТА) открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот с площ от 2,3 кв.м. – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване.
(предназначена за поставяне на 1 (един) брой терминално устройство (АТМ).
Документи по търга 16.05.2024 Изтегли PDF
„Българска телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2,2 кв.м  – част от недвижим имот публична държавна собственост.
(предназначена за поставяне на 1 (един) брой терминално устройство (АТМ).
Документи по търга 24.01.2024 Изтегли PDF
„Българската телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ
(предназначена разполагане на един брой вендинг машина за пакетирани храни и безалкохолни напитки. Началната цена на търга е в размер на 210 (двеста и десет) лева. .
Документи по търга 24.01.2024 Изтегли PDF
„БТА обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи – част от недвижим имот публична държавна собственост
(предназначена за поставяне на 1 (един) брой терминално устройство (АТМ).
Документи по търга 20.10.2023 Изтегли PDF
„БТА обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи – част от недвижим имот публична държавна собственост
(предназначени за поставяне на 2 (два) броя вендинг автомати, 1 (един) за топли напитки и 1 (един) за пакетирани храни и напитки“.)
Документи по търга 15.08.2023 Изтегли PDF
Българската телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 8 (осем) апартаменти - тип "студио"
(Българската телеграфна агенция (БТА) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 8 (осем) апартаменти–тип „студио“, частна държавна собственост, предоставени за управление на БТА и находящи се в гр. Балчик, с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Възкресия Деветакова...)
Документи по търга 19.11.2021 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти
(Българската телеграфна агенция, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на БТА:)
Документи по търга 25.03.2020 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили
(тръжна процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на следните употребявани автомобили – собственост на БТА)
Документи по търга 18.01.2019 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот
(търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ : Почивно-творческа база „Витоша”, находяща се в гр.София, м. „Малък Раковец”, ул. Беловодски път” № 101, представляваща стол, кухня и хотелска част)
Документи по търга 12.11.2018 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти
(търг с тайно наддаване, съгласно чл.19 от Закона за държавната собственост и чл.13 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на Наемател на недвижими имоти-частна държавна собственост, представляващи 1 брой кафене-бюфет)
Документи по търга 01.12.2017 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти
(търг с тайно наддаване, съгласно чл.19 от Закона за държавната собственост и чл.13 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на Наемател на недвижими имоти-частна държавна собственост, представляващи 2 броя кафенета)
Документи по търга 13.04.2017 Изтегли PDF
Обява за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – моторни превозни средства
(на основание чл.61 и чл.64 от Закона за държавната собственост(ЗДС), Раздел II от Наредба №7 от 14 ноеври 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-04-43/21.02.2017Г. на Генералния директор на БТА)
Документи по търга 24.02.2017 Изтегли PDF
Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот - част от покривното пространство на сградата на БТА
(На основание Заповед № Р-Д-07-19/25.01.2016 г.)
Документи по търга 26.01.2016 Изтегли PDF

Към 09:23 на 15.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация