site.btaМисия

Българската телеграфна агенция (БТА) е национален независим информационен институт на Република България, чийто статут е уреден от Закона за Българската телеграфна агенция (ЗБТА).

Съгласно закона БТА събира, обработва, съхранява и разпространява информация на български език от целия свят и България и на английски език от България и Балканите за останалия свят.

БТА представя добросъвестно, безпристрастно, обективно, пълно, точно, достоверно, навременно и етично цялата палитра от събития и мнения в България и извън нея, с което страната се нарежда сред демократичните страни в света. 

Мисията на БТА е да събира и разпространява знание за днешния ден в България и в останалия свят, да съхранява знанието от днес за утре и да напомня днес за знанието от вчера.

Визията за бъдещето на БТА е постигането на пет стратегически цели на БТА с по една дума:

 

  1. СВОБОДА

Стратегическата цел на БТА е да разпространява безплатно собствените си информационни продукти със свободен равен достъп за всички лица в България и чужбина.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗБТА  (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) Народното събрание предвиди националната информационна агенция на България да започне да осигурява безвъзмездното разпространение на съобщения от значително по-широк кръг лица и свободен безвъзмезден достъп за всички до нейните собствени информационни продукти. До приемането на този закон институции и лица (с тесен кръг изключения) плащаха на БТА за разпространяване на информация от тях, въпреки че е в обществена полза и без търговски характер. А право на безплатен достъп до информационните продукти на БТА имаха ограничен кръг лица.

Информацията е право, а не пазар. Това право на получаване на информация е гарантирано на всеки български гражданин съгласно чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България. БТА е средството за осъществяване на това право, тъй като разпространяването на информация от частни медии е само възможност, но не и тяхно задължение. Но повече свободно достъпна информация е в услуга на всички медии, за които остава важната отговорност да подреждат по значение новините от осигурения от БТА голям информационен поток, да поставят акцентите в новините, да правят връзките между тях и да анализират и коментират. 

За да изпълни тази стратегическата цел България трябва да гарантира свободата на словото като самата БТА трябва да остане свободна, което означава да бъде независима от пари и влияния. Тя е агенция на българската държава и общество, а не правителствена информационна служба, като основен гарант за нейната независимост е Народното събрание, което определя бюджета й, избира ръководителя й и разглежда и приема отчета му. Достоверният образ на България с нейните съдържателни обществени дебати, а не пропаганда, трябва честно да представя БТА пред българите и света, които да виждат в нея демократична и свободна страна.

 

  1. ИСТИНА

Стратегическа цел на БТА е да разпространява истински новини.

Истинските новини са най-силното противодействие на фалшивите новини и дезинформацията.

В съвременния свят, в който лъжата се разпространява свободно чрез все по-модерни технологии, а за истината често трябва да се плаща, единственият начин да се противодейства на лъжата е свободното разпространяване на истината. А истината от своя страна ни прави свободни, както казва Свети Апостол Йоан.

Тази цел изисква да бъдат извървяни стъпките, с които словото в БТА да бъде винаги гарантирано и проверено, че е съответно на фактите в действителността.

 

  1. ЗНАНИЕ

Стратегическа цел на БТА е да разпространява повече знание за днешния ден на България и останалия свят.

Тази цел може да бъде постигната чрез непрекъснато развитие на темите, териториите и формите на разпространяваните от БТА новини.

Програмата предвижда обособяването на три специални теми в информацията на БТА – културата, науката и образованието; икономиката; околната среда, климата и зеления преход. Досега в БТА единствената „тематична“ редакция, извън организираните на териториален принцип за вътрешна, международна и за чужбина информация, беше за спорта. Възстановяването на списание „ЛИК“ допълнително запълва дефицита в българските медии от информация за културата.

Териториалното развитие е в посока на укрепване на кореспондентската мрежа във всеки областен град на България, откриването на кореспондентски пунктове във всички съседни на България държави и разгръщане на мрежа от съдържателни партньорства с националните агенции на останалите държави по света. Това ще позволи БТА да бъде платформа за информация от цялата страна и света в услуга на всички български медии, които не могат да си позволят разходите или нямат интерес от логистичните усилия за поддържането на такава мрежа.

Откриването на кореспондентски пунктове в Република Северна Македония, Сърбия, Румъния, Гърция и Турция ще позволи и развитието на БТА като балканска информационна агенция.

Развитие на съдържанието и формите на информациите на БТА е с подобряване на качеството на текстовете и още по-голямото навлизане в информационния поток на фото и видео материали, както и разпространения чрез нови канали, включително в социалните мрежи в интернет.

БТА е призвана и да разпространява знания за професионалните стандарти и спазването на етични норми в журналистиката, които да бъдат от полза за всички български медии, както и за подобряване на медийната грамотност на всички българи, които да разграничават истинските от лъжливите новини.  

 

  1. ОБЩНОСТ

Стратегическа цел на БТА е да продължи да се развива като мост между всички българи по света.

Постигането на тази цел минава през осигуряване на информация за живота на българите, живеещи извън границите на България, както и осведомяване на българите, живеещи извън границите на България, за събитията в страната.

В изпълнение на стратегическата цел за постигане на общност на българите по света БТА ще продължи да подпомага българските медии по света.

 

  1. ПАМЕТ

Стратегическа цел на БТА е запазването на паметта на България в архивите с информационните й емисии след първия й бюлетин от 16 февруари 1898 г.

БТА има служба за документация още от 1934 г., а „Справочна информация“ на БТА разполага с най-богатия тематичен архив в България.

БТА разполага и с най-големия и уникален фотоархив в България.

Съхраняването на паметта включва и опазването и обновяването на историческата сграда на БТА в гр. София, в която инвестициите са инвестиции и в условията за работа на сегашните служители на агенцията.

Самата история на БТА е част от националната памет на България и затова програмата предвижда дейности и стъпки за нейното изучаване и популяризиране като особена възможност за това е и отбелязването през 2023 г. на 125 години от основаването на БТА.

Към 03:40 на 30.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация