Министерство на финансите - Прессъобщение

site.btaМФ очаква близко до балансирано салдо по консолидираната фискална програма към края на октомври 2022 г.

МФ очаква близко до балансирано салдо по консолидираната фискална програма към края на октомври 2022 г.
МФ очаква близко до балансирано салдо по консолидираната фискална програма към края на октомври 2022 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2022 г. да бъде дефицит в размер на 20 млн. лева. На месечна база за октомври се очаква дефицит в размер на 1,0 млрд. лв., като причините за прогнозираното превишение на разходите над приходите на месечна база са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по ЗДДС. През октомври се наблюдава нарастване на социалните разходи (вкл. и поради втората стъпка от одобреното през лятото преизчисляване на пенсиите), капиталовите разходи, разходите за издръжка и други. 

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 50 232 млн. лв. (84,2 % от годишния разчет) и нарастват с 8 099  млн. лв. (19,2 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо октомври 2021 г. с 4 616 млн. лв., неданъчните - с 3 450  млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година. 

Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2022 г. са в размер на 50 252 млн. лв. (76,3 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към октомври 2021 г. бяха в размер на 41 406 млн. лева. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.10.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1 355 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към октомври 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец ноември 2022 година.

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:47 на 08.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация