site.btaКЕВР призова полическите лидери спешно да изберат нов председател на комисията

КЕВР призова полическите лидери спешно да изберат нов председател на комисията
КЕВР призова полическите лидери спешно да изберат нов председател на комисията
Снимка: БТА

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) призова политическите лидери и народните представители в най-кратък срок да да започнат нова процедура за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, за да не се допусне енергийната криза да прерасне в институционална. Това се казва в позиция на КЕВР, получена в БТА.

Комисията изразява дълбока загриженост във връзка със създалата се ситуация след Решението на Конституционния съд от 21.07.2022 г., с което се обявява за противоконституционно решението на Народното събрание зот 9.02.2022 г. за избор на председател на КЕВР.

В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа и в целия свят невъзможността на КЕВР да осъществява ефективно правомощията си в областта на регулаторната дейност ще доведе до тежки последици за целия енергиен и воден сектор, посочва КЕВР. Това ще рефлектира крайно негативно върху работата на всички енергийни и водни дружества, на индустрията и стопанските потребители. Сериозен е рискът и за бюджетите на битовите потребители на комунални услуги - електроенергия, природен газ, ВиК услуги, за които КЕВР определя регулирани цени.

Пред комисията стоят редица належащи регулаторни въпроси, чието решаване остава блокирано след решението на Конституционния съд. Като такива от КЕВР посочват: Забавяне на изпълнението на установените срокове по подаденото заявление от "Ай Си Джи Би" АД за актуализиране на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на междусистемен газопровод Гърция – България; Належащо изменение на приети от КЕВР нормативни документи, свързани с определянето на цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД, лицензиране на затворени газоразпределителни системи, бизнес планове на лицензираните дружества, програмата за освобождаване на природен газ, правила за ползване на ПГХ "Чирен“; Невъзможност за утвърждаване на цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за месец август 2022 г.; Невъзможност да се проведат възлагания по ЗОП (трябва да бъде открита процедура по ЗОП за закупуване на електрическа енергия); Невъзможност за завършване на започналата извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД относно натрупани задължения към "Булгаргаз" ЕАД в размер на над 328 млн. лв.; Невъзможност за образуване на производства по приемане на нови или изменение на действащи цени на електрическата енергия. Невъзможност за приемане на решения за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; Спиране на образуваното административно производство за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия; Невъзможност за издаване на месечни електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; Спиране на производствата по одобряване на Общи условия на лицензианти – електроразпределителни, електроснабдителни и топлофикационни дружества. В резултат на това има риск да се увеличи броя на съдебните спорове между участниците в производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия; Спиране на административните производства, образувани по жалби от потребители на електрическа и топлинна енергия. Комисията няма да може да изпълнява законовите си задължения да осигурява баланс между интересите на производители и потребители на енергия; Спиране на образуваните административни производства по издаване, изменение, продължаване на срока и прекратяване на лицензии за дейностите "производство на електрическа енергия", "производство на топлинна енергия", "пренос на електрическа енергия", "пренос на топлинна енергия" и "търговия с електрическа енергия". Спиране на производствата по одобряване на бизнес планове на производители на електрическа и топлинна енергия и разрешения за извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия.

По отношение на производствата по одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги, потенциалният ефект върху приходите на тези ВиК оператори, които са представили финални бизнес планове, в случай на невъзможност на КЕВР да ги одобри до края на годината, би бил сериозен. Засегнати ще се окажат "Водоснабдяване и канализация“ - Бургас, "Водоснабдяване и канализация - Враца, "Водоснабдяване и канализация - Видин", "Водоснабдяване и канализация" - Ямбол, "Водоснабдяване и канализация" - Смолян, "Водоснабдяване" - Брезник и "ПСОВ Леко КО" ЕООД, гр. Радомир

В допълнение, ако периодът на липса на редовно избран председател се забави допълнително до есента, Комисията няма да има възможност да финализира проверките на ВиК операторите, както и Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора.

Комисията за енергийно и водно регулиране потвърждава, че невъзможността за решаване на всички посочени най-належащи въпроси ще има пряко отражение върху цялата система на енергетиката и ВиК услугите и само ще задълбочи съществуващите проблеми. 

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:37 на 02.12.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация