Община Разград – Прессъобщение

site.btaОбщина Разград: Химнът „Върви, народе възродени“ прозвуча в началото на заседанието на Общински съвет-Разград, съветниците одобриха трите предложения за наградата на името на Никола Икономов

Община Разград: Химнът „Върви, народе възродени“ прозвуча в началото на заседанието на Общински съвет-Разград, съветниците одобриха трите предложения за наградата на името на Никола Икономов
Община Разград: Химнът „Върви, народе възродени“ прозвуча в началото на заседанието на Общински съвет-Разград, съветниците одобриха трите предложения за наградата на името на Никола Икономов
Снимка: Пресцентър

Химнът „Върви, народе възродени“ прозвуча в началото на заседанието на Общински съвет-Разград, което се проведе в навечерието на 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И в началото, и в края на сесията бе представена от председателя на местния парламент Галина Георгиева и от ресорния заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ Елка Неделчева информация за удостоените с различни общински награди дейци на културата и образование. Наградите „Студент на годината“ и „Отличник на випуска“ бяха одобрени на заседание на Постоянната комисия по образование, общо 21 млади хора ще ги получат на церемония на площад „Момина чешма“ утре, по-късно призове ще получат и двама „Директори на годината“ и 30 „Учители на годината“.

Общинските съветници също гласуваха докладна записка за присъждане на една от най-престижните награди в областта на културата и образованието. С пълно  единодушие от 26 гласа бяха одобрени новите носители на наградата на името на Никола Икономов. Това са: Николай Миланов - за високите му постижения в развитието на физическото възпитание и спорта; Павлина Стаменова - за високите й постижения в областта на културата и изкуството и за нейния безспорен принос за популяризиране и обогатяване на културния живот на Разградския край; Детски танцов ансамбъл „Лудогорче“ при Капански ансамбъл Разград - за постигнати високи резултати във възпитанието на поколения деца и ученици в любов към фолклорното изкуство и съхраняване на традициите. Наградите ще бъдат връчени утре, 24 май, на площад „Момина чешма“ от 11,00 ч. 

Още 10 докладни записки одобриха съветниците на майската си сесия, представиха ги Кметът Добрин Добрев, заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева и председателят на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика Радиана Димитрова. 

Приета бе актуализация на бюджета на Община Разград за 2024 г. Тя отразява влязлата в сила на 1 март нова структура на общинската администрация, както и одобряването от Министерски съвет на допълнителни трансфери за повишаване стандартите на детските градини и училища, финансирането на културни институти и увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.

Утвърдени бяха и корекции на бюджета през първото тримесечие на годината. През първите три месеца на годината са получени 16 дарения в размер на 12 629 лв., които се разходват според волята на дарителите. Извършени са 2 бр. корекция от резервирания бюджетен кредит за 5 299 лв. Издадени са 9 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети и 7 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на             делегираните бюджети. Така от първоначалния си обем от 100 278 909 лева уточненият обем на  бюджета става 102 553 038 лв. 

Взето бе решение и за подписване на анекс към договор за кредит от Фонд „ФЛАГ“ЕАД, който бе взет във връзка с изпълнението на проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки да енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“. Съветниците одобриха и предложение да се проведе търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот на територията на Бизнес зона „Перистър“ при начална тръжна цена 21 131 лв. 

11 815 лв. пък ще е началната цена на търг за продажба на поземлен имот на ул. „Ропотамо“ в Разград съгласно приетото решение на Общинския съвет.

С друго решение ще се проведе търг за четири имота в село Киченица на обща стойност на началната тръжна цена близо 60 000 лв. 30% от сумата на продажбите ще се използва за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на Киченица.

Също 30% от сделка за продажба на имот частна общинска собственост ще се използва за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на Ясеновец. Началната цена за имота е 6305,30 лв.

Свързана с Ясеновец е и другата извънредна докладна записка. С нея съветниците с 28 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ дадоха предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия в землищата на Ясеновец и Мортагоново и даване предварително съгласие за учредяване на право на строеж за срок от 40 години за изграждане на ветрогенераторен парк за производство на електричество от възобновяем източник. Става въпрос за поземлени имоти с обща площ 40 дка, върху които се предвижда да се изградят 7 ветрогенератора и подстанция. Намерението на инвеститора – немско-българското дружество „СРС-България 4“ – е при поставянето на перките да се използва иновативна технология – те ще са на отстояние от земята 70-80 м. най-ниската точка. Същинските строително-ремонтни работи ще са на площ 1 дка за всяка перка. Фирмата извършва проучвания на териториите на още две съседни общини – Исперих и Самуил - стана ясно още по време на обсъждането. Взетото решение е за предварително съгласие, следват множество съгласувателни процедури, преценка на въздействието. 

Съветниците приеха и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост. То касае имоти в Киченица и лозята в Разград, за които е проявен интерес за закупуване, пасища в Раковски и Дянково  с интерес за наемането им, а гора в Пороище – за настаняване на пчелини.

Съветниците приеха и годишния финансов отчет на ДКЦ-I-Разград и бизнес-плана за 2024 г. Общите приходи от дейността на  ”Диагностично-консултативен център-I-Разград” ЕООД гр.Разград през 2023 година са в размер на 1 205 406,16 лв., което представлява най-високата реализирана стойност на доходи от създаването му през 2000 година и надвишават заложените в бизнес плана за годината. През 2023 година  са отчетени разходи за дейността общо в размер на 1 180 823,15 лв. Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2023 година е положителен - брутна печалба в размер на 24 583,01лв. След преобразуване на получения положителен  финансов резултат от дейността на „ДКЦ I-Разград“ ЕООД гр.Разград, съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане е формирана данъчна печалба в размер на 24 863,46 лв., а начисленият корпоративен данък е в размер на 2 486,35 лв. Нетната /балансова/ печалба за 2023 година на дружеството е на стойност 22 096,56 лв. През настоящата година управата на ДКЦ-I планира отново да постигне положителен финансов резултат чрез: оптимизиране натовареността на лекарите специалисти; рационално използване на наличната апаратура, както и закупуване на нова медицинска апаратура. Предвижда се закупуване на: допълнителен термопринтер за оптимизиране на дейностите от ехографските изследвания; нов ЕЕГ апарат с цел подобряване на качеството на диагностиката; закупуване на тонометър за  офталмогичния кабинет; внедряване на допълнителен модул към графичната  рентгенова уредба в кабинета по образна диагностика; закупуване на ехокардиограф за нуждите на кардиологичния кабинет; проучване на възможността за закупуване на нова мамографска уредба.

 

 

 

 

 

 

 

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:06 на 17.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация