Европейски парламент – Прессъобщение

site.bta Премахване на бедността и дискриминацията срещу ромите

Премахване на бедността и дискриминацията срещу ромите
 
• По-ефективно насочване на средствата на ЕС за посрещане на нуждите на ромите
• Фокус върху децата, младежите и участието на ромите за подобряване на социалното приобщаване
• Подпомагане на ромите за напускане на неподходящите селища
В сряда Парламентът прие набор от препоръки, насочени към подобряване на несигурното положение на ромските селища в ЕС.
Ромите с цялото многообразие, което включва този термин, са най-голямото етническо малцинство в Европа и са изправени пред бедност и социално изключване в няколко държави членки, посочват членовете на ЕП.

Основните проблеми, на които трябва да се обърне спешно внимание, са липсата на достойни, десегрегирани жилища, до чиста питейна вода, електричество, канализация, съоръжения за преработване на отпадъчни води и отпадъци, както и продължаващата дискриминация и сегрегация на ромските деца в училищата. Членовете на ЕП подчертават също така липсата на здравни грижи, дългосрочната безработица, полицейските злоупотреби и неадекватния достъп до правосъдие.

За да се коригира тази ситуация, Парламентът призовава за краткосрочни и дългосрочни стратегии, подкрепени с достатъчно финансиране от ЕС и от националните фондове, по-специално от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните планове за възстановяване и устойчивост. 

Държавите членки следва да разпределят средствата на регионално и местно равнище, за да отговорят по-добре на непосредствените нужди на ромите, живеещи в селища в ЕС. Трябва да бъдат отстранени всички пречки, включително преки и непреки форми на дискриминация, които възпрепятстват ефективното използване на средствата.

Комисията трябва да създаде механизъм за ранно предупреждение, който да идентифицира злоупотребите или неправомерното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други средства на ЕС, предназначени за справяне с положението на ромите, казват евродепутатите. Те също така настояват Комисията постепенно да премахне маргинализираните ромски селища в целия ЕС до 2030 г. Включването на членове на ромската общност, които извършват качествена социална работа в селищата, би било начин да се убедят ромите да ги напуснат.

Фокус върху децата, младежта и участието на ромите

Членовете на ЕП призовават децата от ромски произход да бъдат надлежно включени в националните планове за действие по Европейската гаранцията за децата. Засилената Гаранция за младежта и "Еразъм+" трябва да се използват за насърчаване на социалното сближаване и заетостта сред ромските младежи. Те също така смятат, че участието и ръководните функции на ромите трябва да бъдат качествена цел в националните стратегически рамки за ромите, за да се насърчи социалното приобщаване и демократичното участие.

Накрая, те посочват неизползвания потенциал на високообразованите млади роми като двигател на положителна промяна.

Резолюцията беше приета с 486 гласа "за", 109 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

Контекст

Според проучването на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията, 63% от ромите не учат, не работят и не се обучават, докато средната стойност за ЕС е 12%. 80% от ромите живеят под прага на риска от бедност в своята страна. 41% от ромите в деветте държави членки на ЕС, обхванати от проучването EU-MIDIS II, се чувстват дискриминирани заради ромския си произход в поне една област от ежедневието, като например търсене на работа, работа, жилище, здравеопазване и образование.

 

Допълнителна информация

Приетият текст (5.10.2022 г.)
Процедурно досие
Въпрос с искане за устен отговор до Съвета
Въпрос с искане за устен отговор до Комисията
Интеграция на ромите: ЕС трябва да направи повече срещу социалното изключване и антиромските нагласи (17.09.2020)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Разбиране на действията на ЕС за приобщаване на ромите (април 2022 г.)
Мултимедиен материал на ЕП 
 
 

 
 
 
 

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:56 на 02.12.2023 Новините от днес

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел към студентите на Деня на отворени врати в МВнР: България и Министерство на външните работи Ви искат. Имаме нужда от Вашите идеи, енергия, критично мислене, визия за настоящето и бъдещето

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация