Община Хасково - Прессъобщение

site.btaВицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на община Хасково Станислав Дечев подписаха договор за изпълнението на проект „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма ООСКП

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на община Хасково Станислав Дечев подписаха договор за изпълнението на проект „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма ООСКП
Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на община Хасково Станислав Дечев подписаха договор за изпълнението на проект „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма ООСКП
Снимка: Пресцентър

Проектът предвижда прилагане на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията. Крайният резултат от тях ще бъде намаляване на емисиите от парникови газове и популяризирането на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на общините Хасково, Стамболово и Маджарово. Партньор по проекта е Интернешенъл Девелопмънт Норуей АС, Норвегия. Всички заедно ще осъществим последователни дейности, които ще повишат възможността на българските общини да провеждат устойчиви политики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и приложени пилотни и иновативни мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата в българските общини, в изпълнение на стратегическите им планове и програми.

             Първата мярка е интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана“, Хасково. Предвидено е да се интегрира водородна система към котелното стопанство на Дом за стари хора „Кенана“, заедно с хибридна фотоволтаична система. Водородната система е технологично решение за производство на водород и кислород чрез електролиза на вода. Системата позволява да се произвежда високоенергийно гориво на място, да се реализира икономия на конвенционалното гориво с около 40% и да се намалят драстично вредните емисии – SO2 (серен диоксид) с до 30%, CO2 с до 30%, NOX (азотен диоксид) с до 25%, PM (фини прахови частици) с 6 до 8 пъти. Ще се достави и монтира и хибридна фотоволтаична система за отопление от енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), която ще бъде проектирана по начин, гарантиращ използването на ВЕИ само за собствено потребление. Важен аспект от изпълнението на дейността е възможността за използването на екологично чиста енергия. Това ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове и други вредни емисии за околната среда на територията на община Хасково.

             Втората мярка предвижда въвеждане и инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 3 детски градини в селата Динево, Малево и Узунджово на територията на община Хасково и детска градина „Звездичка“ с пет филиала на територията на община Стамболово.

             Третата мярка е свързана с изграждане на зелена инфраструктура с цел намаление на количеството на отичащите се поройни дъждове, благодарение на естествената способност на задържане и поглъщане, свойствена за растителността и почвите. Ползите от зелената инфраструктура в този случай включват и поглъщането на въглерода. 

Предвижда се:

- Засаждане на 500 бр. люлякови фиданки в контейнер в югоизточния край на парк Кенана, Хасково. Предвиденият терен е общинска собственост. Той е наклонен, с югоизточно изложение, а почвата е бедна и силикатна. Рекултивацията на терена с люляк е с цел задържане на почвата и предотвратяване на ерозията. Мярката ще доведе до запазване на биоразнообразието, улавянето на вредните вещества от атмосферата и смекчаването на климатичните промени. Предвидената дейност отговаря на предизвикателствата на климатичните промени и тяхното минимизиране и ще допринесе за изпълнение на третия приоритет на ПИРО – Хасково 2021-2027, а именно:  "Развитие на зелени инвестиции и кръгова икономика, енергиен преход и др."

- Озеленяване на кръгово кръстовище и зацветяване с рози на паркови площи в град Маджарово. 

Другите дейности, включени в проекта, предвиждат изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на смекчаването и адаптацията към измененията на климата и разработване на стратегически документи в общините, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за околна среда. Целта е да се осигури прилагането на нов интегриран подход на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и климата, като съвмести политиките на общинско ниво по отношение на смекчаването и адаптацията към климатичните промени, повишаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници.

Проектът е на стойност над 909 хил. лв., а срокът за изпълнение е 24 месеца.

Освен община Хасково, днес договори за изпълнение на проектите подписаха и общините Добрич, Перник и Челопеч. 

„Проекти и дейности от този тип имат реален принос за намаляване на вредното въздействие върху климата и адаптация към промените в него, показват ни как можем да постигнем енергийна независимост и да намалим вредните емисии. Подкрепата и споделеният опит от страни като Норвегия помагат за положителната промяна в обществото и институциите, което е важно и за нашето зелено бъдеще“, каза министър Борислав Сандов.

Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) се финансира от ФМ на ЕИП. Бюджетът на програмата е 15,29 млн. евро – 13 млн. евро са безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021 и 2,29 млн. евро национално съфинансиране. Програмен оператор на ПООСКП е дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към МОСВ, а партньор от страните донори – Норвежката агенция по околна среда / Norwegian Environment Agency

В допълнение

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:50 на 15.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация