Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2536-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2536-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2536-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2536-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Неджмедин Хасан Адем – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и кандидат за кмет на община Никола Козлево, срещу решение № 044 от 26.09.2023 г на ОИК – Никола Козлево

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-134 от 27.09.2023 г. от Неджмедин Хасан Адем – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и кандидат за кмет на община Никола Козлево, срещу решение № 044-МИ от 26.09.2023 г на ОИК – Никола Козлево.

Към жалбата са приложени копия от входящ регистър на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на 29.10.2023 г. (Приложение № 69-МИ-НЧ), 2 бр. пълномощни и копия от решение № 044 от 26.09.2023 г. на ОИК – Никола Козлево.

Жалбоподателят обжалва решението в качеството му на кандидат за участие в изборите за кмет на община Никола Козлево от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, като счита същото за нищожно и постановено при грубо нарушение на изборните правила. Според жалбоподателя същото е прието в нарушение на материалния закон и е постановено без наличие на необходимите мотиви. Счита, че липсата на мотиви в решението представлява съществено нарушение на правото му на защита, което не може да обоснове санирането му занапред, като моли за неговата отмяна и даване възможност за извършване на регистрацията му като кандидат за кмет на община Никола Козлево.

Централната избирателна комисия изиска от общинската избирателна комисия преписката по приемане на обжалваното решение, както и копие от входящия регистър, включително и обяснения от лицето, попълнило входящия регистър, и членовете на ОИК – Никола Козлево, приели документите за регистрация във входящи регистър под № 3 от 26.09.2023 г., 16.59 ч.

След като се запозна със същата, установи следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Никола Козлево, а разгледана по същество е основателна.

Видно от входящ регистър на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на 29.10.2023 г. (Приложение № 69-МИ-НЧ) на ОИК – Никола Козлево, под № 3 от 26.09.2023 г., 16.59 ч., двама членове на ОИК – Никола Козлево, са приели документите за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, в т.ч. заявление – декларация от кандидат (Приложение № 54-МИ) от Неджмедин Хасан Адем, предложение от партия за регистрация на кандидатска листа за кмет на община при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. (Приложение № 52-МИ), подписано от Неджмедин Хасан Адем – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, и пълномощно.

С решение № 044 от 26.09.2023 г. относно регистриране на кандидат за кмет на община Никола Козлево, предложен от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове ОИК – Никола Козлево, с 5 гласа „за“ и 6 гласа „против“ е отхвърлила предложението на председателя за регистрация на Неджмедин Хасан Адем като кандидат за кмет на община Никола Козлево. В решението няма изложени никакви мотиви. В протокол № 006 от заседанието на ОИК от 26.09.2023 г. след гласуването е отбелязано „особено мнение“ на гласувалите „против“: „не е спазен крайният час за регистриране на кандидатската листа“.

С оглед на установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като ОИК – Никола Козлево, би следвало да се произнесе с решение в условията на обвързана компетентност, като регистрира или откаже да регистрира кандидата за кмет на община Никола Козлево, предложен от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, като изложи съответните мотиви в едната или в другата посока. Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, би следвало при постановяване на решението си да направи преценка на всички факти и обстоятелства, свързани с тази регистрация, включително представените документи за регистрация и процедурата по приемане на документите. Липсата на мотиви в обжалваното решение води до невъзможност на контролиращата инстанция (в случая Централната избирателна комисия) да провери законосъобразността и правилността на същото.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 044 от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево.

УКАЗВА на ОИК – Никола Козлево, да приеме решение по заявлението съгласно указанията, изложени в мотивите на настоящото решение, при условията на обвързана компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ГБ/ЛТ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:49 на 11.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация