Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1880-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1880-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1880-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1880-НС

София, 2 април 2023 г.

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решения с № 1829-НС от 27 март 2023 г., № 1843-НС от 29 март 2023 г., № 1867-НС от 31 март 2023 г. и № 1877-НС от 01 април 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г., Решение № 1867-НС от 31 март и Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за 

Постъпили са предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както следва: 

Министерството на външните работи е представило своите предложения с писмо с входящ № НС-04-01-47/18/2023 г. 

От ПП „Движение за права и свободи“ предложението е постъпило в ЦИК с писмо с вх. № НС-10-30/18/2023 г. 

След съобразяване на неотложността на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март, Решение № 1843-НС от 29 март, Решение № 1867-НС от 31 март, Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г. и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

Освобождава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2 (адрес извън Генерално консулство)

Назначава Емел Фахри Исмаил, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2(адрес извън Генерално консулство)

Освобождава Емел Фахри Исмаил, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270111, Германия ФР, Франкфурт на Майн 3 (адрес извън Генерално консулство)

Назначава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270111, Германия ФР, Франкфурт на Майн 3 (адрес извън Генерално консулство)

Освобождава ФАТМЕ НАДЖИ САЛИЕВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Фатме Ибрям Ефе, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Освобождава Наталия Александрова Карагеоргий, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи

Назначава Александър Афанасиев Цуркан, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи

Освобождава ГЮНЕР АЙГЮН ЗЮРАЛ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1

Освобождава МЕХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

Назначава Ангел Емилов Атанасов, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

Освобождава СУЗАНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

Назначава Стамен Северинов Митков, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

Освобождава Виктор Петков Михалков, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Назначава Северин Фиданов Янков, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Освобождава АНТОНИЙ ДОБРИНОВ ЦАНКОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870300, Нидерландия, Айндховен

Назначава Иван Христов Косев, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870300, Нидерландия, Айндховен

Освобождава НИНА КАВАРДЖИКОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ДЕЧЕВА, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3

Назначава Манол Валентинов Найденов, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3

Освобождава ДЕНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ ЯНИСЛАВОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Назначава Емине Хасанова Ахмедова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Освобождава МАРИЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Назначава Росица Илкова Македонска, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Освобождава АЛЕКС АНДРЕЕВ АСПАРУХОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)   

Назначава Тони Добромиров Димитров, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

Освобождава АГНЕСА ВЕЛИЗАРОВА МОЛЛОВА, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480188, Испания, Канталехо 

Назначава Бисер Василев Цветков, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480188, Испания, Канталехо

Освобождава БЕЛМА БЕРБЕР, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180650, Турция, Къркларели

Назначава Бейсим Ахмед Сюлейман, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180650, Турция, Къркларели

Освобождава АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели

Назначава Север Наилова Хасан, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели

Освобождава ЯВОР ЕВТИМОВ БАЧЕВ, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1)

Назначава Елена Яворова Тодорова, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1)

Освобождава ДИАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920339, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Белфаст

Назначава Мехмед Кямилов Моллаюмеров, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920339, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Белфаст

Освобождава РЕСУЛ НАЗЪМОВ ХАСАНОВ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Назначава Биляна Милкова Даматова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Освобождава АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Назначава Миглена Емилова Танева, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън

Освобождава МИРОСЛАВ ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4)

Назначава Любомира Евгениева Каменова, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4)

Назначава Йълдъз Яшарова Халилова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320140034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ВАСЕВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321040463, Република Южна Африка, Кейптаун

Назначава Семира Фуад Абдул Карим – Христова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321040463, Република Южна Африка, Кейптаун

Освобождава МАТЕЯ МАРИЯНОВА МАРИНОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270055, Германия ФР, Бон

Назначава Гюлтен Амза Мехмед, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270055, Германия ФР, Бон

Освобождава МАЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320920383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк)

Назначава Зорка Ангелова Владимирова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320920383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк)

Освобождава АСАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1

Назначава Садие Салим Ахмед, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1

Назначава Галин Михайлов Христов, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1

Освобождава ХАКА АДЕМ ХАКА, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180666, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел

Назначава Севдалин Неданов Вълчанов, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180666, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел

Освобождава ГАЛИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321070468, САЩ, Атлантик Сити, Ню Джърси

Назначава Александър Йорданов Жечев, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321070468, САЩ, Атлантик Сити, Ню Джърси

Освобождава НИКОЛАЙ СТАЙКОВ ВЪЛКОВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070470, САЩ, Бостън – Нютън

Назначава Ваня Михайлова Петкова, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070470, САЩ, Бостън – Нютън

Освобождава НАЛАН БАРЪШ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180537, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

Назначава Айлян Юнуз Юмер, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180537, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

Освобождава СТЕФАН ПЕТРОВ РАБИШЕВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

Назначава Зюхал Талиб Хаджи, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

Освобождава ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПРОДАНОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

Назначава Хинка Благовестова Асенова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

Освобождава ИРИНА МИЛЕНОВА ПАУНОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2

Назначава Варвара Николова Димитрова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2

Освобождава ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ТУМБЕВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял)

Назначава Михаил Мирославов Димитров, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял)

Освобождава Михаил Мирославов Димитров, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял)

Освобождава ИВАНА ДИМИТРОВА ДАМБОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда

Назначава Даниел Тихомиров Томов, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда

Освобождава ЕЛИН МАЛИНОВ АСЕНОВ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври

Назначава Сима Христова Кара, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври

Освобождава ПЛАМЕН ЖИВКОВ ЗАФИРОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320900331, Норвегия, Хамар

Назначава Мирослав Жеков Маринов, ЕГН  като ЧЛЕН на СИК № 320900331, Норвегия, Хамар

Освобождава ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180649, Турция, Коня

Назначава Зия Лютфиев Халилов, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180649, Турция, Коня

Освобождава ФЕВЗИЕ ХЮСЕИН ЮМЕР, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой

Назначава Десислава Митова Евелинова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой

Освобождава БОЙКО ИВАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство)

Назначава Любомира Любомирова Недялков, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство)

Освобождава Любомира Любомирова Недялков, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство)

Освобождава МОНИКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство)

Назначава Невенка Атанасова Попова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство)

Освобождава АВРАМ ИВАНОВ КИРИЛОВ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)

Назначава Сюлбие Алимова Салимова, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)

Освобождава Сюлбие Алимова Салимова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)

Освобождава АЛИСИЯ СТОЯНОВА КРЪСТЕВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180600, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1)

Назначава Мюжгян Хасан Хасан, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180600, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1)

Освобождава ШИРИН НЕЗИР ТУНАЛЪ, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

Назначава Сунай Невзат Хасан, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

Освобождава АЛИ ОСМАН ЙЪЛМАЗ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2)

Назначава Ремзие Осман Яшар, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2)

Освобождава Ремзие Осман Яшар, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2)

Освобождава АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Назначава Бахтенур Низаметинов Зюрапов, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Освобождава ИВА ИВАЙЛОВА ПАУНОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Назначава Осман Хюсеин Мустафа, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Освобождава ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури

Назначава Рада Николаева Василкьова, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури

Освобождава Рада Николаева Василкьова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури

Освобождава ГЬОКХАН ЙОЗГЮР, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180678, Турция, Сарай

Назначава Сюйзан Мустафа Шабан, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180678, Турция, Сарай

Освобождава СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Назначава Хасан Юсуфов Нуриев, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Освобождава ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

Назначава Асия Ружди Сали, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

Освобождава Асия Ружди Сали, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

Освобождава АНЕЛИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1)

Назначава Мая Незенова Исаева, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1)

Освобождава Мая Незенова Исаева, ЕГН    като ЧЛЕН  на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1)

Освобождава АЗИМ МУСТАФОВ БЛИЗНАКОВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен

Назначава Катерина Георгиева Коджаманова, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен

Освобождава ХЮЛИЯ МУСТАФОВА БОШНАКОВА, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез, )

Назначава Вилдан Юсеинова Юсеин, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез, )

Освобождава Вилдан Юсеинова Юсеин, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез, )

Освобождава ЕЛИС МУСТАФА ЕМУРЛА, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1

Назначава Жанета Атанасова Садразанова, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1

Освобождава Жанета Атанасова Садразанова, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1

Освобождава СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ТАБАКОВ, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Любослав Яворов Милчев, ЕГН   като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Любослав Яворов Милчев, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Севим Реджеб Бекир, ЕГН   като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава НУРАЙ МЕХМЕДОВА ТОПУЗ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180615, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Орхан Шафък Хамид, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180615, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Сюлбие Мехмедова Гюл, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Освобождава ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Хюлия Ахмед Алтън, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава ВАЛЕРИ ХРИСТОФОРОВ ДОЙНОВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава Наджие Мустакова Ахмед, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗАРЕВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава Сезает Керим Сали, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава Сабри Сейфидин Емин, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава БОГИНЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1

Назначава Севдалина Димитрова Венецка, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1

Освобождава ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАМАТОВА, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1

Назначава Гюрсел Мехмед Ахмед, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1

Освобождава КАМЕН ТОТКОВ АНГЕЛОВ, ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК № 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2

Назначава Марияна Антонова Христова , ЕГН   като ЧЛЕН  на СИК №№ 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2

Освобождава НЕША РАЕВА ЯНЪКОВА КАРАМАН, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Момчил Недков Узунов, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава МИЛЕНА ИВАНОВА ТОМОВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

Назначава Ибрахим Самиев Исмаилов, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

 

2. Прилага актуализиран списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27.03.2023 г., Решение № 1843-НС от 29.03.2023 г., Решение № 1867-НС от 31.03.2023 г. и Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г. 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

                                      СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 05:33 на 14.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация