site.btaКЕВР внесе в Народното събрание годишния си доклад за 2022 г.

КЕВР внесе в Народното събрание годишния си доклад за 2022 г.
КЕВР внесе в Народното събрание годишния си доклад за 2022 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) внесе Годишния доклад за дейността си през 2022 г. в Народното събрание, съобщиха от регулатора. В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката официалният отчет на регулатора се изготвя ежегодно и се внася в законодателния орган в срок до 31 март.

В резюмето на годишния доклад пише, че приоритет на КЕВР в сектор "Електроенергетика" през 2022 г. беше минимизиране на последиците от драстичния скок на цените на електрическата енергия и природния газ, което постави на изпитание българската енергетика, индустрията и битовите потребители. За да отговори на тези предизвикателства, Комисията прие промени в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, с които беше реформиран пазарът на балансиращи услуги. Въвеждането на 15-минутен интервал на сетълмент и 15-минутни продукти за търговия на пазара "В рамките на деня" доведе до по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара и гарантиране на енергия на поносими цени. 

В ценовите си решения през периода КЕВР приложи балансиран и консервативен подход с цел да не допусне резки ценови изменения, добавят от регулатора. Тарифите на електрическата енергия за регулирания пазар през 2022 г. останаха без значителна промяна - за битовите клиенти се увеличиха с 3,4 процента.

В сектор "Топлоенергетика" КЕВР положи усилия да ограничи увеличението на цените на топлинната енергия през отоплителния сезон, въпреки драстичното повишение на цената на природния газ и на емисиите въглероден диоксид, изтъкват от регулатора. Независимо от утежняващите фактори, регулаторът успя да сведе поскъпването на топлинната енергия за битовите потребители до 29,73 на сто средно за цялата страна. С намалението на ДДС върху топлинната енергия - от 20 процента на 9 на сто, реалното увеличение на цената беше 17,84 процента. 

През 2022 г. продължиха проверките на лицензираните дружества. Бяха проверени пет електроразпределителни дружества и три топлофикационни дружества, извършени бяха и извънредни проверки след сигнали от институции и граждани за влошено качество на предоставяните услуги. По 1354 от постъпилите жалби в сектор "Електроенергетика" бяха образувани административни производства, посочват от КЕВР.

Приоритетна задача на КЕВР през 2022 г. беше упражняване на правомощията по Регламент 1227/2011 REMIT. Регулаторът установи нарушение на чл. 5 от Регламента и наложи имуществени санкции на шест енергийни дружества в общ размер 1 258 419 лв. Специализираната дирекция на Комисията продължава работата по други постъпили сигнали за евентуални злоупотреби и манипулации на борсовата търговия с електроенергия. Към края на 2022 г. по 43 от тях има образувани предварителни проучвания. С дейността си Комисията гарантира, че постигнатите цени на пазарите за търговия на едро с енергия са справедливи и отразяват  взаимодействието между търсене и предлагане.  

През 2022 г. усилията в сектор "Природен газ" бяха насочени към осигуряване на необходимите количества за нуждите на страната и овладяване на последиците от рязко нарастващите цени на синьото гориво на световните пазари. В тази ситуация ключово значение за постигане на най-благоприятни цени за българските потребители имаше въвеждането в търговска експлоатация на междусистемния газопровод "Ай Джи Би" (IGB) "България-Гърция" на 1 октомври 2022 г. КЕВР даде своя значим принос в тази насока като в изключително кратки срокове прие важни регулаторни решения, с които се създаде правната възможност за старта на интерконектора. По новата междусистемна връзка България вече получава договорените количества от Азербайджан в размер на 1 млрд. куб. м. годишно, които покриват близо една трета от нуждите на страната и са фактор за формиране на благоприятни цени за домакинствата и за бизнеса. С издаването на лицензии за търговия с природен газ на 31 търговци, пазарните участници в сектора станаха 75, което е важен фактор за повишаване на ликвидността и конкуренцията на пазара.  

В сектор "ВиК услуги" започна новият 5-годишен регулаторен период 2022-2026 г. и КЕВР в ускорени срокове одобри бизнес плановете и цените на услугите на 30 ВиК оператора. След извършени планови проверки на 38 ВиК дружества регулаторът измени одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., като отчете изпълнението на инвестициите и на показателите за ефективност. Извършена беше цялостна регулаторна оценка на ВиК сектора и беше приет Годишен доклад и Сравнителен анализ за 2021 г. 

Сред предстоящите задачи на КЕВР за 2023 г. са запазване на предвидимостта и стабилността в секторите, които са в обхвата на нейните регулаторни правомощия, добавят от регулатора.

Годишният доклад за дейността на КЕВР за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора в рубриката "За КЕВР" – "Годишни доклади".

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:29 на 03.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация