За изминалите два програмни периода Общината е изпълнила 73 проекта на обща стойност над 78,7 милиона лева

site.btaЕвропейските средства допринесоха за подобряване качеството на живот в общината, смята кметът на Троян Донка Михайлова

Европейските средства допринесоха за подобряване качеството на живот в общината, смята кметът на Троян Донка Михайлова
Европейските средства допринесоха за подобряване качеството на живот в общината, смята кметът на Троян Донка Михайлова
Източник: Пресфото-БТА, архив

Европейските средства допринесоха за подобряване качеството на живот в общината. Те обаче не трябва и не може те да са основен източник за осигуряване на качествени базисни услуги на населението. Национална отговорност е да се намерят правилните механизми, европейските програми да са съпътстващ източник на средства за проекти на общините. Това заяви в интервю за БТА кметът на община Троян Донка Михайлова. 

Тя добави, че за изминалите два програмни периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. Общината е изпълнила 73 проекта на обща стойност над 78,7 милиона лева. 

В настоящия момент троянската общинска администрация изпълнява 10 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 6,1 милиона лева.

По думите на Михайлова всеки проект е значим и има своя смисъл. „Проектът е значим, когато се изпълнява в необходимия момент, когато е отговор на важна обществена потребност, а не просто усвояване на средства. Ще си призная, че аз оценявам като най-значим проекта за водния цикъл на Троян. Не защото беше най-труден, а защото той решава значимия проблем с водоснабдяването и канализацията на троянци за десетилетия напред“, коментира още кметът. Тя добави, че важни за жителите на общината е била и реконструкцията на болницата и осигуряване на медицинска техника.

Тя каза още, че предстоят много нови предизвикателства, свързани с подготовката и изпълнение на проектни предложения за ползване на подкрепа от европейските фондове при споделено управление 2021 - 2027 и Механизма за възстановяване и устойчивост.

„Важно да съумеем по най-ефективен начин да използваме всички възможни лостовете за икономическо и социално възстановяване“, добави Донка Михайлова.

Следва пълният текст на интервюто: 

Г-жо Михайлова, как се промени Троян благодарение на европейските средства?

- Европейските средства допринесоха за подобряване качеството на живот в общината. Благодарение на тях реновирахме ресурсоемката базисна инфраструктура на града. Обновихме, а на места и построихме, общо 85 процента от ВиК инфраструктурата на Троян.  Изградихме част от системата за управление на отпадъците, инфраструктура за предотвратяване на рискове и бедствия, ремонтирахме улици,  създадохме нови паркови площи и детски площадки. Обновихме туристическата инфраструктура. Санирахме основните държавни и общински сгради - Общината, Съда, Прокуратурата, Пожарната, районното управление на МВР, Общинска земеделска служба и др. Чрез проекти за енергийна ефективност подобрихме енергийните характеристики на 38 сгради със 795 обекта в тях. Създадохме нови социални услуги, като осигурихме грижа за уязвими групи от населението и техните семейства. Само за 2022 г. въведохме в експлоатация Център за подкрепа на лица с увреждания, Център за грижа на лица с умствена изостаналост и Център за грижа на лица с психически разстройства в Дълбок дол.  Реконструирахме основните културни институции в общината - читалище „Наука“-Троян, Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства, Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, Галерия „Серякова къща“, читалището в Орешак.

Ние обаче считаме, че европейските средства не трябва и не може да са основен източник за осигуряване на качествени базисни услуги на населението. Национална отговорност е да се намерят правилните механизми, европейските програми да са съпътстващ източник на средства за проекти на общините.

Колко проекта и на каква стойност са реализирани на територията на общината през програмните периоди?

- За изминалите два програмни периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. Общината изпълни 73 броя проекта на обща стойност над 78,7 милиона лева в различни сфери като: екологичната инфраструктура и опазването на околната среда; инфраструктура за предотвратяване на рискове и щети; обновяване и развитие на образователната и на културната инфраструктура; обновяване на туристическата инфраструктура и развитие на атракциите; повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради; подобряване на градската среда; обновяване на здравната инфраструктура; изграждане на социална инфраструктура; развитие на социалните услуги; създаване на заетост; производство на екологично чисти продукти за обединеното детско хранене; ефективен граждански контрол и ангажирано управление.

Какви проекти в момента реализира Община Троян? За колко средства и по кои оперативни програми?

- В настоящия момент Общината изпълнява 10 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 6,1 милиона лева. 

Довършваме един от проектите за повишаване на енергийната ефективност на четири многофамилни жилищни сгради по оперативна програма „Региони в растеж“.

По оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (предходния и настоящия програмен период) се осигурява функционирането на Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства, Център за подкрепа на лица с увреждания, Център за лица с умствена изостаналост, Център за лица с психични разстройства. Това са първите стъпки в дейността на четирите услуги, след което държавата следва да поеме своята финансова отговорност. Осъществяват се социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, предоставя се топъл обяд, изпълнява се проект „Приеми ме“ (грижа за седем деца в приемни семейства), осигурява се младежка заетост.

По ОП „Добро управление“ Общината партнира в проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в община Троян“, а по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - в проект „Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”.

Кои са по-значимите проекти за общината?

- Всеки проект е значим и има своя смисъл. Проектът е значим, когато се изпълнява в необходимия момент, когато е отговор на важна обществена потребност, а не просто „усвояване“ на средства.

Ще си призная, че аз оценявам като най-значим проекта за водния цикъл на Троян. Не защото беше най-труден, а защото той решава значимия проблем с водоснабдяването и канализацията на троянци за десетилетия напред. Базисните инфраструктурни проекти достигат до почти всеки жител от общината – това освен водния цикъл са тези свързани с подобряване и развитие на училищната инфраструктура, управлението на отпадъците и предотвратяването на рисковете от бедствия. Важен проект за жителите на общината ни бе реконструкцията на болницата и осигуряване на медицинска техника. Шестнадесетрезовия скенер, който доставихме, помогна да бъдат спасявани човешки животи по време на ковид кризата. Училищата в Черни Осъм, Орешак и детските градини в Троян, Орешак, Борима и Калейца след европейските проекти предоставят всеки ден отлични условия за децата на общината ни.

Какво предстои в новия програмен период?

- Предстоят много нови предизвикателства, свързани с подготовката и изпълнение на проектни предложения за ползване на подкрепа от европейските фондове при споделено управление 2021 - 2027 и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Едновременното публикуване на покани за подаване на проектни предложения, продиктувано от забавеното одобрение на програмите, ще поражда напрежение в общинските администрации, чиито експертен капацитет е сравнително постоянна величина.

Подготвяме проектни предложения, насочени към продължаване модернизацията на образователната среда в СУ „Св. Климент Охридски“. Продължава интересът ни към проекти за енергийно обновяване на сграден фонд в сферата на културата – готвим за кандидатстване проект на Природонаучния музей в с. Черни Осъм. Продължаваме да работим за подобряване на условията в социалните услуги. Проектираме обновяване на Дома за стари хора в село Добродан. Подадохме проект за рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм. Работим по създаване на дигитална платформа за виртуална реалност на туристически атракции. Общината ще продължи да бъде партньор в МИГ - Троян, Априлци, Угърчин за изпълнение на стратегия за развитие на територията. 

Важна част от функциите на администрацията е и консултирането на бизнеса и гражданите за възможностите, които ще предоставят европейските фондове за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, за подкрепата за енергия от възобновяеми източници за домакинствата и за други.

На вниманието на администрацията ще продължат да бъдат дейности, насочени към екологичната инфраструктура като развитие на системата за управление на отпадъците, рекултивация на закритите клетки на Депото за неопасни отпадъци и изпълнение на мерки от приетата от Общинския съвет „Програма за енергийна устойчивост“. Въпреки неяснотите по формиране на интегрирани териториални инвестиции по ОП „Региони в растеж“ 2021 – 2027 г. започваме подготвителни дейности.

Всичко това при непрекъснатата дължима грижа към хората в неравностойно положение.

- Вярват ли повече хората на ЕС?

Мисля, че хората оценяват направеното с европейски средства, но ги тревожи това, че продължаваме да бъдем най-бедната страна в Европейския съюз. 

Свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора откриха много възможности, от които всички ние се възползване в една или друга степен. Но и не може да отречем, че страната ни напуснаха много млади и талантливи хора. За тяхното завръщане трябва да се положат още много усилия. 

Чувства ли се троянецът европеец с оглед на средата, в която живее?            

- Считам, че все още не съвсем. Нормално е да се съизмерваме с гражданите на другите страни на ЕС. Икономическата среда и качеството на живот в страната, са различни от средноевропейската.  Троян винаги е бил град на предприемчиви хора. И сега бизнесът е жив, а хората имат работа. Европейската идея е била жива по нашите земи още в началото на века, когато на мястото на сегашния град са се срещали хора, живеещи на различни места в Европа, търгували са, общували са. Но имаме още много неща да постигаме и по отношение на средата, и по отношение на качеството на живот на хората. И това ни мотивира все повече. За съжаление, ковид пандемията и кризата в Украйна пренаредиха приоритетите ни за известен период. На преден план беше грижата за здравето, живота и сигурността. Сега, както отбелязах по-горе, е важно да съумеем по най-ефективен начин да използваме всички възможни лостовете за икономическо и социално възстановяване.

Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".

/ЛРМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:32 на 25.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация