Висш съдебен съвет - Прессъобщение

site.btaПокана от Висшия съдебен съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 8 юни 2022 година (сряда), от 14:00 часа, в залата на НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“ в гр. Балчик ще се проведе обществено обсъждане във връзка с откритата процедура по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич. На работния форум ще бъде представено и дискутирано предложението на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет за обединяване, чрез вливане, на по-ниско натоварения Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик, като селищата от съдебния район на закрития съд се включват в съдебния район на съда – правоприемник. 

В срещата ще участват членовете на Висшия съдебен съвет и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия – Даниела Марчева – председател, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Цветинка Пашкунова. 

Покани за участие в общественото обсъждане са отправени до народни представители от 8-ми многомандатен избирателен район, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Гранична полиция“, областния управител на област Добрич, кметовете на общините Балчик и Каварна, административни ръководители на органи на съдебната власт, нотариуси, адвокати, неправителствени организации, представители на бизнеса в региона и други.

Настоящата процедура е открита с решение на съдийската колегия по протокол № 19/11.05.2022 г. и се обосновава с трайните социално-икономически и демографски тенденции в страната през последните 30 години. Отчита се, че структурата на районните съдилища е създадена преди повече от 80 години и не отговаря на съвременните условия и тенденциите, което рефлектира върху ефективността и качеството на правосъдието. 

Пилотните съдилища в Каварна и Балчик са избрани въз основа на задълбочен анализ на резултати от дейността на двата органа, включително натовареност на съдиите, видове дела, брой съдебни служители, бюджет и сграден фонд, както и на съществуващите географски, демографски, транспортни и икономически показатели и характеристики на района. Анализирани са достъпът до правосъдие, населението и специфичните фактори като граничен район. 

Особено важно се явява обстоятелството, че вече една година в съдилищата е внедрена и работи Единната информационна система на съдилищата, която позволява на гражданите да имат облекчен дистанционен достъп до делата чрез ЕПЕП. 

През последните години данните за Районен съд – Каварна показват тенденциозно ниска натовареност – не повече от 25 броя граждански и наказателни дела средномесечно на съдия за последните три години, от които 14 броя  (или 65 %) са заповедни дела, при средна за страната натовареност от 37 броя граждански и наказателни дела. 

От 2019 г. бюджетът на съда нараства ежегодно като за 2019 година той възлиза на 756 408 лева, през 2020 е 845 547 лева, а през 2021 г. вече възлиза на 920 876 лева. Подобна тенденция, която предвид и актуалните социално-икономически условия несъмнено ще продължи и за в бъдеще, налага оптимизиране на дейността на нисконатоварените съдилища и най-вече налага да се предприемат действия в посока по-висока специализация и съответно по-високо качество и обективност в правораздавателния процес. 

От друга страна, съдът – правоприемник  е на близко разстояние -14 км., с уредена инфраструктура и транспортна свързаност, като според предварителните анализи и разчети достъпът до правосъдие при евентуална реформа ще отговаря на съвременните европейски стандарти.

Предприетите действия от съдийската колегия за реформа на съдебната карта на районните съдилища са в отговор на направената още през 2014 г. в доклада на Европейската комисия по мониторинговия Механизъм за сътрудничество и проверка, препоръка „да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите съдилища, въз основа на новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие“.

Отчитайки интереса към съдебната реформа и обществените настроения, преди вземане на конкретни решения за оптимизиране на районни съдилища във всички пилотни съдебни райони, в които се предприемат действия за реформа-на окръжните съдилища в Добрич, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Габрово, съдийската колегия ще проведе поредица от обществени обсъждания в периода 08.06 - 15.07.2022 г., с цел да бъдат изслушани и събрани становищата на всички заинтересовани страни.

Непосредствено след общественото обсъждане ще бъде проведен брифинг за медиите. 

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:24 на 02.12.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация