ПП Правото - Прессъобщение

site.btaПП Правото: Жалба за касиране на изборите на 02 октомври 2022 г.

ПП Правото: Жалба за касиране на изборите на 02 октомври 2022 г.
ПП Правото: Жалба за касиране на изборите на 02 октомври 2022 г.

До Президента на Република България                                 

ЖАЛБА

Чрез председателя на 

ПП ПРАВОТО / Права Реформи Алтернатива Възможности

Отговорност Толерантност и Обединение /

 

ОТНОСНО: Сезиране на  Конституционния съд да се произнесе по законността на изборите за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание. 

 

Уважаеми господин Президент,

С решение № 1547-НС от 05 октомври 2022г. ЦИК обяви резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и осмото Народно събрание, произведени на 2 октомври 2022 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната.

В разпоредбата на чл. 305 ал.1 от ИК е уредено правото на кандидатите за народни представители, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, да оспорят законността на изборите за народни представители пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, какъвто в случая е президента, в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

Конституционният съд може да бъде сезиран както за законността на избора на отделен народен представител или няколко народни представители, така и за касиране на целите избори. Аргументът за касиране на изборите е  и в чл. 66 от Конституцията, където пише, че "законността на изборите на Народно събрание може да се оспори пред КС по реда, определен със закон”.

С настоящата жалба Ви молим да упражни правомощията си, като орган по чл. 150 от Конституцията, като внесете мотивирано искане за сезиране на Конституционния съд да се произнесе по законността на изборите. 

С жалбата оспорваме законността на изборите за народни представители в 48-то Народно събрание поради  извършени значими нарушения на изборния процес, нарушаващи грубо конституционните права на българските граждани, а именно: купуване на гласове; в нарушение на конституцията и изборния кодекс се огласяваха резултатите в деня на изборите 02.10.2022г. и в деня за размисъл в полза на само определени партии, по точно на същите партии, които са избрани в 48 –то Народно събрание; нарушаване на чл.6 от Конституцията, като другите кандидати освен кандидатите на ГЕРБ, ПП, ДПС, БСП, Възраждане, Демократична България, Български възход, Изправи се БГ, ВМРО се третираха по-неблагоприятно на основата на признаците по убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение; БНТ в нарушение на чл.6, ал. 2 от Конституцията на Република България, ограничи правата на кандидатите за народни представители на новите партии; нарушен беше и чл.189 от ИК, съгласно който БНТ  отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и т.н., при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост, които имат право на равно участие в медиите.           

Считаме, че са налице данни за тежки и повсеместни нарушения, довели до опорочаване на изборния процес и неговите резултати. Налице са данни за нарушения от такова естество, което води до дълбоко компрометиране на резултатите и невъзможност да се установи действителната воля на избирателите. Горното демотивира избирателите да гласуват за другите партии, тъй като не желаеха гласът им да отиде за кандидати и партии за които не искат да гласуват. Умората от непрекъснати купени и предварително предрешени избори рефлектира върху демотивацията, създава загуба на усещане, че нещата зависят от  избирателя, което е сериозно нарушаване на човешките права за свободен и независим избор.

Избирателната активност напоследък на всички избори непрекъснато пада Причините са комплексни. Едно е политическа умора, на хората явно им идва много. Второ, избори при нарушаване на Конституцията и Изборния кодекс е наличие на деградирала държава. България е застрашена да изпадне в групата на дефектните демокрации, които се характеризират със системни и широко разпространени злоупотреби на изборите, системен правителствен натиск и тормоз спрямо гражданите с различни позиции, повсеместна корупция, зависимост на съдебната система от силните  на деня и т.н. Голяма част от населението е под страх по време на изборите, че ако гласува за друга партия освен за посочените по-горе ще бъдат преследвани, тормозени. По време на предизборната кампания голяма част от тези не гласувалите са подложени на натиск и тормоз, без каквито и да са правни основания, единствено и само с цел хората да бъдат сплашени и да се повлияе върху техния свободен избор. 

Медиите непрекъснато внушаваха на избирателите, че партиите  на статуквото ще влязат. Медиите, включително националната телевизия не допускаха други кандидати да представят своята програма. С горното се наруши чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България, като се ограничиха правата на кандидатите от другите партии, участници в изборите на 02 октомври  2022г. Съгласно горният текст на Конституцията „ Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на ..., убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”.

В случая новите партии и кандидатите, каквато е партия ПРАВОТО и  които за първи път ще участват в изборите, би трябвало да са равни пред закона и равнопоставени в участието си в медиите. 

Преди изборите, както и в деня на изборите на 02 октомври 2022г. ЦИК установи с решение №1537 –НС от 02.10.2022г. нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, като чрез публикуване на интернет страница Pik.bg, публикуваха резултати от гласуването в проценти свързани с определени политически партии и коалиции, които са регистрирани и участват в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г, като резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. бяха публикувани на интернет страницата Pik.bg.

Съгласно реш. №1538 от 02.10.2022г. ЦИК  установи също нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница www.dnevnik.bg на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. преди приключване на изборния ден.

С решение № 1536-НС от 02 октомври 2022г. ЦИК установи   нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на Blitz.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. за резултати за вота за партиите и коалициите.

В същото време в Централната избирателна комисия на 2 октомври 2022 г. в 15.07 ч. по електронната поща на ЦИК е постъпил сигнал с вх. № С-69 от 2 октомври 2022 г. от Е      Б       от имейл адрес_______________@gmail.com затова, че в сайта на Blitz.bg непрекъснато се споделят статии относно „Рали България“, съдържащи забранено съдържание по време на изборния ден, а именно предварителни резултати от изборите, като жалбоподателката сигнализира, че според нея статиите са на тази тематика, тъй като в тях са споменати имената на политици от партиите, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като е цитирала линк към тези статии, както следва: „Осем основни участника в надпреварата натискат педала на газта към финала вече над 8 часа след старта и се насочват към финала, като с най-голямо ускорение е джипката на Борисов. Джипката на Борисов – 26,4 км/ч, Теслата на харвардците – 18,6 км/ч, Автобус „Майсторите“ на Карадайъ – 13,6 км/ч, Ладата на Нинова – 12,0 км/ч, Фордът на Коцето – 10,0 км/ч, Тротинетката на Костов – 6,5 км/ч“, Хамърът на Слави – 4,3 км/ч, Танкът на Янев – 3,8 км/ч,  като в статията стойностите са дадени в проценти като скорост на движение на съответните автомобили, участващи в състезанието Рали „България“ на 2 октомври 2022 г., чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната) за политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като нарушението е извършено от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов.

С решение №1541-НС от 02.10.2022г. ЦИК е установил нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ЦИК установява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 2 октомври 2022 г. в 16.30 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти „Как се движат различните потоци към хъбчето България“, както следва: Банкянски поток – 26%; Канадски поток – 19%; Турски поток – 13%; Червен поток – 1,5%; Възрожденски поток – 10%; Градски поток – 7,2%; 7/8 поток – 3,5%; Генералски поток – 3,5%; Пчелен поток – 1,3%, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната на политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като нарушението е извършено от „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, с ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул./ул. Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров.

Освен горното има доказани нарушения и в деня за размисъл, като има доказано купуване на гласове, за което има присъди.

Денят за размисъл е бил превърнат в ожесточена предизборна агитация и пропаганда 

В денят на размисъл беше присъдена първата присъда за купуване на гласове за предстоящите избори. Осъденият е 57-годишен мъж от Плевенското село Ставерци. Той е сключил споразумение с прокуратурата и е наказан с осем месеца условно. Изпитателният срок е 3 години.

В деня за размисъл отново имаше арестувани по подозрение, че купуват гласове. 

Според данните на прокуратурата от началото на кампанията са образувани общо 56 разследвания. Сигналите са били стотици.

Всички тези нарушения показват съзнателно планирана агресивна не просто кампания, а противозаконни и противоконституционни действия, които са достатъчни за касиране на изборите.

Всички тези нарушения на Конституцията и Изборния кодекс са  съществени и променят значително действителния вот, получен от всеки един от кандидатите, следователно водят до промяна в действителния краен резултат от изборите за народни представители. 

С оглед горното считаме, че вота е опорочен, респективно резултатите от него, следва нарушението на Конституцията на Република България, чл.204 и чл.205, чл.189 и следващите от ИК, както и купуването на гласове за тези партии, които са в Народното събрание са съществени, което по същество довежда до промяна в крайния изборен резултат.

Не на последно място партия ПРАВОТО не признава проведените избори за честни и прозрачни, като през кампанията бяха нарушени и правата на кандидатите за народни представители, като същите бяха дискриминирани. Кандидатите за народни представители на партия ПРАВОТО, а и не само на нея, а и на други партии извън тези за които са купувани гласове и от социологическите агенции се правеха внушения относно резултатите в проценти на тези партии, които влязоха в Народното събрание, като ГЕРБ, ПП, ДПС, БСП, Възраждане, Демократична България, Български възход. Това внушение доведе до ниска избирателна активност.

През цялото време на кампанията, се внушаваше на избирателите, че само тези партии ще влязат в парламента, поради което по-голямата част не излязоха да гласуват.

От изложеното по-горе  се установява, че на изборите на 02 октомври 2022г.  са налице  сериозните нарушения, които са повлияли върху изборните резултати и правата на кандидатите на партиите, извън посочените по-горе, което води до касирането им.

  Ето  защо молим да упражните  правомощията си, като орган по чл. 150 от Конституцията, като  внесете мотивирано искане за сезиране на Конституционния съд да се произнесе по законността на изборите. 

   С жалбата оспорваме законността на изборите за народни представители в 48-то Народно събрание поради  извършени значими нарушения на Конституцията на Република България, изборния процес, нарушаващи грубо конституционните права на българските граждани, което води до тяхното касиране.

 

 

 

 

/СТГ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:25 на 15.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация