site.btaКЕВР проведе обществено обсъждане на изменение на Мрежовия кодекс на проектната компания "Ай Си Джи Би"

КЕВР проведе обществено обсъждане на изменение на Мрежовия кодекс на проектната компания "Ай Си Джи Би"
КЕВР проведе обществено обсъждане на изменение на Мрежовия кодекс на проектната компания "Ай Си Джи Би"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на изменение на Мрежовия кодекс и неговите приложения на проектната компания "Ай Си Джи Би" АД за междусистемния газопровод "Гърция-България" (IGB), съобщиха от КЕВР.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба промените в Мрежовия кодекс и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. За участие в обсъждането регулаторът покани заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - енергийни дружества, бъдещи ползватели на газопровода IGB, браншови организации, асоциации и др. 

Промените в Мрежовия кодекс (МК) и неговите приложения са внесени за одобрение от проектната компания "Ай Си Джи Би" АД с цел адаптиране на пакета от документи с актуалните търговски и пазарни практики. Измененията са в отговор на направените препоръки в приетото на 27. 02. 2020 г. Съвместно решение на КЕВР и РАЕ за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ.  В решението си двата национални регулаторни органа считат, че "Ай Си Джи Би" АД следва да преразгледа и опрости процедурата за резервиране на капацитет.

В предлаганите промени на МК се добавят дефиниции и си прецизират текстове с цел създаване на подробни и достъпни за всички ползватели правила и условия на работа в процеса на регистрация и резервиране на капацитет. Други важни изменения обхващат въвеждане на договор за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ) и на процедурата "Смяна на доставчика на природен газ". Промени настъпват в методологията "транспортирай или плащай" (Ship or рау), както и в процесите, свързани с "Прекратяване" и "Кредитна подкрепа за ползвател на мрежата". Въвежда се минимален кредитен лимит за заявяване на капацитет,  както и такса за превишаване на капацитета с цел ползвателите на мрежата да оптимизират заявките си. Проектната компания  "Ай Си Джи Би" АД ще може да провежда търгове за продукти за капацитет на различни платформи:  за точката на междусистемно свързване на "Ай Си Джи Би" АД с DESFA и Трансадриатически газопровод (TAP) в Комотини - през PRISMA; за точката на междусистемно свързване между "Ай Си Джи Би" АД и "Булгартрансгаз" ЕАД в Стара Загора - през RBP.

Във връзка с променената методология „транспортирай или плащай“ (Ship or рау) са направени промени в Тарифния кодекс на IGB. Предвидени са нови приложения към МК - Споразумение за пренос на газ за неосвободени ползватели на IGB, допълнително споразумение към действащите споразумения за пренос на газ,  както и Договор за ползване на ВТТ.

В общественото обсъждане се включиха представители на "Булгартрансгаз" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, проектната компания "Ай Си джи Би" и "Микс Газ груп". Според "Булгартрансгаз" ЕАД докладът на работната група не включва анализ на цялостното отражение на новия интерконектор IGB върху пазара на природен газ у нас, достъпа на потребителите до различни източници, както и влиянието му върху техническата експлоатация и по-специално - осигуряване на необходимото входно налягане в точката на вход към българската газопреносна система. От "Булгаргаз" ЕАД посочиха единствено, че предвиденото в МК сключване на допълнителни споразумения с търговските участници не е наложителна мярка, тъй като всяко изменение на кодекса е неразделна част от вече подписаните договори.

"С предстоящото приемане на промените в МК на ICGB Комисията ще осигури всички регулаторни предпоставки за старта от 1 октомври т.г. на търговската експлоатация на газовия интерконектор "България-Гърция", заяви председателят на КЕВР Иван Иванов на общественото обсъждане. Според него в контекста на новите предизвикателства ICGB е ключов стратегически фактор за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа, тъй като създава реална диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ.

Интерконекторът с обща дължина 182 км. е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени. Той свързва газопреносните системи на България и Гърция, включително газопровода TAP, и има важна роля за гарантиране на енергийната независимост на страната. В контекста на новите предизвикателства проектът има стратегическа роля за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа.  С него се постига  обединяване на пазарите на природен газ на страните от региона.  Проектът гарантира свободния достъп на търговски дружества от различни държави и по този начин  българския пазар се отваря за газови доставки от цял свят. 

Проектният капацитет на IGB за пренос на 3 млрд. куб .м. природен газ предоставя възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб. м/год. чрез допълнително изграждане на компресорна станция.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища относно предложените промени за изменение на Мрежовия кодекс и неговите приложения на проектната компания "Ай Си Джи Би" АД за междусистемния газопровод "Гърция-България4 (IGB). Окончателното решение на КЕВР ще бъде прието на 30 септември 2022 г.

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:50 на 27.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация