Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1870-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1870-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1870-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1870-НС

София, 1 април 2023 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15-4 от 01.04.2023 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов чрез Александра Маринова Страхилова, регистрирано с Решение № 1814-НС от 23 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Николай Росенов Маринов в полза на Александра Маринова Страхилова;

- пълномощно от Николай Росенов Маринов в полза на 15 (петнадесет) лица – представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 15 (петнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 15 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 14 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Красимир Кирилов Илиев

 

2.      

Али Мехмедов Шукриев

 

3.      

Сали Мусов Ибраимов

 

4.      

Боян Венков Гинев

 

5.      

Милен Руменов Георгиев

 

6.      

Ирма Юриева Маринова

 

7.      

Габриел Ренгинов Георгиев

 

8.      

Санди Георгиев Костов

 

9.      

Симеон Людмилов Асенов

 

10.  

Дамла Ерсинова Лазова

 

11.  

Борис Милков Караджов

 

12.  

Боян Станимиров Манолов

 

13.  

Митко Методиев Митев

 

14.  

Женя Теодорова Панова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

ГС/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:10 на 18.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация