Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия - Решение № 1589-НС

Централна избирателна комисия - Решение  № 1589-НС
Централна избирателна комисия - Решение  № 1589-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1589-НС

София, 3 февруари 2023 г.

 

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 и 3, чл. 115, ал. 2, чл. 121, чл. 123, чл. 125, чл. 203, ал. 2, чл. 218, ал. 3, 4 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².

2. Застъпниците на кандидатски листи, наблюдателите, представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и анкетьорите в изборите за народни представители носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

3. Информационно табло на РИК

3.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава. 

3.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му. 

4. Информационни табла и табели на СИК

4.1. Всяка СИК съставя информационни табла в изборите за народни представители и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и параваните за гласуване.

4.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина:

– секционната избирателна комисия обявява всички решения; 

– образец от бюлетината за гласуване;

– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;

– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции;

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат шрифт са изписани кръгчета с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран в РИК с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;

– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор; 

– телефони за връзка с РИК.

4.3. В параваните за гласуване:

В параваните за гласуване се поставят:

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикалка, пишеща със син цвят;

- табло, на което са изписани имената и номерата в кръгче на кандидатите за народни представители съгласно подредбата им в листата, регистрирана в РИК;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за народни представители от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за този кандидат.

4.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при произвеждане на изборите за народни представители, СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията. 

5. Указателни табели

5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират. 

5.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

5.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

5.5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

5.6. В секциите с машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.

 

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети

6. При произвеждане на изборите за народни представители застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.

7. При произвеждане на изборите за народни представители наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.

8. При произвеждане на изборите за народни представители анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден обозначителни знаци, бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.

9. При произвеждане на изборите за народни представители представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.

10. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Емил Войнов

 

                                ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              Димитър Димитров

 

ЙГ/ЛТ

 

Приложение № 1

 

Образец на обозначителен знак – бадж

за застъпник на кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет в изборния ден

 

ЗАСТЪПНИК

 

Образец на обозначителен знак – бадж

 за наблюдател в изборния ден

 

НАБЛЮДАТЕЛ

 

Образец на обозначителен знак – бадж

 за анкетьор в изборния ден

 

АНКЕТЬОР

 

Приложение № 2

Образец на обозначителен знак – бадж

за представител на партия, коалиция и инициативен комитет в изборния ден

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПАРТИЯ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

КОАЛИЦИЯ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:15 на 25.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация