site.btaПланът за опазване на рядка пеперуда беше представен от сдружение “Асоциация наука за природата”

Планът за опазване на рядка пеперуда беше представен от сдружение “Асоциация наука за природата”
Планът за опазване на рядка пеперуда беше представен от сдружение “Асоциация наука за природата”
Снимка: доц. д-р Стоян Бешков, Национален природонаучен музей – БАН

Планът за действие за опазване на пеперудата бяло-V (Nymphalis vaualbum) в България бе представен днес в София. 

Това стана на организирано от сдружение “Асоциация наука за природата” обществено обсъждане във връзка с изпълнението на проекта “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2023-2032 г.”, финансиран по процедура “Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020” на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, приоритетна ос “НАТУРА 2000 и биоразнообразие”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 299 998.98 лв., от които 15% (44 999.85 лв.) национално и 85% (254 999.13 лв.) европейско съфинансиране.

Автори на плана са доц. д-р Стоян Бешков от Националния природонаучен музей при БАН и Ана Нахирнич-Бешкова. Той беше представен от доц. Бешков, който отбеляза, че основната цел е да се подобри природозащитното състояние на вида, който е рядко срещан в страната ни. По думите му основните дейности са насочени към запазване и подобряване на местообитанията на този вид пеперуда. Той отбеляза, че е трудно да се опазва самия вид и затова дейностите са насочени към опазване на местообитанията му. Сред задачите е подобряване на националния капацитет и управление, както и подсилване на възможностите за международно сътрудничество за опазване на вида и неговите местообитания. Бешков разказа, че преди години е имало проект за трансграничен парк между България и Сърбия. От сръбска страна паркът е обявен преди повече от 10 години и е действащ, у нас все още не е обявен, допълни той. Бешков обясни, че от Министерството на околната среда и водите са обяснили, че територията е много голяма и трудно ще се управлява.

Nymphalis vaualbum е красива дневна пеперуда, в Европа и на Балканите e известна и като мигрант, но на места формира и временни колонии. В България видът e установяван само два пъти, но след тези наблюдения не е намиран повторно. Жизненият му цикъл е обвързан с широколистните гори и особено с речните долини и брегове, обрасли с върби и тополи. Реките и техните брегове са подложени на редица антропогенни промени – корекции на коритата и андигиране, което води до ограничаване на местообитанията на вида и намаляване на оцеляемостта му. 

Nymphalis vaualbum е едра, силна, енергична дневна пеперуда (55 – 62 mm с разперени крила) с бърз полет, разказа доц. Бешков. Лети много бързо и най-добре се забелязва сутрин, когато слиза на земята и приема минерали и вода. Предните и задните крила отгоре са червеникаво-кафяви, силно назъбени с черен кант и черни петна, някои от които са сливат. Близо до върхът на предното крило и горният външен край на задното крило има по едно ясно бяло петно, съставено от няколко по-малки петънца. Задните крила са с оранжеви петна преди черния маргинален кант. Долната страна и на двете крила е сиво-кафеникава със светла мраморна препаска в средата и с жълтеникава и синкава препаски преди външния ръб. Долната страна на задните крила е с бяла “чавка” в средата на крилото.

Видът е разпространен в Северна Америка, Източна Европа и умерените части на Азия до Япония, Сахалин и Курилските острови. Докато в източните части на ареала видът е със стабилни популации, в Европа е много рядък и се забелязва рязко спадане на числеността му, отбеляза специалистът. Той е определен като уязвим в Европейската червена книга на дневните пеперуди, а в страната ни е определен като рядък вид. Досега у нас видът е установен в две защитени зони - Западна Стара планина и Предбалкана и Рилския манастир. 

Пеперудата има едно поколение годишно и лети през юни и юли. След естивация (прекарване на летните жеги в неактивно състояние) и хибернация (зимен сън) лети отново рано напролет през март и април. Добър летец е и извършва миграции в Европа и на Балканите. Хранителната база за ларвите са върба (Salix), топола (Populus) и бряст (Ulmus). Обитава покрайнини на широколистни гори и особено речни долини и брегове, обрасли с върби и тополи.

Факторите, които застрашават популациите на вида, са урбанизирането и развитието на инфраструктурата, пожарите и изгарянето на растителност, промяна на растителните видове, вследствие на която се появява липса на подходящи растителни видове, нужни за жизнения цикъл на пеперудата; използване на биоциди, хормони и препарати в земеделието и горското стопанство.
 
Всички тези фактори влияят на броя подходящи местообитания за вида. Бешков отбеляза, че в момента най-силната заплаха за местообитанията на пеперудата е откритата процедура за предоставяне на разрешение за търсене на подземни богатства в площ, разположена на територията на общините Чупрене, Белоградчик и Чипровци в областите Видин и Монтана. Той посочи, че проучването в района е за златодобив. този район едно към едно съвпада с местообитанията където е установен видът. Ученият допълни, че част от зоната за проучване за подземни богатства е в “Натура 2000”. 

Подобно обсъждане ще има утре, от 10.30 ч., в Туристическия информационен център, в Драгоман. След обсъжданията предстои планът да бъде внесен за одобрение в Министерството на околната среда и водите.

 

/АКМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:54 на 04.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация