Национална мрежа за децата – Прессъобщение

site.btaНационална мрежа за децата: Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024

Национална мрежа за децата: Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024
Национална мрежа за децата: Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024
Снимка: Пресцентър

Усилията на Мрежата през следващата година ще бъдат насочени към мерки като цялостната визия за образователната система, наистина „приобщаващо“ приобщаващо образование, достъп до безплатен пакет лекарства за деца от 0 до 3 год., разширяване на неонаталния скрининг за вродени заболявания и др.

Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза Национална  мрежа за децата (НМД) заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024 г. Срещата тази година се състоя между 14-16 юни в Пловдив и по традиция в първия й ден беше организирана работа в тематични работни групи по четирите застъпнически области на НМД.

В дискусиите се включиха експерти от 75 организации в Мрежата, хора от цялата страна, работещи с деца и семейства. Целта на годишните срещи на тематичните работни групи е да бъдат набелязани най-проблемните области в живота на децата и семействата у нас, валидни на национално ниво, като така се набележат и приоритете на НМД в застъпническата й дейност и работата й с отговорните институции през следващите месеци, за да се постигнат подобрения.

Както и всяка предходна година, в панела "Образование" участие взимат и младежи от Младежка мрежа "Мегафон" на НМД, за да изразят своята позиция и възможните решения, които виждат.

Ето приоритетите, набелязани в отделните сфери.

Десет са най-наболелите проблемни области в образованието, в които Национална мрежа за децата ще фокусира застъпническите си дейности в следващата година. Основните „слаби места" в образователната система са:

Липса на съвременна визия за образованието;
Имаме приобщаващото образование, което „не приобщава“; пренебрегва се професионалното обучение на децата със СОП;
Дигитализацията все още не се случва;
Не се развиват социално – емоционалните умения на учениците;
Липса на комуникация с институциите на местно ниво;
Има много добри местни практики, които обаче не достигат национално ниво и не се разпространяват;
Апатия и липса на интерес за развитие у учениците;
Демотивация на учителите, необходимост от включване на нови педагогически подходи и обучителни техники, които отговарят на потребностите на сегашните млади хора;
Образователни неравенства;
Липса на достатъчно средства за образование;
До голяма степен, изводите от срещата на ТРГ “Образование” потвърждават препоръките в „Бележник 2024“. Така на фокус в работата на експертите в Мрежата през следващите месеци ще бъдат:

цялостната визия за образователната система; какви компетентности трябва да е развил един ученик в различните степени на образование;
приобщаващо образование в полза на учениците със СОП;
преодоляване на образователните неравенство;
развитие на социо-емоционални умения, гражданско образование и дигитално – медийна грамотност на учениците.
 

В две основни сфери – майчино и ранно детско здраве, и детски палиативни грижи бяха дефинирани конкертни застъпнически стъпки на НМД в областта "Детско здраве".  Като основни и най-тясно свързани с досегашната посока на развитие на политиките бяха набелязани следните:

Гарантиране на достъп до безплатен пакет лекарства за деца от 0 до 3 год.;
Разширяване на неонаталния скрининг за вродени заболявания;
Въвеждане на скрининг за ранно детско развитие;
Грижа за психичното здраве на майките в седмиците непосредствено след раждане (постпарталния период);
Осигуряване на достъп до ефективна патронажна грижа на нуждаещите се, което (заедно с редица други ползи) в най-висока степен може да се гарантира чрез създаване на нормативна възможност професионалистите по здравни грижи да сключват самостоятелни договори с НЗОК за самостоятелните си дейности.
В сферата на детските палиативни грижи беше отчетена липсата на каквато и да било основа и бяха набелязани следните застъпнически стъпки:

Създаване на партньорства със заинтересовани организации у нас и в чужбина;
Правна дефиниция;
Нормативна рамка;
Публична комуникация.
Като една важна възможна застъпническа цел в по-далечна перспектива групата постави работата върху обучението на медицински и немедицински специалисти както в сферата на Ранното детско развитие и Ранната интервенция, така и в детските палиативни грижи.

За подобрения в осем конкертни застъпнически области ще работи Национална мрежа за децата през следващата година в област “Детско правосъдие”. Като основни и най-тясно свързани с досегашната посока на развитие на политиките бяха набелязани следните:

Привличане на нови членове на Мрежата за правна помощ (МПП) на НМД извън София. Част от Мрежа за правна помощ на НМД са 32 членове, които доброволно подпомагат дела, свързани с детските права;
Ангажиране на МПП в повече обучителна работа и дейности по развиване на капацитет;
Работа за довеждането до успешен край на текущите стратегически дела (в т.ч. обжалването пред ВАС на указанията за медицинските храни, делата за обида и клевета срещу НМД и организации членове, делото за проблемите на системата на образование и грижи в ранна детска възраст – висящо пред Европейския комитет за социални права, делото срещу британския пастор Даниел Хъл в Сливен и др.);
Поради липсата на ресурс, търсене на устойчив механизъм за финансиране на нови стратегически дела – вкл. дела, свързани с правата на непридружени деца бежанци;
Провеждане на повече срещи на Мрежата за правна помощ с ТРГ “Правосъдие” и членовете на НМД за обмен на идеи и синхронизиране на дейности;
Провеждане на трето издание на правно-дискусионния форум LexTalks;
Срещи на Мрежата за правна помощ с Парламентарна група за децата в 50-то НС;
Продължаване дейността на неформалната Работна група в НМД за изготвяне на нов закон за борба срещу противообществените прояви – вкл. ангажиране на повече членове на НМД в нея.
 

Работата на ТРГ "Семейство" обобщи кои са аспектите, които ще подпомогнат организациите в страната, работещи със семейства да бъдат по-ефективни в работата си - подкрепа както между самите организации, така и такава от страна на властта и обществото в цялост. Набелязаните форми на подкрепа са следните:

Привличането на повече доброволци, отношение към което има все още неприетият закон за доброволчеството;
Прилагане на законовата рамка и повече човешки и финансов ресурс;
Междуинституционално партньорство и подкрепа от местните администрации;
Работа с бизнеса в областта на корпоративната социална отговорност
Солидарно/емпатично общество
Повече видимост на работата на НПО, повече доверие в неправителствения сектор. Стандартното разбиране за гражданските организации е, че те събират дарения и оказват пряка помощ, но голямата полза идва от застъпническата им работа, с която е възможна трайна промяна за деца, семейства, отделни общности. Теренната им работа по места ги прави ценни консултанти в събирането на данни за реалната ситуация, в препоръки какви трябва да бъдат законите, указанията, работата на институциите и цялостната грижа на държавата за децата и семействата. 
 

За последната една година близо 10 000 професионалисти от организациите в Мрежата са подкрепили над 150 000 деца и 20 000 семейства. В сайта на НМД е публикуван Годишният доклад на организацията за 2023 г. Документът съдържа финансов отчет, дарителски кампании към организации членове, акценти от големите ежегодни проекти на НМД, постиженията и инициативите на Мрежата в образование, детско и майчино здраве, семейна среда, правосъдие, детско и младежко участие, заедно с много снимков материал.

 

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на близо 130 граждански организации и активисти, които работят в полза на децата в България. Повече от 150 000 български деца и над 20 000 хиляди семейства за последната година са получили подкрепа от  организациите и професионалистите в Мрежата. 

 

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:51 на 22.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация