Темата е "Сила за младите хора"

site.btaОтворено е кандидатстването за тазгодишното издание на "Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони"

Отворено е кандидатстването за тазгодишното издание на "Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони"
Отворено е кандидатстването за тазгодишното издание на "Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони"
Снимка: Министерство на земеделието и храните

Европейската комисия стартира тазгодишното издание на конкурса "Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони" (ARIA), чиято тема е "Сила за младите хора", съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 

Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони. За първи път ще бъде връчена и награда за проекти, фокусирани върху насърчаването на равенството между половете. Сред категориите на ARIA, в които ще се състезават проектите, тази година са:

  • Интелигентно и конкурентно селско стопанство и в частност проекти, финансирани от Общата селскостопанска политика (ОСП), които допринасят за интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, гарантиращ дългосрочна продоволствена сигурност.
  • Опазване на околната среда, като тук попадат проекти, които допринасят за опазването на околната среда, включително биоразнообразието, справят се с изменението на климата, демонстрират устойчивост и/или допринасят за зелено възстановяване.
  • Социално-икономическа структура на селските райони: проекти, финансирани от ОСП, които със своя принос водят до икономическата устойчивост на селските райони на Европа, обръщат внимание на социалните аспекти по иновативен начин, демонстрират устойчив подход за увеличаване на ползите от цифровизацията в земеделието, допринасят за приобщаването и устойчивостта на селското общество и/или подкрепят селските предприемачи и фирми по иновативен начин.
  • Младежи в селските райони: проекти, които насочват вниманието към младите хора (под 40 години), подпомагат развитието на умения в селските райони, помагат за съживяването на селските райони и разработват устойчиви и висококачествени работни места в селските райони, достъпни за младите хора.

Всички проекти, във всички 4 категории, трябва да отговарят на междусекторна цел, която е свързана с постигане равенство между половете. Журито ще избере победител измежду 24-те одобрени проекта, финансирани от ОСП, по-специално тези, които постигат равенство между половете. Всички проекти (изпратени в някоя от категориите), които включват жени в някой от етапите си, могат да участват в надпреварата за наградата "Равенство между половете".

Всеки желаещ да участва в конкурса трябва да се свърже със своя клон на Национална ОСП мрежа, за да представи проекта си и да заяви интерес за участие в конкурса на ARIA. Лице за контакт по ОСП от страна на българската мрежа е Елена Хаджиниколова, експерт в дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, чиято електронна поща е: ehadjinicolova@mzh.government.bg

Пълна информация за конкурса и допълнителни насоки (включително шаблона за кандидатстване) може да бъде намерен на страницата на ARIA.

Според критериите за допустимост и процес на кандидатстване, проектите могат да се подават само от Националните ОСП мрежи – проекти, които са изпратени от контакти извън Мрежата, няма да бъдат разглеждани. Всички проекти трябва да са били финансирани от ОСП през периода 2014-2022 г. Те трябва да са завършени, като се правят изключения за действия по управление на земята съгласно годишни/многогодишни ангажименти (например агроекология, горско стопанство), дългосрочни инфраструктурни инициативи или когато стъпките за финализиране не са завършени поради закъснения, свързани с КОВИД-19. При кандидатури на текущи проекти трябва да бъдат вече в достатъчно напреднал етап, за да могат да демонстрират въздействие или конкретен успех.

От една ОСП Мрежа могат да бъдат подадени до 8 проекта, от които до 3 LEADER проекта.

Всяка ОСП Мрежа може да изпраща кандидатури за всяка от четирите тематични категории и отговаря за номинирането на проекти в най-подходящата категория. Един проект може да бъде номиниран само в една категория.

Проекти от Оперативни групи, които са били представени в EIP AGRI Awards, имат право да участват в ARIA Awards, освен ако не спечелят награда в EIP AGRI изданието.

Шаблоните трябва да бъдат изпратени на английски и в Word формат. 

Всички окончателни номинации за проекти трябва да са постъпили на посочения по-горе адрес до 10 юли 2024 г. Оценяването ще започне през август и допълнителна информация за кандидатурите ще бъде споделена през септември. Предвиден е избор от 24 кандидати, от които 6 наградени.

Според критериите за избор на най-добър проект в конкурса, са преки ползи (създаване на работни места, ползи за околната среда, пазарни предимства, възприемане на политиката, демонстрация на устойчивост или устойчивост и т.н.); ползи от работата в мрежа (синергии с добавена стойност, връзки с други проекти, връзка с дейности/приоритети на ОСП Мрежата, участие на заинтересовани страни); потенциал за надграждане (географски, секторен, организационен и т.н.); иновативен аспект при създаването на нови или значително подобрени процеси, услуги, продукти и/или технологии; включване на млади хора (до 40 години).

Наградите за вдъхновение в селското стопанство и селските райони (ARIA) 2023 отпразнуваха проекти, финансирани от ОСП, които повишават уменията за селското стопанство и селските райони чрез учене през целия живот, иновации и конкурентоспособност, пише на интернет страницата на Европейската комисия. Конкурсът започва през 2019 г. и досега има 5 издания.

В миналогодишното издание експертите избраха 24 проекта в четири тематични категории, свързани с целите на ОСП. В проведеното през целия ноември гласуване са получени над 13 000 гласа, което го превръща в най-успешното издание на конкурса досега.

Церемонията по награждаване се състоя на 4 декември в Брюксел, като можеше да бъде гледано и онлайн. Представители на Европейската комисия разкриха петимата победители: четирима тематични победители (по един за категория), избрани от журито, и победителят в гласуването на публиката.

/ИЦ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:13 на 19.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация