Европейски икономически и социален комитет – Прессъобщение

site.btaПетер Шмит: Освобождаване на силата на амбицията и проправяне на пътя: Визията на ЕИСК за COP28 — преодоляване на различията в областта на климата чрез справедлив преход

Петер Шмит: Освобождаване на силата на амбицията и проправяне на пътя: Визията на ЕИСК за COP28 — преодоляване на различията в областта на климата чрез справедлив преход
Петер Шмит: Освобождаване на силата на амбицията и проправяне на пътя: Визията на ЕИСК за COP28 — преодоляване на различията в областта на климата чрез справедлив преход
Снимка: Пресцентър

Докато нашата планета се бори с все по-неотложната заплаха от изменението на климата, не може да се подценява значението на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP). На COP28 (от 30 ноември до 12 декември 2023 г. в Дубай) Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще участва активно в годишните преговори, както и през предходните години.

През 2023 г., която учените определят като най-горещата година в историята на човечеството, нито една част от света не беше пощадена от последиците от покачващите се температури. При все това, въпреки тези неопровержими доказателства, съществува огромно разминаване между действащите политики и мерките, които трябва да бъдат предприети.

По време на COP28 ще приключи първият глобален преглед на изпълнението на Парижкото споразумение. В отговора си на прегледа правителствата имат възможността и отговорността да преформулират глобалните амбиции.

Въпреки това отбелязваме със загриженост, че някои участници работят срещу целите на Парижкото споразумение, като търсят възможности за разширяване на износа на нефт и газ и за обвързване на държавите със зависимост от изкопаеми горива. В резолюцията си относно : „Съвместни усилия за преодоляване на екзистенциалната заплаха: социалните партньори и гражданското общество за изпълнение на амбициозни действия в областта на климата“, приета през 2022г., Комитетът подчерта, че политическите решения трябва да са в отговор на науката и на научната информация, настоя за незабавно спиране на субсидиите за изкопаеми горива и призова Европейската комисия и държавите членки на ЕС, да поемат водеща роля и да актуализират национално определения принос (НОП). Тези послания остават в сила, а препоръчаните действия са дори по-спешни.

Делегацията на ЕИСК на COP28 ще участва във важни разговори, двустранни срещи и съпътстващи прояви, като ще призове институциите на ЕС и правителствата да повишат амбициите в областта на климата в съответствие с науката и научната информация и ще акцентира върху ролята на организираното гражданско общество за ускоряване на действията в областта на климата. Тази година ЕИСК съсредоточава усилията си върху две направления на преговори, а именно приемането на принос към изпълнението на действията в областта на климата в областта на храните и селското стопанство, а другото — върху работната програма за справедлив преход.

По отношение на селското стопанство и продоволствената сигурност ЕИСК призовава за прилагането на три основни принципа. Първо, нуждаем се от всеобхватен политически подход, който интегрира съображенията, свързани с климата, в селскостопанските и продоволствените политики. Второ, подчертаваме колко е важно да се демократизират системите на хранително-вкусовата промишленост и да се възприеме основан на правата подход към управлението. И накрая, подчертаваме необходимостта да се гарантира справедливо и ефективно разпределение на финансирането на борбата с изменението на климата за селското стопанство, като се подкрепят инициативи, които насърчават издръжливостта, устойчивостта и социалната справедливост в сектора. Тези препоръки са в съответствие с по-широката цел за създаване на издръжлива, приобщаваща и екологично устойчива световна продоволствена система.

Гарантирането на справедлив преход е от съществено значение за всички държави, независимо от равнището на развитие, както и за всички икономически сектори, а не само за енергийните доставки, и за градските и селските райони. Ако постигането на съгласие по този въпрос е лесно, то прилагането му на практика е трудно. Що се отнася до работната програма за справедлив преход, ЕИСК призовава за ясна добавена стойност на процеса въз основа на основан на правата подход и гарантиране на социален диалог и активно участие на засегнатите общности.

В контекста на текущите дискусии в областта на климата е от решаващо значение да се вземе предвид последният доклад на Oxfam, който разкрива тревожни неравенства по отношение на въздействието върху климата. Според доклада най-богатите 1 % от световното население са отговорни за повечето от емисиите на замърсители, водещи до затопляне на планетата, отколкото 50 % от най-бедното население. Този силен контраст подчертава спешната необходимост от справедливи действия в областта на климата и изтъква значението на преодоляването на социално-икономическите различия в стремежа към устойчиво бъдеще.

Освен междуправителствените преговори считам, че COP28 следва да послужи като катализатор, който да позволи на широк кръг от заинтересовани страни, включително бизнеса, гражданското общество и научната общност да участват в амбициозни действия в областта на климата. Това приобщаване е от решаващо значение, тъй като борбата с изменението на климата изисква многостранен подход, който използва експертния опит, ясната ангажираност и ресурсите на различните сектори.

Резултатите от тази конференция ще имат широкообхватни последици за бъдещето на нашите граждани и на нашата планета. Международната общност трябва да се възползва от тази възможност, за да засили ангажиментите, да ускори действията в областта на климата и да гарантира, че обещанията, поети в рамките на Парижкото споразумение, водят до осезаеми и устойчиви резултати. Надявам се, че COP28 ще представлява общ ангажимент за опазване на бъдещето на нашата планета.

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:50 на 05.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация