Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1877-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1877-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1877-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1877-НС

София, 1 април 2023 г.

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март, след проведени консултации с представители на парламентарно представените партии в 48-мото Народно събрание и с участието на Министерството на външните работи и постигнато съгласие между участниците в консултациите, Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

При постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и МВнР, както и при предоставяне на предложения от Министерството на външните работи за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 1802-НС позиции, Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 105, изр. трето от Изборния кодекс извършва промените. 

Министерството на външните работи е представило своите предложения за попълване на незаетите позиции и за замени на назначени членове с писма с входящи № от НС-04-01-47/14/2023 г. до НС-04-01-47/17/2023 г. 

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № от НС-10-34/16/2023 г. до НС-10-34/22/2023 г. вкл.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-36/8/2023 г. и НС-10-36/9/2023 г.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с вх. № НС-10-30/16/2023 г. и НС-10-30/17/2023 г.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с вх. № НС-10-33/10/2023 г. 

След съобразяване на неотложността на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

 

Освобождава НИКОЛАЙ БИСЕРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1).

Назначава Рангел Георгиев Гайдаджийски, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920393, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1).

 

Освобождава АДРИАНА АНДРЕЕВА ШЕН, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180607, Турция, Измир, район Борнова 4.

Назначава Неждет Исмаил Хасан, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180607, Турция, Измир, район Борнова 4.

 

Освобождава ХИКМЕТ МЕХМЕД ТАХИР, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

Назначава Гюнер Айгюн Зюрал, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Освобождава СИБИЛА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320140038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

Назначава Виктория Иванова Димитрова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320140038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

 

Освобождава ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320480203, Испания, Палма де Майорка 1.

 

Освобождава ДАНИЕЛ МИЛЕНОВ ДАЧЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320140034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем.

 

Освобождава ЕМАНОИЛ РОСЕНОВ ЕНЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180556, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

Назначава МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИРЧЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180556, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

Освобождава МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИРЧЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180556, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

 

Освобождава ГЕОРГИ БОНКОВ ПОПОВ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180558, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

Назначава Веселин Росенов Манолов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180558, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

 

Освобождава Веселин Росенов Манолов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180557, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

 

Освобождава МАРИЯ ЙОСИФОВА ТУМБЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Емилия Аврамова Колева, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава ТУНДЖЕР АХМЕД ИБРАХИМ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Кремена Данчева Жекова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Никол-Лилиян Николаева Едрева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ГЛАВЕЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

Назначава Денчо Костов Горанов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

 

Освобождава ЛЮДМИЛА ЗАХАРИЕВА КРЪСТЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180629, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

Назначава Теменужка Стоянова Чилингирова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180629, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

 

Освобождава СЕВДАЛИН НЕДАНОВ ВЪЛЧАНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Хака Адем Хака, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Хасан Мехмедали Хасан, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Шефилд.

Назначава Евгений Кръстев Казаков, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Шефилд.

 

Назначава ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд.

 

Назначава Габриела Бисерова Николова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд.

 

Назначава Марина Йорданова Кръстева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321210698, Унгария, Будапеща (Посолство).

 

Освобождава СЛАВИ РАШЕВ РАЙЧЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

Назначава Северина Паунова Карамфилова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава МАРЧЕЛА СТЕФАНОВА ПОПОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540265, Канада, Монреал 5, Западен бряг. 

Назначава Лозка Костадинова Нешева, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540265, Канада, Монреал 5, Западен бряг.

 

Освобождава Христо Киров Велинов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

Назначава Асан Николаев Иванов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

 

Освобождава ФАТМЕ ИБРЯМ ЕФЕ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава НУРДЖАН МУСТАФОВА МУЛТУ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

Освобождава ИСМЕТ ФАИК ИБРЯМ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270066, Германия ФР, Дортмунд 2.

Назначава КИРО ХРИСТОВ ВЕЛИНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270066, Германия ФР, Дортмунд 2.

 

Освобождава ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

Назначава СЛАВЧО НАСКОВ МИЛАНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Освобождава МАРГАРИТА МИТКОВА МЮМЮН, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920389, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3).

Назначава САНИЕ КИРИЛОВА ГЕНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920389, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3).

 

Освобождава Асан Николаев Иванов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

Назначава Христо Киров Велинов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

 

Освобождава Екатерина Ивановна Кирчу, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи.

Назначава Светлана Караяни, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи.

 

Освобождава Васили Султ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

Назначава Сергей Кирияков, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

 

Освобождава Светлана Караяни, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

Назначава Надежда Чернова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

 

Освобождава ТАТЯНА ПОПОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

Назначава ГЕОРГИ ДИМОВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

 

Освобождава ЖЕЛЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

Назначава СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА ЖЕЛЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

 

2. Допуска поправки на технически грешки в Решение № 1867-НС от 29 март 2023 г. и прилага актуализиран списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27.03.2023 г., Решение № 1843-НС от 29.03.2023 г. и Решение № 1867-НС от 31.03.2023 г.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      Камелия Нейкова

                                       СЕКРЕТАР:

                                                                      Севинч Солакова

 

ЕС/ЕЛ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:53 на 19.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация