Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2992

Централна избирателна комисия – Решение № 2992
Централна избирателна комисия – Решение № 2992

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2992

София, 20 февруари 2024 г.

 

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а ЗОП Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 9 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”.

1. Предметът на обществената поръчка включва, както следва:

·  двупосочни писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български на английски език и от английски на български език;

·  изчитане, проверка и редакция, компютърна текстообработка, форматиране, терминологична и стилова редакция на превода и неговото представяне в електронен формат (Doc и/или Еxcel) посредством запис върху преносим носител или чрез е-mail, а при необходимост от легализация и на хартиен носител;

·  експресен писмен превод в уговорен срок;

·  легализиране на преводи, при условията на конкретна заявка;

·  предоставяне на преводачески услуги от български език на други чужди езици и обратно, извън английския език, при възникнала необходимост за Възложителя;

·  други дейности, съпътстващи превода.

2. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС.

Прогнозната стойност определя горния праг на стойността на поръчката, но не е задължителна за достигане и разходване от Възложителя.

3. Срок за изпълнение на договора – до достигане на прогнозната стойност до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС, но не повече от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Одобрява обявата и документацията за обществената поръчка.

5. Определя за отговорни длъжностни лица Елена Хайдушка – ст. юрисконсулт, и Милена Радославова – гл. юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

·  да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

·  да осъществят дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                           Камелия Нейкова

 

                                          СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ГС/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:30 на 22.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация