Проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство:

site.btaЗа последните три месеца традиционно голям остава броят на заявките за марки, свързани с ИТ технологиите, фармацията и козметиката

За последните три месеца традиционно голям остава броят на заявките за марки, свързани с ИТ технологиите, фармацията и козметиката
За последните три месеца традиционно голям остава броят на заявките за марки, свързани с ИТ технологиите, фармацията и козметиката
Снимка: Съюз на изобретателите в България

За последните три месеца тази година традиционно голям остава броят на заявките за марки за стоките и услугите - 585 броя, от които 509 регистрирани. Те са свързани с ИТ технологиите и телекомуникациите, производството на фармацевтични и козметични продукти, както и предоставянето на хотелиерски и ресторантьорски услуги, застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество, строително-ремонтни дейности, реклама и търговия на едро и дребно. Не намаляват и заявките за марки за предоставяне на услуги в областта на образованието; обучението; развлечението и спортната и културна дейност. Това съобщи в интервю за БТА председателят на Патентното ведомство (ПВ) проф. Владя Борисова дни след встъпването си в длъжност, след като служебното правителство отново я върна на този пост, освобождавайки досегашния председател Таня Найденова. Проф. Борисова бе освободена от правителството на Кирил Петков.

Проф. Борисова отчете, че към момента има известен спад при заявките за марки, предназначени за означаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и на хранителни продукти от всички групи.

При заявките за издаване на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели от март 2020 и през 2021 г. се наблюдава тенденция на намаляване на заявителската активност, която тенденция се запазва и през 2022 г.

По отношение на това в кои области е най-високата изобретателска активност през 2022 г. следва да се отбележи, че заявителската активност напълно кореспондира с бурно развиващите се области от електрониката, дигиталните технологии, екологичното инженерство, а макар и не често има и търсене на закрила за интересни технически решения от областта на биотехнологиите, отбеляза председателят на Патентното ведомство.

Въвличането на институцията в политиката според председателя на Патентното ведомство води до липса на устойчивост, а това не е предпоставка за постигането на добри резултати. Проф. Борисова съобщи, че е била преустановена работата по множество инициативи от полза за бизнеса на малките и средни предприятия, индустриите, научноизследователските организации и другите заинтересовани страни и постави сред приоритетите в работата си активизиране на работата на Ведомството по изпълнението на договорените инициативи,  там откъдето те са спрели, както и възстановяване на междуинституционалното сътрудничество.

От данните, с които разполага Патентното ведомство, не може да се направи извод, че заявителската активност се е увеличила или намаляла в следствие на създалата се енергийна и политическа криза, коментира още председателят на Патентното ведомство. В сравнение с данните от предходните две години, когато избухна пандемията, беше отбелязан известен спад в заявителката активност. За същия период на 2021 г. започна възстановяване и приближаване на цифрите до предпандемичната 2019 г. В началото на настоящата година отново се наблюдава спад до нивата спрямо 2020 г., което вероятно се дължи както на продължаващата несигурност около ковид-19, така и на събитията в Украйна, смята проф. Борисова.

Тя съобщи, че не се наблюдава увеличение в заявителската активност при изобретенията и полезните модели, които пряко или косвено биха се свързали с енергийния сектор.

В периода март – август 2022 г. са подадени 81 заявки за патенти и 96 заявки за полезни модели, от които 24 заявки за патенти и 19 заявки за регистрация на полезни модели, принадлежащи към областта енергетика, съобщи председателят на Патентното ведомство.

От всички подадени заявки за патент през март-август 2021 г., делът на енергетиката е 14 на сто, аналогично за полезните модели делът е 6 на сто. Съответно за същия период на 2022 г. делът на патентите от област енергетика е 19 на сто, а за полезните модели е 20 на сто.

Владя Борисова е един от най-младите професори в България. Експерт е към Световната организация за интелектуална собственост и вицепрезидент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и във Университета в Лил, Франция. Консултант на Международната търговска камара. Била е ръководител на катедра в УНСС, директор на Института по право, икономика и интелектуална собственост към СУ и преподава в Софийския университет "Свети Климент Охридски". През 2021 г., е назначена за председател на Патентното ведомство. За около година и половина тя успява да покаже редица успехи в своята работа, посочват от пресцентъра на икономическото министерство.

Следва пълният текст на интервюто:

 

- Госпожо Борисова, какви са приоритетните Ви задачи, след като отново поехте поста председател на Патентното ведомство?

- Да се активизира работата на Ведомството по изпълнението на договорените инициативи, там откъдето те са спрели, както и да се възстанови междуинституционалното сътрудничество. Ведомството ще работи активно в обхвата на своите компетенции за подпомагане на бизнеса и другите заинтересовани страни чрез предоставянето на информация и услуги в областта на индустриалната собственост и това как тя да бъде използвана за придобиването на конкурентно предимство и икономически растеж в условията на криза. Ведомството ще вложи усилия и в популяризирането на българската наука и изграждането на активна комуникация между академията и бизнеса за подпомагане функционирането на иновационната екосистема в страната.


- Защо според Вас и Патентното ведомство беше въвлечено отчасти в политиката?

- За съжаление нямам отговор на този въпрос, защото в периода на своето управление нито веднъж не бях повикана от предходния министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова за обсъждане на приоритетите в работата на Патентното ведомство на Република България. Въпреки всички постигнати  резултати, представени при освобождаването ми в отчет за дейността на ПВ, входиран в Министерски съвет, бях освободена от поста без предизвестие и мотиви, научавайки за това от секретарката на ПВ. На мое място бе назначена Таня Найденова – която до този момент е била член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания.  


- Как това се отразява на работата на Ведомството?

- Липсата на устойчивост не е предпоставка за постигането на добри резултати. Преустановена е била работата по множество инициативи от полза за бизнеса на малките и средни предприятия, индустриите, научноизследователските организации и другите заинтересовани страни, предприети в резултат на активно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейското патентно ведомство, което успяхме да установим. В резултат на добрата ни работа Патентно ведомство бе поканено и се присъедини към мрежата на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) на национални ведомства за обмен на информация и услуги в полза на бизнеса. България стана и една от 5-те държави в света, които получават възможността да са домакин, заедно с Европейската комисия, на срещата на високо равнище „IP Enforcement in 2023“. До сега срещите са провеждани само в Берлин, Париж, Лондон и Люксембург и това също е признание за активната работа на институцията. Ведомството през тези два месеца е вървяло по набраната инерция от предходните ни инициативи в установено международно сътрудничество, сега приоритет е да се възобнови работата по тях и да се засили експертно участие на междуинституционално ниво.


- Бихте ли предоставили последни данни за заявителската активност за последните три месеца по всички групи.

- Традиционно голям остава броят на заявките за марки за стоките и услугите, свързани с ИТ технологиите и телекомуникациите, производството на фармацевтични и козметични продукти, както и предоставянето на хотелиерски и ресторантьорски услуги, застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество, строително-ремонтни дейности, реклама и търговия на едро и дребно. Не намаляват и заявките за марки за предоставяне на услуги в областта на  образованието; обучението; развлечението и спортната и културна дейност.

Известен спад към момента бележат заявките за марки, предназначени за означаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и на хранителни продукти от всички групи.

При заявките за издаване на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели от март 2020 и през 2021 г. се наблюдава тенденция на намаляване на заявителската активност, която тенденция се запазва и през 2022 г.

По отношение на това в кои области е най-високата изобретателска активност през 2022 г. следва да се отбележи, че заявителската активност напълно кореспондира с бурно развиващите се области от електрониката, дигиталните технологии, екологичното инженерство, а макар и не често има и търсене на закрила за интересни технически решения от областта на биотехнологиите.


А. ПАТЕНТИ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

Подадени заявки за патент за изобретение – 25 бр.

Подадени заявки за регистрация на полезен модел – 35 бр.

Решения във връзка с подадени заявки за патент – 27 бр.

Издадени защитни документи за патент – 11 бр.

Подадени искания за осигуряване на действие на Европейски патенти (ЕП) - Т3/Т4/Т6 (нива за техническа готовност за внедряване) – 302 бр.

Издаване на сертификат за ЕП  – 306 бр.

 

Б. ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ

Заявки за регистрация на промишлен дизайн – 16 бр.

В различен етап на производство са 17 бр. заявки за регистрация на промишлен дизайн

Подадени искания за подновяване на регистрация на промишлен дизайн – 18 бр.

Заявки за Сертификат за допълнителна закрила – 11 бр.

 

В. НОВИ СОРТОВЕ/ПОРОДИ

Подадени заявки за нови сортове/породи – 9 бр.

 

С. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Постъпили заявки – 585 бр.

Заявки, предадени за първа публикация – 604 бр.

Постановени предварителни откази –  45 бр.

Регистрирани марки  -  509 бр.

Заявки за международни регистрации – 61 бр.

Постъпили международни регистрации с посочване на България – 205 бр.

 

- Дали може да коментирате отражението на енергийната и политическата криза у нас върху тази дейност и дали се усеща наближаваща рецесия в икономиката ни според данните, с които разполагате?

- От данните, с които разполага ПВ, не може да се направи извод, че заявителската активност се е увеличила или намаляла в следствие на създалата се енергийната и политическа криза. В сравнение с данните от предходните две години, когато избухна пандемията, беше отбелязан известен спад в заявителката активност. За същия период на 2021 г. започна възстановяване и приближаване на цифрите до предпандемичната 2019 г. В началото на настоящата година отново се наблюдава спад до нивата спрямо 2020 г., което вероятно се дължи както на продължаващата несигурност около ковид-19, така и на събитията в Украйна.

Не се наблюдава увеличение в заявителската активност при изобретенията и полезните модели, които пряко или косвено биха се свързали с енергийния сектор.

В периода март – август 2022 г. са подадени 81 заявки за патенти и 96 заявки за полезни модели, от които 24 заявки за патенти и 19 заявки за регистрация на полезни модели, принадлежащи към областта енергетика.

От всички подадени заявки за патент през март-август 2021 г., делът на енергетиката е 14 на сто, аналогично за полезните модели делът е 6 на сто. Съответно за същия период на 2022 г. делът на патентите е от област енергетика е 19 на сто, а за полезните модели е 20 на сто.

 

/ЕС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:07 на 23.09.2023 Новините от днес

Народно събрание: Само равнопоставени и обединени ние можем да понасяме по-леко несгодите и да се радваме повече на нашите национални победи, заяви председателят на Народното събрание Росен Желязков на тържествената заря-проверка във Велико Търново

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация