Европейски икономически и социален комитет – Прессъобщение

site.btaЕвропейски икономически и социален комитет: Социалният и гражданският диалог могат да спомогнат за устойчивия растеж на ЕС

Европейски икономически и социален комитет: Социалният и гражданският диалог могат да спомогнат за устойчивия растеж на ЕС
Европейски икономически и социален комитет: Социалният и гражданският диалог могат да спомогнат за устойчивия растеж на ЕС

Само няколко дни след изборите за Европейски парламент през 2024 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и националните икономически и социални съвети на ЕС се срещнаха, за да обсъдят актуалното състояние на текущия цифров и екологичен преход. Техните заключения: организираното гражданско общество очевидно има основна роля за преодоляването на слабостите.

 Все още съществуват твърде много пречки пред изграждането на конкурентоспособна, справедлива и нисковъглеродна икономика в Европейския съюз, както показа семинарът на високо равнище, проведен на 20 юни 2 024 г. в Брюксел.

 Проявата, провела се под надслов „Преход към цифрова, екологосъобразна, справедлива и конкурентоспособна Европа: ролята на социалния и гражданския диалог“, беше организирана от ЕИСК в сътрудничество с белгийския Централен съвет по икономика и Националния съвет по труда в рамките на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 ЕС пое по пътя на нова стратегия за устойчив растеж, но е изправен пред редица критични външни и вътрешни предизвикателства. Сериозни и неотложни проблеми като геополитическото напрежение, нарастващата икономическа конкуренция, фрагментирането и поляризацията на обществата възпрепятстват пълното разгръщане на двойния цифров и екологичен преход.

 Организираното гражданско общество може и трябва да постигне промяна: установявайки истински социален и граждански диалог, то може да играе роля в разработването, изпълнението и оценката на публичните политики и да спомогне за тяхното разбиране и приемане от нашите общества.

 Организациите на местно равнище разбират въздействието и последиците от преходите за икономиката и обществото на ЕС, тъй като развиват дейност по места и знаят какво работи и какво не.

 Около 85 % от целите на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ), свързани с двойния преход, все още не са изпълнени. Само с подходящи консултации с организираното гражданско общество и с неговата подкрепа може да се гарантира ефективното осъществяване на преходите в ЕС.

 На годишната си среща на 19 юни 2024 г. председателите и генералните секретари на ЕИСК и националните икономически и социални съвети (ИСС) на ЕС заеха твърда позиция.

 Те подчертаха, че, като се имат предвид скоростта и мащабът на текущите преходи, ако искаме да ги управляваме успешно, от самото начало трябва да бъдат привлечени за участие широк кръг от заинтересовани страни в нашите общества. Крайната цел е да се насърчи приобщаващото участие на гражданите и организациите на гражданското общество в изготвянето на публичните политики.

 Това е в съответствие и с общественото мнение. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър почти 9 от 10 респонденти са заявили, че гражданското общество е изиграло роля за насърчаването и защитата на демокрацията и общите европейски ценности.

 В заключенията от годишната среща се посочва също, че всички предизвикателства крият и възможности; по-ефективното предаване на това послание ще спомогне за получаването на обществена подкрепа за текущите преходи.

 В това отношение ЕИСК и мрежата на националните ИСС остават жизненоважен инструмент за демокрацията на участието и предлагат неоценима добавена стойност за постигането на консенсус между държавите членки.

 Цитати от изказванията на високопоставени оратори

 „Тъй като преминаваме през период на геополитическо напрежение, икономически трансформации и обществени промени, е ясно, че нашият подход трябва да бъде едновременно всеобхватен и приобщаващ. Трябва да гарантираме, че екологичният, цифровият и демографският преход се управляват с активното участие на гражданското общество, за да постигнем устойчив и приобщаващ растеж. Този подход на сътрудничество е не само необходим, но и наложителен за насърчаването на издръжливостта и запазването на нашите демократични ценности.“

Оливер Рьопке, председател на ЕИСК

 „Изправени сме пред предизвикателства като геополитическата ситуация, необходимостта от укрепване на конкурентоспособността на ЕС и цифровизацията на икономиката. Трябва да се справим с недостига на работна сила на пазара на труда, да повишим квалификацията на работниците и да подобрим условията на труд, но също така да прилагаме амбициозни социални политики и да укрепим социалната закрила. За тази цел трябва да подкрепяме социалния диалог на всички равнища и във всички области.“

Пиер-Ив Дерман, заместник министър-председател и министър на икономиката и труда на Белгия

 „Социално-икономическите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки, изискват засилена координация и обща визия. Трябва да подходим прагматично към екологичния, цифровия и демографския преход, като същевременно укрепим социалния диалог и участието на социалните партньори на всички равнища на вземане на решения. Бъдещето на Съюза зависи от способността ни да хармонизираме националните интереси, за да гарантираме устойчив и приобщаващ растеж.“

Беноа Байене, председател на белгийския Централен съвет по икономика

 „ЕС и неговите държави членки трябва да се справят с многобройните преходи към цифрово, екологосъобразно, справедливо, приобщаващо и конкурентоспособно общество. Това ще трябва да се осъществи в един все по-сложен глобален и вътрешен политически контекст. Успешното осъществяване на тези преходи ще изисква активното участие на социалните партньори и гражданското общество на всички равнища.“

Руди Дьоларю, председател на Националния съвет по труда на Белгия (CNT)

 

 

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:29 на 23.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация