Административен съд – Видин – Прессъобщение

site.btaАдминистративен съд - Видин отчете дейността си за изминалата 2022г.

Административен съд - Видин отчете дейността си за изминалата 2022г.
Административен съд - Видин отчете дейността си за изминалата 2022г.
Снимка: Ирена Данаилова, БТА

На официална церемония бе представен и обсъден Отчетения доклад за резултатите от дейността на Административен съд-Видин през 2022 г. В него взеха участие всички съдии и съдебни служители. Специални гости на събранието бяха: съдия Емилия Миткова – председател на първо отделение във Върховен административен съд, председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев и окръжния прокурор на Окръжна прокуратура-Видин - Ваня Ненкова.

В доклада си председателят на съда – съдия Антония Генадиева отбеляза, че образуването и движението на делата в Административен съд-Видин са съобразени с нормативните изисквания, както и че качество, бързина, срочност в съдебното производство са основните изводи, които се налагат от направения отчет за дейността на съда.

За периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. новообразуваните дела са 536 и 55 - неприключили от предходните отчетни периоди. Общият брой на делата за разглеждане възлиза на 591 бр., като от тях първоинстанционните административни дела са 277 броя-- новообразувани и 35 - останали висящи от предходните години, а касационните новообразувани са 259 бр., а 20 бр. са останалите висящи към началото на периода.

Графиката представя първоинстанционните дела, разпределени по групи: 

В зависимост от органа, издал наказателното постановление, касационните дела през 2022 г. се разпределят по начина, представен на следващата графика: с по-голям относителен дял се отличават делата, свързани с дейността на КАТ, РДГ, ДИТ, ИААА и НАП.

Общо свършените дела през отчетния период са 517 бр., 252 от които са  касационни и 265 - първоинстанционни. От свършените общо 517 броя дела през годината, 422 бр. са решени по същество и 95 броя са прекратени. 

Свършените 265 бр. първоинстанционни дела по срокове се разпределят, както следва:

- в срок до 1 месец – 106 бр., което е 40 % от общият брой на свършените първоинстанционни дела;

- в срок от 1 до 3 месеца – 110 броя или  42 %;

- в срок над 3 месеца - 49 броя или 18 %.

Свършените касационни дела през отчетния период са 252 бр., като в срок до 1 месец са 105 бр. или 42%, в срок от 1 до 3 месеца – 142 броя или 56 % и в срок над 3 месеца  - 5 бр. или 2 %. Останалите висящи в края на периода дела са 27 бр.

„За бързината в администрирането и правораздаването в Административен съд Видин е показателен и фактът, че от общо свършените 517 бр. дела, 463 бр. са свършени в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение се равнява на 90 %“–  уточни Председателя на съда.

За качеството на работата на съдиите от Административен съд Видин е показателен резултатът от касационната проверка на Върховния административен съд. През 2022г. от общо свършените 265 бр. административни дела са обжалвани 89 бр. Фактът, че 68% от постановените съдебни актове по административните първоинстанционни дела, не са обжалвани е показателен за добрата работа на магистратите. 

През изминалата 2022 година, в Административен съд Видин продължи разглеждането на дела с обществен и медиен интерес, а именно искови молби срещу Администрацията на Министерския съвет на Република България, Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, свързани с незаконосъобразни актове, действия и бездействия на посочените органи в завода за обезвреждане на боеприпаси и производство на взривни вещества „Миджур” в с.Горни лом, обл. Видин и жалби срещу Решения на Общински съвет Видин, относно приети изменения и допълнения на Наредба на ОбС-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин. Медиите и обществеността получаваха информация по движението на делата чрез прессъобщения, както и чрез уточняващи интервюта.

В заключение съдия Генадиева обобщи: „За поредна година Административен съд Видин постигна изключително добри резултати, реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които съдиите и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения. Всеки от съдиите и съдебните служители заслужава признание за свършената работа, за гражданската си доблест и кураж, с които работи, особено в условията на дефицит на доверие и неудовлетвореност на обществото от съдебната система. Вярвам, че положените през изминалите години усилия са предпоставка за бъдещ успех в осъществяване на целите пред съдебната система – отстояване на нейната независимост, качествено правораздаване и постигане на по-висока правна сигурност и доверие.“

Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев и окръжният прокурор на Окръжна прокуратура-Видин Ваня Ненкова поздравиха ръководството на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати.

Съдия Емилия Миткова – председател на първо отделение във Върховен административен съд, поздрави всички за прекрасните резултати, за бързината и отличната работата в екип на съдии и съдебни служители.

*Пълният текст на отчетния доклад на Административен съд Видин за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на съда.

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:01 на 17.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация