На територията на града е разположена най-голямата компания у нас - "Аурубис България" АД, водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа

site.btaИкономическият облик на Община Пирдоп се определя от частния бизнес, според местната власт

Икономическият облик на Община Пирдоп се определя от частния бизнес, според местната власт
Икономическият облик на Община Пирдоп се определя от частния бизнес, според местната власт
Снимка: БТА

Икономическият облик на Община Пирдоп се определя от частния бизнес и по-голямата част от населението в общината получава заетост в тази сфера. Това казаха от общината за БТА. Пирдоп е център на медодобивното производство. На територията на града е разположено "Аурубис България" АД - водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа и най-голямата компания в България, със структурно значение за икономиката на страната.

От общината добавиха, че работят още предприятия и фирми за ремонт на тежко металургично и рудодобивно оборудване, множество малки фирми с насоченост към шивашко-текстилна, хранително-вкусова промишленост, строителна и дървопреработвателна дейност, мебелно производство, услуги и развлекателни бизнеси.

В Община Пирдоп е добре развита мрежата от обекти за обществено обслужване, свързана с различни видове стоки и услуги. За напредъка на местната икономика спомагат и представителите на малкия и средния бизнес, които са заети в сектора на развлеченията, а именно ресторанти, кафе-сладкарници и други.  

Освен "Аурубис България" АД, сред по-големите предприятия и фирми, които развиват дейност на територията на Община Пирдоп, са:

- Ритейл парк "Средногорие" - разполага с обща площ от 10 000 кв. м. В парка се намират между 15 и 20 магазина. Инвестицията в проекта е за близо 10 млн. евро, осигурени както чрез банкови кредити, така и със собствени средства. Сред наемателите са Била, dm, Pepco, Техномаркет, KIK, JYSK, New Yorker, MatStar и др. Запланувано е изграждането на кръгово кръстовище, което да води в четири посоки – София, Бургас, Пирдоп и Ритейл парк "Средногорие".

-  Общинска фирма "Пролет" ЕООД - осигурява заетост за трудоустроени хора и хора с увреждания;

-  "Металпласт" АД - проектира, изработва и монтира резервни части за минното и металургично оборудване;

-  "Олопласт Груп" – производство на пластмасови и метални изделия;

- "Строй инженеринг" ООД – производството на бетони, варови, циментови разтвори и водоциментов разтвор, строителство на водопроводи, канализация, тротоарни и пътни настилки, бордюри;

- "Транс Билд" ЕООД е специализирано дружество за комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско), комунално-битово и инфраструктурно строителство, както и за ремонтни и довършителни работи;

- "ПИРДОП ИНВЕСТ" ЕООД - строителство на жилищни и обществени сгради;

- "ПОЛИСТРОЙ 21" ЕООД - проектиране, строителство, строително-монтажни услуги;

- "ИНДСТРОЙ" ООД - строително-довършителна работа;

- "СМС - С" ЕООД - проектиране, изработване, монтаж, настройка, техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на съществуващи електрически инсталации и уредби, автоматизирани системи за управление на технологични комплекси;

-  "МОНТАЖИ КО'' ЕООД – дейности в областта на управлението и изпълнението на СМР в енергетиката, промишленото и гражданското строителство;

- "Рейж" ООД - производство на електрическа енергия от ВЕИ, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения;

-  Производствена земеделска кооперация (ПЗК) "Тодор Влайков".

Потенциалът за развитие на селското стопанство на територията на община Пирдоп е среден, отчитат от общината. Основният ограничителен фактор са релефните и климатични особености. Териториите в северната част на общината достигат над 1520 метра надморска височина, като в по-голямата си част представляват високопланински пасища, но съща така са непригодни за селскостопански пощи. Друг ограничителен фактор е разпокъсаността на земите и наличието на големи наклони на площите.

С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните долини и леко хълмистите територии в южните и югоизточните части на територията. Подходящи за отглеждане са овощните градини, малиновите и ягодовите насаждения, фуражните култури и картофи.

Животновъдството, като част от селското стопанство на територията на община Пирдоп, се характеризира с отглеждането на говеда, овце и коне, като тяхното изхранване се базира на производството на сено от естествените ливади и ползването на значителния размер мери и пасища.

На територията на общината развиват дейност една земеделска кооперация - ПЗК "Тодор Влайков" и 103 регистрирани земеделски производители.

По отношение на туристическия сектор Община Пирдоп притежава значителен потенциал за развитие. Целогодишно от туристи се посещават хижа "Паскал" и язовир "Душанци", където има чудесни условия за развитие на водни и атракционни спортове.

Към момента на територията на общината е развит основно еднодневният туризъм, но се полагат усилия за разгръщане на туристическата сфера във всички аспекти. Основи за развитие имат всички форми на алтернативен туризъм. Развитието на отрасъла ще доведе от една страна до насърчаване на малкия и среден бизнес в общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на местните природни ресурси. От друга са необходими значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата инфраструктура и да се популяризират туристическите обекти.

Населението на община Пирдоп по последни данни е 7281 души, посочиха от общината. Има тенденция за намаляването му, като тя се наблюдава и за областта, и за страната като цяло. В частност за Община Пирдоп това се дължи и до голяма степен на близостта на столичния град София. 

Равнището на безработица към септември 2022 г. е 2,87 процента, спрямо 3,49 на сто към декември 2021 г., съобщават от Община Пирдоп. През последните години безработните лица в общината са включени в различни програми за заетост и обучение. Мерките за професионално обучение и насърчаване на заетостта са насочени към безработните младежи, хората в неравностойно положение на пазара на труда и на продължително безработните лица.

На територията на общината функционират четири училища и една детска градина с три филиала. Две от училищата са на общинско подчинение - Начално училище-паметник "Тодор Генчов Влайков" и СУ "Саво Ц. Савов". Средните училища - Професионална гимназия по механоелектротехника, Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии "Проф. Никола Димов" са на подчинение на Министерството на образованието и науката. 

Населението на Община Пирдоп има достъп до качествени телекомуникационни услуги и интернет. Налице са редица фирми, предлагащи кабелна телевизия и интернет, допълват още от общината за БТА.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:44 на 29.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация