Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2579-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2579-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2579-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2579-МИ

София,  3 октомври 2023 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Тутракан за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-523/30.10.2023 г. от ОИК – Тутракан, с което общинската избирателна комисия препраща преписка по решение № 63-МИ от 29.09.2023 г., с което е прекратено обсъждането на предложенията за назначаване на съставите на СИК в община Тутракан и е препратена преписката в ЦИК за назначаването им. 

Към преписката са приложени решение № 63-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Тутракан и с приложена преписка от проведени при кмета на община Тутракан консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Тутракан по чл. 91 ИК. 

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

В ОИК – Тутракан с вх.№ 28/26.09.2023 г. е постъпило писмо от кмета на община Тутракан, към което е приложен протокол от проведени консултации, в който е отразено, че е налице непостигнато съгласие – хипотеза, уредена в чл. 91, ал. 7 ИК.

В заседание от 29.09.2023 г. Общинската избирателна комисия е започнала обсъждане по постъпилите документи, като видно от мотивната част на същото, обсъжданията са започнали в изпълнение на чл. 91, ал. 7 ИК, но обосновавайки се с липса на съгласие между членовете на ОИК – Тутракан за така предложените състави на СИК в община Тутракан, липсва диспозитив за назначаването на СИК, като вместо това е гласувано решение да се изпрати преписката на ЦИК, за назначаването им.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 63-МИ от 30.09.2023 г. е постановено в противоречие с разписаните в Изборния кодекс правомощия на общинските избирателни комисии, на няколко основания – от една страна, вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, ОИК е препратила преписката, а от друга – не става ясно на какви мотиви се основава неизпълнението на това законово задължение и дали, с оглед непостигнатото съгласие на консултациите при кмета на община Тутракан, е обсъждано назначаването на съставите съобразно методиката по решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК Общинската избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии на това основание, в хипотеза на непостигнато съгласие на проведените консултации, като следва да съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите. 

При постановяване на решение за препращане към горестоящия орган, в резултат на което не са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Тутракан, е допуснато съществено нарушение на принципите на изборното законодателство и в частност на разпоредбата на чл. 89, ал. 1 ИК, съгласно която общинските избирателни комисии следва да назначат съставите на секционните избирателни комисии най-късно до 25 дни преди изборния ден, което налага да бъде отменен постановеният от ОИК – Тутракан акт, а преписката да бъде върната с указание за незабавно произнасяне в срока по чл. 89, ал.1 ИК относно назначаването на съставите на секционните комисии в община Тутракан при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите и при спазване на квотният принцип съгласно Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 63-МИ от 29.09.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Тутракан и ВРЪЩА административната преписка на Общинската избирателна комисия – Тутракан.

УКАЗВА на комисията да се произнесе незабавно с решение за назначаване на съставите на СИК в община Тутракан при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК. 

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                              Севинч Солакова

ЕС/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:29 на 05.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация