Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2533-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2533-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2533-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2533-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-14-3 от 27.09.2023 г. от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична.

С решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Столична е отказала регистрацията на Никола Димитров Делчев – независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

В подадената до ЦИК жалба се иска отмяна на решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, като незаконосъобразно, прието при грубо нарушение на процедурните правила, необосновано и неправилно. Иска се вместо него постановяване на ново решение, с което да се регистрира Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община, като със жалбата са представени 28 подписа по указания в закона начин.

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Столична, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С решение № 20-МИ от 12.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Столична, е регистрирала инициативен комитет за издигане на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

Видно от мотивите на обжалваното решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. предложението за регистрация на кандидатска листа на представлявания от Михаил Тарльовски инициативен комитет е заведено под № 44 във входящия регистър на ОИК, като същото е депозирано на 26.09.2023 г., в 12.10 ч. 

Към административната преписка е приложен протокол № 17 от 26.09.2023 г. на ТЗ „ГРАО“ – София-град, за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Поради липса на входящ номер на ОИК, както и час на постъпване, не става ясно кога ОИК се е запознала с резултатите от проверката. Няма и отбелязване във входящия регистър на ОИК на кандидатите за кмет на район срещу вх. № 425/26.09.2023 г. относно уведомяване за недостиг на изискуемия брой подписи. Съгласно Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, т. 10, когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяване. Общинската избирателна комисия – Столична, не е съобразила Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК и е нарушила императивното изискване на чл. 417, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което е отказана регистрацията на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Столична, за ново произнасяне съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

 

ССт/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:03 на 29.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация