Министерство на околната среда и водите – Прессъобщение

site.btaМинистерство на околната среда и водите: Целите за опазване на нови 21 защитени зони от „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане

Министерство на околната среда и водите: Целите за опазване на нови 21 защитени зони от „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане
Министерство на околната среда и водите: Целите за опазване на нови 21 защитени зони от „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане

Продължава процесът по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. МОСВ публикува за обществено обсъждане специфични и подробни природозащитни цели за нови 21 защитени зони. Целите на опазване трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете там, както и че тя допринася по най-добрия начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване. Те се основават на научни познания и информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят. Документите са подготвени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите за опазване на тези защитени зони са разработени от експертен екип в изпълнение на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между МОСВ и „ВиК“ ЕАД Бургас, както и съобразно договор между „ВиК“ ЕАД Бургас и „Умвелтбундесамт“ ООД (Федерална агенция по околна среда на Република Австрия).

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Подробна информация за специфичните цели на опазване и документите можете да видите на адрес https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-21-zastiteni-zoni-ot-ekologichnata-mreja-natura-2000/

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 24.04.2023 г. на адрес: Министерство на околната среда и водите 1000, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, както и на ел. поща edno_gishe@moew.government.bg

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:34 на 26.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация