site.btaЕдинен електронен регистър ще намали административната тежест при регистрация и отчитане на посредническа дейност по наемане на работа

Единен електронен регистър ще намали административната тежест при регистрация и отчитане на посредническа дейност по наемане на работа
Единен електронен регистър ще намали административната тежест при регистрация и отчитане на посредническа дейност по наемане на работа
снимка: Константин Костов, БТА

Чрез единен електронен централизиран регистър ще се намали административната тежест при регистрацията, администрирането и отчитането на дейността на юридическите и физически лица, извършващи посредническа дейност, и предприятията, осигуряващи временна работа. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика в отговор на запитване на БТА по повод мерките, отнасящи се към дейността на министерството, в публикувания за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест. 

На 24 януари тази година в Народното събрание е внесен за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). С промените се регламентира създаването на единен регистър, който ще обедини в един съществуващите към настоящия момент три регистъра, свързани с издаваните удостоверения за регистрация на посредническа дейност и на предприятия, осигуряващи временна работа, както и регистър на лицата – посредници, които са уведомили, че ще предоставят временно или еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на България.

Чрез единния електронен централизиран регистър ще се намали административната тежест при регистрацията, администрирането и отчитането на дейността на юридическите и физически лица, извършващи посредническа дейност, и предприятията, осигуряващи временна работа. Това ще доведе до намаляване на времето за обработка на документите, както и до цялостно електронизиране на услугите по регистрация. Предвидено е досегашният режим за регистрация и водене на информация за посредниците да премине изцяло в електронен вариант и документооборотът на хартия да отпадне, информират от МТСП. 

Регистърът ще се води при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол, като проверките за вписване на обстоятелства в регистъра ще се извършват по служебен път, допълват от социалното министерство. 

Процедурата в административното производство при кандидатстване за приемно семейство ще бъде облекчена

В проекта на План за намаляване на административната тежест е заложена мярка за промяна в Закона за закрила на детето с цел по-голямата част от обстоятелствата, поради които хората не могат да кандидатстват за приемни семейства, да се установяват по служебен път от дирекциите „Социално подпомагане“. По този начин процедурата в административното производство при кандидатстване за приемно семейство ще бъде облекчена, посочват от МТСП. 

Лицата, които поради определени обстоятелства не могат да кандидатстват за приемно семейство, са описани в чл. 32 от Закона за закрила на детето. Промените ще бъдат предложени след приключване на работата на работната група за разработване на промени в закона, със срок до средата на 2024 г., и окончателното им приемане от Народното събрание.

Доставчиците на лична помощ ще установят по служебен път дали кандидат-асистентите имат или нямат друго трудово правоотношение

Заложената в Плана за намаляване на административната тежест промяна в Закона за личната помощ предвижда доставчиците на лична помощ да установят по служебен път дали кандидат-асистентите имат или нямат друго трудово правоотношение. Изясняването на трудовия статус на кандидат-асистентите е необходимо, за да се прецени разпределението на часовете за изпълнение на предстоящите трудови задължения на всеки личен асистент. Според сега действащите текстове всеки кандидат за асистент подава до доставчик на лична помощ заявление по образец, към което прилага копие от трудов договор, ако работи, или декларация, че няма сключен трудов договор, припомнят от министерството. 

Предвидена е и промяна в Закона за семейните помощи за деца във връзка с предстоящ анализ за ефективността на помощите и законодателни промени

В Плана е заложена и промяна на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), с която се цели прецизиране на понятие в административното производство. Към момента в разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от ЗСПД не е променено понятие, което вече не съществува, а именно „молбата“. Това по същество не възпрепятства изпълнението на закона, но е необходимо понятието да бъде съобразено с наименованието в действащия закон на документа, въз основа на който започва производството по издаване на индивидуален административен акт, а именно: заявление-декларация. С предложената промяна ще се отстрани неточното понятие. Промяната ще бъде направена чрез изпълнение на заложената в Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г. мярка за извършване на анализ относно ефективността на семейните помощи за деца и разработване на изменения и допълнения в ЗСПД, със срок до края на 2024 г., и окончателното приемане на промените от Народното събрание, допълват от Министерството на труда и социалната политика. 

БТА припомня, че Проектът на Плана за намаляване на административната тежест съдържа 280 мерки, които са в следните основни направления:

  • отпадане на изискуеми документи;
  • служебно събиране на информация;
  • установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;
  • намаляване на срокове;
  • подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства

В проекта на план се съдържат и хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на:

  • копия от скици и други кадастрални данни;
  • документ, доказващ трудовото правоотношение;
  • документ, доказващ юридическата правоспособност;
  • информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 102 закона

Възприетият подход през втората половина на 2023 г. при изпълнението на законодателната програма на Министерския съвет - да не се изработват отделни законопроекти за намаляване на административната тежест, а мерките да се изпълняват заедно с приоритетите в Програмата за управление на България за периода юни 2023 - декември 2024 г. ще бъде приложен при изпълнението на плана, посочват вносителите на проекта. Предвидено е мерките да се изпълняват чрез планираните от министрите законопроекти от законодателната програма на Министерския съвет за съответния период или чрез законопроекти, чието изработване се дължи на друга съществена причина.

С оглед на предложения подход не е предвиден срок за изпълнение на плана, но като механизъм за наблюдение на неговото изпълнение е предвидено да бъде изготвен доклад към 31 декември 2024 г. и евентуално да бъдат предложени действия за изпълнение на мерките, които не са приключени към края на 2024 г., посочват още вносителите. 

/РН/

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:45 на 16.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация