Община Плевен – Прессъобщение

site.btaОбщина Плевен: Покана за информационна среща

Община Плевен: Покана за информационна среща
Община Плевен: Покана за информационна среща

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПОРДИМ И ПЛЕВЕН

(чрез 19 от населените места, съставни на общината: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене)

П О К А Н А
ЗА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

по проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“, Административен договор № РД-50-98/27.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Пордим в партньорство с Община Плевен, „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета - 1918“ - с. Каменец, общ. Пордим има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящата информационна среща/семинар на тема: „Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“,

част от информационната кампания и в изпълнение на дейностите по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ и целяща представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по
подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие - инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „Пордим - Плевен“ за програмен период 2023-2027г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

С разработената по проекта стратегия новоучреденият МИГ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В изпълнението на проекта са планирани както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местните общности за активно включване в процеса на разработването ѝ, така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената СВОМР.

За подробно запознаване с проекта, посетете интернет страницата: www.pordim-pleven.eu

Информационната среща/семинар ще се проведе в:

- гр. Пордим на 08.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –
Пордим, ул. „Иван Вазов“ № 2А.

Очакваме Ви и разчитаме на Вашата активност!


С уважение,
ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
Кмет на Община Пордим – Бенефициент и Водещ партньор по проекта

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:49 на 23.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация