site.btaБюджетът е на плюс и в края на септември, отчита МФ

Бюджетът е на плюс и в края на септември, отчита МФ
Бюджетът е на плюс и в края на септември, отчита МФ
Снимка: БТА, архив

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по КФП на касова основа към септември 2022 г. е положително в размер на 989,2 млн. лв. (0,6 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 468,5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 520,7 млн. лева. На месечна база за септември се отчита дефицит в размер на 712,3 млн. лева. 

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. са в размер на 44 997,6 млн. лв. или 75,4 на сто от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват със 7 155,8 млн. лв. (18,9 на сто) спрямо отчетените към септември 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално със 7 139,2 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 33 996,4 млн. лв., което представлява 73,7 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 4 395,4 млн. лв. (14,8 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 75,6 на сто от общите постъпления по КФП за периода. 

Приходите от преки данъци са в размер на 6 369,4 млн. лв. или 70,4 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 16 443,9 млн. лв. (73,8  на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 11 753,1 млн. лв. (73,4 на сто от планираните), от акцизи възлизат на 4 307,8 млн. лв. (74,0 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 344,6 млн. лв. (90,7 на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци) са в размер на 1 210,8 млн. лв. или 86,4 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 972,3 млн. лв., което представлява 74,5 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 8 856,0 млн. лв. (увеличение с 2 743,8 млн. лв., 44,9 на сто спрямо същия период на предходната година) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 145,2 млн. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2022 г. възлизат на 44 008,4  млн. лв., което е 66,8 на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към септември 2021 г. бяха в размер на 36 777,7 млн. лева.

Нелихвените разходи към септември 2022 г. са в размер на 42 184,2 млн. лв., което представлява 66,8 на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 39 612,0 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2545,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 586,8 млн. лв. (88,3 на сто от планираните за 2022 година). 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1 237,3 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 септември 2022 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:26 на 24.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация