Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2535-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2535-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2535-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2535-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Николина Цолова – упълномощен представител, срещу решение № 82-МИ от 24.09.2023 г. на ОИК – Ботевград

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-379 от 27.09.2023 г. от Николина Цолова, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 82-МИ от 24.09.2023 г. на ОИК – Ботевград.

С решение № 82-МИ от 24.09.2023 г. ОИК – Ботевград, е регистрирала Найден Игнатов Найденов за кандидат за кмет на кметство Литаково, община Ботевград, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В подадената до ЦИК жалба от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител се иска заличаване на регистрацията на независимия кандидат поради неизпълнение на условието за уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК. 

Жалбата е недопустима.

От една страна, жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като не попада в кръга на заинтересованите лица и с него не се засягат негови права или законни интереси, а от друга – съгласно чл. 148, ал. 8 ИК пред Централната избирателна комисия подлежат на обжалване отказите за регистрация, от което следва, че позитивното решение на ОИК за регистрация не подлежи на обжалване.

Централната избирателна комисия приема, че макар и недопустима, жалбата съдържа информация във връзка с абсолютна предпоставка за извършване на регистрация, която следва да се разгледа като сигнал, тъй като се навеждат твърдения за противоречие с изискването на чл. 397, ал. 1 ИК и Решение № 1955-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК. 

При изясняване на фактическата обстановка, след като се запозна с представената в цялост преписка от Общинската избирателна комисия – Ботевград, Централната избирателна комисия не констатира наличие на основания за отмяна на решение № 82-МИ от 24.09.2023 г. на ОИК – Ботевград, с което е извършена регистрация на кандидат за кмет на кметство Литаково. Освен извършената проверка за уседналост на заявения за регистрация кандидат към момента на произнасяне с оспореното решение, Общинската избирателна комисия е изпратила писмо с изх. № 22/27.09.2023 г. до кмета на община Ботевград (рег. № 9100-1073/27.09.2023 г.) с молба да им бъде предоставена информация за историята на адресната регистрация на регистрираният с решение № 82-МИ/24.09.2023 г. кандидат за кмет на кметство Литаково. Видно от приложения към преписката отговор с № 9100-1073/1/27.09.2023 г., вх. № 125/27.09.2023 г. на  ОИК – Ботевград, регистрираният кандидат Найден Игнатов Найденов отговаря на условието за уседналост, тъй като има регистриран постоянен адрес на територията на кметство Литаково от 09.03.2017 г., както и настоящ адрес на територията на Република България, с което се изпълнява изискването на чл. 397, ал. 1 ИК и Решение № 1955-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата  от коалиция „БСП за България“ чрез Николина Цолова – упълномощен представител, срещу решение № 82-МИ от 24.09.2023 г. на ОИК – Ботевград.

Решението на ОИК – Ботевград, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, чрез ОИК – Ботевград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ЕС/МБ

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:24 на 06.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация