Областен информационен център Добрич – Прессъобщение

site.btaОИЦ Добрич: Еврофинансиране за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури

ОИЦ Добрич: Еврофинансиране за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури
ОИЦ Добрич: Еврофинансиране за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури
Снимка: Александра Антонова, БТА/Архив

Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 стартира първи прием на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. С бюджет от 15 млн. лв., процедурата е насочена към модернизиране на преработвателните предприятия чрез повишаване на енергийната ефективност, внедряване на иновации в производството, въвеждане на нови продукти и др.

С проектни предложения могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица (ЮЛ), регистрирани по Търговския закон и отговарящи на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия. Кандидатите трябва да имат съответните регистрации съгласно разпоредбите на Закона за храните, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за ветеринарномедицинската дейност; да са вписани в регистъра на Българска агенция по безопасност на храните; да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 30 000 лв. до 2 000 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини и оборудване, съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция; строително-монтажни работи; специализирана складова техника и складови транспортни средства; закупуване на земя; инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води; инсталации за обработка/преработка на риба и рибни продукти; дигитализация на производствените дейности; инвестиции в намаляване на замърсяването на водата; възобновяеми енергийни източници и др.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: първи краен срок до 17:00 часа на 17 септември 2024 г.; втори краен срок до 17:00 часа на 16 ноември 2024 г.; трети краен срок 17:00 часа на 15 януари 2025 г.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:17 на 12.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация