Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2483-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2483-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2483-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2483-МИ

София, 21 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Марин Димитров Райчев – представляващ МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД), срещу решение № 74-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Хасково

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-301 от 20.09.2023 г. от Марин Димитров Райчев – представляващ МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД), срещу решение № 74-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Хасково.

С решение № 74-МИ от 18.09.2023 г. ОИК – Хасково, е отказала да регистрира МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД) за участие в изборите за общински съветници в община Хасково на 29 октомври 2023г.

В подадената до ЦИК жалба от Марин Димитров Райчев – представляващ МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД) се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение поради незаконосъобразност на приложение на разпоредбата на чл. 128 ИК.

Централната избирателна комисия след като разгледа и обсъди материалите в административната преписка в цялост приема жалбата за неоснователна.

Видно от текста на обжалваното решение, както и от всички документи съдържащи се в административната преписка, в подаденото заявление за регистрация на местна коалиция вх. № 1 от 15.09.2023 г. от регистъра на местните коалиции в ОИК – Хасково, и приложеното решение за образуване на коалицията е посочено наименование: местна коалиция „ПДС (ССД, СПАСИ ХАСКОВО). В ЦИК няма регистрирана партия или коалиция с наименование „СПАСИ ХАСКОВО“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. ОИК – Хасково, е дала указания на местната коалиция да приведе наименованието  на местната коалиция в съответствие с чл. 128, ал. 1, изр. последно от ИК и раздел II, т. 5 до т. 7 от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК. Указанията са дадени с изрично Решение № 30-МИ от 15.09.2023 г., както и са отразени в регистъра на местните коалиции. На 18.09.2023 г. вх. № 1 във входящия регистър на местните коалиции е подадено ново заявление към което е представено решение за образуване на местна коалиция с наименование: „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД, ССД). На заявителя отново е дадено указание да приведе наименованието на местната коалиция в съответствие с чл. 128, ал.1 , изр. последно от ИК и раздел II, т. 5 до т. 7 от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК в срок до 17,00 ч. на 18.09.2023 г. Указанията не са изпълнени в срок от заявителя и Общинската избирателна комисия на основание чл. 148, ал. 7, изр. второ от ИК е приела обжалваното решение, с което отказва да регистрира МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД) за участие в изборите за общински съветници в община Хасково на 29 октомври 2023 г.

Решението на ОИК – Хасково е законосъобразно, прието при спазване на законовите разпоредби и приложимите решения на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Марин Димитров Райчев – представляващ МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПСД и ССД) като неоснователна, срещу решение № 74-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Хасково и

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 74-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, чрез ОИК – Хасково, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ГС/ЕИ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:23 на 01.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация