site.btaОчаква се 250 сгради в производството, търговията, услугите и туризма да бъдат обновени по Плана за възстановяване, съобщи МРРБ

Очаква се 250 сгради в производството, търговията, услугите и туризма да бъдат обновени по Плана за възстановяване, съобщи МРРБ
Очаква се 250 сгради в производството, търговията, услугите и туризма да бъдат обновени по Плана за възстановяване, съобщи МРРБ
Пресфото - БТА, снимка: Владимир Шоков /Архив

Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма. Мярката ще се финансира с над 235 млн. лв. (без ДДС) от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Прогнозата е с наличния ресурс да бъдат обновени 250 сгради. Общият размер на средствата е разпределен за различните компоненти и категория на предприятията. Предвижда се сградите на предприятия в сферата на производството да получат 33 на сто от ресурса или над 77,6 млн. лв. Останалите средства от над 157,5 млн. лв. са за обекти в сферата на търговията, услугите и туризма. Най-голям дял е определен за големите предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемки. 

Процедурата "Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите" се управлява от министерството и цели подобряване на енергийните характеристики на сградите чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30 на сто първична енергия (клас на енергопотребление минимум "В"). Така ще се осигури и намаляване на разходите за енергопотребление на бизнеса, по-добър микроклимат за работна среда, ще се подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи жизненият цикъл на сградите. 

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, както и микро, малки, средни и големи предприятия в цялата страна. Те трябва да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. и да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-а финансова година в зависимост от категорията на предприятието. Сградите, включително от сектор "Туризъм", трябва да са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата. 

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са разпределени според категорията на предприятията. Така за микропредприятия минималният размер е 35 000 лв., а максималният - 100 000 лв., за малките предприятия е от 35 000 лв. до 300 000 лв., за средните от 100 000 лв. до 500 000 лв., а големите ще получават финансиране до 1,5 млн. лв. 

Одобряването на проектите ще е чрез конкурентен подбор след оценка на един етап, с цел постигане на равен достъп до ресурса и стимулиране развитието на по-екологосъобразен бизнес. В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата. Един кандидат може да подаде само едно предложение за изпълнение на инвестиция, като в него могат да бъдат включени до три сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Допустими дейности по настоящата процедура са извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура; дейности за изпълнение на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на мерките, за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно Закона за устройство на територията, авторски и строителен надзор, дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация и др.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, заедно с всички изисквания и условия за допустимост, на които следва да отговаря предложението, са публикувани на следните интернет адреси: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/ и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез подаване на електронен формуляр за кандидатстване и придружителните документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

През втората половина на декември миналата година МРРБ обяви, че над 408 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост вече са достъпни за саниране на обществени сгради във всички 265 общини на страната. Министерството стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата чрез подбор "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на  публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт". Очаква се с наличното финансиране да бъдат обновени повече от 600 обекта - административни сгради, сгради за култура и изкуство и сгради за спорт, държавна или общинска собственост. Ресурсът е предварително разпределен, като общините са групирани в три групи, според големината. Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат общински и областни администрации, както и министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации). Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 28 април 2023 г.  

В същия период на миналата година от МРРБ обявиха и началото на кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е 31 май 2023 г. След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80 процента от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31 декември 2023 г.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:18 на 25.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация