Министерството на финансите публикува:

site.btaКонцепция на Закон за приемане на еврото. Какво означава това за заплатите, пенсиите, цените и обмяната на лева след приемане на единната валута

Концепция на Закон за приемане на еврото. Какво означава това за заплатите, пенсиите, цените и обмяната на лева след приемане на единната валута
Концепция на Закон за приемане на еврото. Какво означава това за заплатите, пенсиите, цените и обмяната на лева след приемане на единната валута
Снимка: Пиксабей

Министерството на финансите публикува на своя сайт Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. В документа са посочени основните стъпки при преминаване от лева към еврото - при какъв курс ще се случи това, как ще бъдат закръглявани пенсии и заплати, колко време ще може да се употребяват и двете валути, как ще се отрази това на бизнеса.

Предвидена е и информационна кампания за разясняване на процеса.

 

Цените в евро

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс, който е определен от БНБ и е 1.95583 лева за евро, като ще се прави закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване, а именно:

  •  ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
  •  ако третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Пример: Ако дадена стока струва 20 лева, то при приравняване към евро по фиксирания курс (1,95583 лева за евро) се получава сума от 10,2258376239. Прилагайки горното правило, се вижда, че новата цена ще бъде 10,23 евро. Това е така, защото третият десетичен знак е 5. Съгласно правилото по-горе, ако третият знак след запетаята е 5 или повече, вторият се увеличава с една единица.

Описват се и специфичните случаи, при които не се прилага гореописаното математическото правило (изключения от общото правило за закръгляване):

  • превалутиране на заплати;
  • пенсии, социални придобивки;
  • превалутиране на номиналната стойност на финансови инструменти.

Вменено е задължение на търговците да връщат рестото на клиентите единствено в евро след приемането на единната валута. Търговците няма да бъдат задължени да приемат повече от 50 броя монети.

 

Двойно обозначаване на цените

Предвижда се цените в търговските обекти да бъдат обозначавани двойно - в лева и евро. Този период ще продължи от един месец след вземането на решението на Съвета на Европейския съюз за приемането ни в еврозоната до една година след официалното въвеждане на валутата. Двойното обозначаване няма да важи за ценни книжа и други финансови инструменти.

 

Защита на потребителя - въвеждат се понятията "честен търговец" и "черен списък"

В документа е посочено още, че превалутирането на цените от лева в евро се извършва безплатно, че поради преизчисляването потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено, както и че на потребителя следва да се предостави навременна, ясна и точна информация за реда и правилата за обмен на лева в брой.

Включена е забрана стопански субекти, вкл. кредитни институции, платежни институции, институции за електронни пари и други доставчици на финансови услуги, да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на еврото без основателна причина. Въвеждането на еврото не може да бъде причина и за промяна на условията по договори и други правни инструменти.

Комисията за защита на потребителите ще следи за спекула при превалутирането. В тази връзка, с цел поощряване на коректните търговци, Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на неправителствените организации, ще организира кампания "Честен търговец", с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от търговците/доставчиците на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер "честен търговец", за да информират потребителите, че участват в кампанията.

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в "черен списък", който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали. За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация, се посочва в Концепцията.

 

Обмяна на лев за евро

БНБ ще обменя български банкноти и монети неограничено във времето след приемането на единната валута. Това ще става по фиксиран курс и безплатно. Кредитните институции (търговски банки и др.), както и пощите ("Български пощи ЕАД") ще обменят банкноти и моменти безплатно за период от 6 месеца. След този период до година след въвеждане на еврото тези институции ще могат да налагат такси за обмяната. Посочено е, че в случай на необходимост ще се определят правила за кредитните институции и "Български пощи" по отношение на размера на обменяната сума.

 

Кредити и депозити

От Министерството на финансите заимстват текст от Плана за въвеждане на еврото, гласуван от последното редовно правителство. От него става известно, че депозити и кредити ще се превалутират автоматично в евро по фиксинга на БНБ още от първия ден на влизането на страната ни в еврозоната.

Ето какво е записано в Концепцията:

Въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на съществуващите договори. Всички договори, включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева, ще продължат действието си след присъединяването на Република България към еврозоната. Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез прилагане на неотменимо фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро.

 

Заплати, пенсии и социални плащания

С въвеждане на единната валута заплатите ще започнат да бъдат изплащани в евро. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръглят до най-близкия евроцент. Ако знакът след последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, която като стойност не е по-ниска от тази в лева.

Пример: Заплата от 1650 лева, преизчислена по фиксинга, ще бъде 843,6316 евро. Реално, тъй като третата цифра след десетичната запетая е 1 и е по-висока от 0, то заплатата ще бъде завишена на 843,64 евро.

За пенсиите и социалните плащания важи същото правило.

 

Плащания към държавата - данъци и др.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото, е записано в документа.

В случаи, в които не могат да бъдат точно преобразувани съгласно правилата за закръгляване, таксите и данъците към държавата следва да се закръгляват надолу, а плащанията на държавата към българските физически и юридически лица следва да се закръгляват нагоре. Това правило следва да не се прилага за плащания и задължения към държавата, произтичащи от нарушения на правото, в които случаи се прилагат стандартните математически правила за закръгляване, пише в Концепцията.

 

Промени в деловия сектор

По отношение на капитала в акционерните дружества се предвижда акциите да бъдат деноминирани в евро, като се запазва текущото съотношение между настоящите акционери на акционерното дружество. Подобна е логиката и за компаниите, които са с ограничена отговорност (ООД и ЕООД).

В деня на въвеждане на еврото салдото по всяка счетоводна сметка следва да бъде преизчислено от лева в евро по официалния обменен курс.

Годишните счетоводни отчети следва да се изготвят във валутата, която е в официално обращение в страната в края на отчетната година. Това означава, че по подобие на задълженията на публичните и небанкови финансови субекти, частните нефинансови такива следва да отчетат своите активи, пасиви, собствен капитал и суми за финансиране в лева за отчетната 2023 г. и в евро за отчетната 2024 г. След въвеждането на еврото през 2024 г. (при условие че това стане факт) представяните данни, отнасящи се за предходен отчетен период (2023 г.), следва да се превалутират в евро, се посочва още в Концепцията.

 

Контрол и сакнции

Контролните органи в процеса на въвеждане на еврото ще бъдат БНБ, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и др.  

В Концепцията е записано, че в закона трябва да има определяне на мерките, вкл. размера на санкциите, които отговорните за контрола по спазването на закона институции могат да налагат.

 

Допълнителни законодателни промени

Законите, които следва да бъдат изменени за успешното въвеждане на еврото, ще бъдат изменени с преходни и заключителни разпоредби на еврозакона. В случай на необходимост от промени в Закона за публичните финанси, той ще бъде изменен и допълнен със специален закон за изменението и допълнението му, се посочва още в текста на документа.

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:17 на 30.01.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация