Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3078-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3078-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3078-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3078-ЕП/НС

София, 16 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 57, ал. 1, т. 36, предл. второ във връзка с чл. 244, чл. 254, чл. 258, чл. 351, ал. 1, чл. 364, ал. 3, чл. 368 и § 1., т. 3, букви „а“ и „б“ от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Проверка на регистрираните кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) да извърши проверка на предложените за регистрация кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, която да установи за всеки кандидат – български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 9 юни 2024 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава–членка на Европейския съюз към 9 декември 2023 г.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка на ГД „ГРАО“ в МРРБ списък на кандидатите – български граждани, в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име.

3. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1.

4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 9 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден) и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

5. Проверката на кандидатите, граждани на друга държава–членка на Европейския съюз се извършва, като данните за кандидатите се изпращат по криптираните канали за връзка между органите за управление на изборите на държавите–членки на Европейския съюз. 

6. Когато в срок от 5 работни дни от получаване на информацията държавата членка по произход не отговори, ЦИК регистрира кандидата, ако отговаря на условията на чл. 351, ал. 2 ИК и са представени документите по чл. 365, ал. 1 ИК.

7. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за член на Европейския парламент от Република България е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет.

в) дали независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България е предложен за регистрация като кандидат за народен представител.

 

II. Проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители.

8. Централната избирателна комисия възлага на ГД „ГРАО“ в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия:

- има навършени 21 години;

- няма друго гражданство освен българско, а ако има и друго гражданство да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България към 9 декември 2022 г.;

- не е поставен под запрещение;

- не изтърпява наказание лишаване от свобода.

9. Районните избирателни комисии въвеждат в системата cik.is-bg.net данните за всички регистрирани кандидатски листи веднага след приемане на решението за регистрацията им.

10. На 8 май 2024 г. до 12,00 ч. районните избирателни комисии изпращат на ЦИК писмено потвърждение, че въведените данни за кандидатските листи в системата cik.is-bg.net съответстват на взетите решения за регистрация на кандидатските листи и одобрените с решение на РИК промени в листите.

11. Централната избирателна комисия предоставя в срок не по-късно от 15,00 часа на 8 май 2024 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка обобщен списък на кандидатите.

12. В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 4 и ал. 5, изр. второ ИК районните избирателни комисии изпращат на ЦИК незабавно решенията си, но не по-късно от 9 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден). Районните избирателни комисии незабавно актуализират данните за извършените промени в системата cik.is-bg.net.

13. В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 5, изр. първо ИК районните избирателни комисии изпращат на ЦИК незабавно решенията си, но не по-късно от 1 юни 2024 г. (7 дни преди изборния ден). Районните избирателни комисии незабавно актуализират данните за извършените промени в системата cik.is-bg.net.

14. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 10.00 часа на 12 май 2024 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

15. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

 

ІIІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

16. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за член на Европейския парламент от Република България и/или народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и/или народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район;

д) дали независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и/или народен представител е предложен за регистрация от партия или коалиция.

17. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до  10.00 часа на 12 май 2024 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

РМ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:35 на 21.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация