Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3075-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3075-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3075-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3075-ЕП/НС

София, 15 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за членове на Европейския парламент на Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 21, чл. 73 във връзка с чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районните избирателни комисии, постановените по тях решения, както следва:

 

ОБРАЗЕЦ

на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите,

подадени до районната избирателна комисия (РИК) и решенията по тях в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Всяка РИК създава и поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Вх. №

Подател

 

Предмет на

жалба/сигнал

Решение на РИК

Решение на ЦИК

Съдебно решение

1

2

3

4

5

6

 

В регистъра се вписват последователно постъпилите в РИК жалби, като при попълване:

 • в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата или сигнала, като се поставя индекс за съответния вид избор, а в случаите, когато жалбата или сигналът са свързани и с двата вида избори, се поставят общ индекс;
 • в колона 2 се отбелязват имената на подателя на жалбата или сигнала;
 • в колона 3 се описва накратко предметът на жалбата или сигнала.
 • в колона 4 се изписва номерът на решението на РИК, постановено по жалбата или сигнала, и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 5 се изписва номерът на решението на ЦИК, постановено по жалбата срещу решението на РИК, и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 6 се посочват номерът на съдебното решение, делото и съответният административен съд, постановил решението, в случаите когато решението на РИК е обжалвано по реда на чл. 88 ИК и чл. 98, ал. 2 АПК.
 1. Приема указания за комплектуване на жалбите срещу решенията на общинските избирателни комисии, както следва:

 

УКАЗАНИЯ

за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на районните избирателни комисии (РИК)

 

І. При постъпване на жалба срещу решение на РИК в районната избирателна комисия същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на постъпването и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя, след което РИК отбелязва жалбата и в електронния регистър, като поставя индекс за съответния вид избор, а в случаите, когато е свързана и с двата вида избори, се поставя общ индекс.

ІІ. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – cik@cik.bg или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

 

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на РИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на РИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на РИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на РИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.
 8. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Камелия Нейкова

 

                                                 СЕКРЕТАР:

                                                                               Севинч Солакова

КЦ/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:55 на 19.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация