97 на сто са заети, чакащите за настаняване са 10 085

site.btaБроят на общинските жилища в България е 32 225 или 0,8 на сто от националния жилищен фонд, сочи проучване

Броят на общинските жилища в България е 32 225 или 0,8 на сто от националния жилищен фонд, сочи проучване
Броят на общинските жилища в България е 32 225 или 0,8 на сто от националния жилищен фонд, сочи проучване
снимка: БТА/Архив

Броят на общинските жилища в страната е 32 225 или 0,8 на сто от националния жилищен фонд, 82 240 души или 1,2 на сто от населението са настанените в тях. Само 899 са социалните жилища, разположени на територията на 25 общини и реализирани по оперативните програми "Регионално развитие" и "Региони в растеж" ОПРР 2007-2013 или 2014-2020. Това показва съвместно проучване на "Хабитат България" и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в страната, съобщиха от неправителствената организация.

В страната ни липсва актуална национална жилищна стратегия, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. В Закона за социалните услуги не е регламентирана услуга настаняване в социално жилище на семейства в жилищна нужда, въпреки че в Европейското законодателство осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение се приема за социална услуга от общ икономически интерес, посочват от "Хабитат България". 

Настаняването в общинско жилище по реда на общинските наредби, приети на основание член 45а от Закона за общинската собственост, е единственото решение за домакинства в жилищна нужда, но то няма статут на социално жилищно настаняване и не е регламентирано като социална услуга. Общините предоставят общински жилища на цени десет и повече пъти под пазарните наеми и генерираните средства не дават възможност за обновяване на наличния общински жилищен фонд и неговото разширяване. Те обаче не получават компенсация от държавата за тази услуга от общ икономически интерес, посочват от организацията.

Проведеното в периода октомври – декември 2022 г. онлайн анкетиране относно качеството на услугата "Настаняване в общинско жилище", обхваща всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани – потенциални потребители на услугата "общинско жилищно настаняване". Негова цел бе събирането на актуална информация за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище.

Данните от проучването показват, че:

•   216 общини управляват общински жилищен фонд (ОЖФ), а 49 не разполагат изобщо с такъв. 85 общини или 32 на сто от общините с ОЖФ имат по-малко от 10 налични общински жилища. 53 на сто от общините с ОЖФ нямат резервен жилищен фонд, а 1448 е броят на всички резервни общински жилища в цялата страна. Най-големият брой общински жилища – 8917 са на територията на Столична община или 27,7 на сто от всички общински жилища в страната. Значителна част от тях се предвидени за продажба - 1457 жилища или 16,3 на сто от фонда. 

•   97 на сто от общинските жилища в страната са заети, като в 130 общини чакащите за настаняване наброяват 10 085. Срокът за настаняване в 77 на сто от общините е до 5 години, като при Столична община и още шест общини той е безсрочен. 75 на сто от общините предоставят възможността за многократно удължаване на срока за настаняване. Средната наемна цена е 0,98 лв./м2. 

•   Според анкетираните граждани състоянието на наетите общинските жилища е било отлично само в 14 на сто от тях. Почти 50 на сто са били в лошо състояние, 9 на сто негодни за обитаване и 33 на сто с необходимост от козметичен ремонт. 

Въз основа на направения анализ са изработени препоръки за подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Общините ще получат методически указания за подобряване на практиките по управление на общинските жилища, разработени от експерти на МРРБ. Всички мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Анкетирането се осъществи в рамките на дейност "Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България", част от проекта "Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения", финансиран в рамките на Оперативна програма "Добро управление", Процедура "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът "Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения" се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по оперативната програма, е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева - национално съфинансиране.

От справка в интернет страницата на МРРБ става известно, че предстои възлагане на разработването на Национална жилищна стратегия и национални програми за нейната реализация заради изтичането на срока на действие на приетата през 2004 г. Национална жилищна стратегия и с цел намиране на адекватни дългосрочни решения на проблемите, съществуващи в жилищния сектор в съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия.  .По последни данни на НСИ жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са 2 123 142. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3 на сто.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:29 на 29.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация