site.btaБСК иска работна група да обсъди детайлно предложенията за промени в Закона за ДДС

БСК иска работна група да обсъди детайлно предложенията за промени в Закона за ДДС
БСК иска работна група да обсъди детайлно предложенията за промени в Закона за ДДС

По повод предложените от служебния кабинет промени в Закона за ДДС от Българската стопанска камара съобщават, че по принцип са съгласни с тях, но настояват те да бъдат обсъдени от работна група към Министерството на финансите с участието на заинтересовани страни. Цялата позиция на БСК може да бъде намерена на следния линк - https://bia-bg.com/standpoint/view/30791/.

Проект за промени на ЗДДС е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предложения за промени и коментари се събират до 6 октомври.

"Съзнавайки правомощията на служебното правителство, призоваваме за удължаване на сроковете, предвидени в параграф 15д от указанията за практическо приложение на Закона за ДДС по отношение на доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца; и доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули. БСК многократно призовава намалената ставка за посочените стоки да остане безсрочна, доколкото тя е пряко обвързана със специалния режим на облагане с ДДС на многоцелевите ваучери, които работодателите предоставят на своите работници и служители", посочват от работодателската организация.

Проектът за промени на ЗДДС отразява въвеждане в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на законодателството в областта на данък върху добавената стойност (ДДС законодателството) в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС). Прецизирани са разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона. 

Целта на промените в Закона за данък върху добавената стойност е постигане на съответствие на българското ДДС законодателство с европейското и въвеждане и отразяване на решенията на СЕС, както и отстраняване на установени от Европейската комисия несъответствия в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и премахване на възникнали в практиката затруднения при прилагане на националното законодателство. 

Към настоящия момент българската правна уредба предвижда корекция на данъчната основа само при прекратяване или разваляне на договор. С проекта се дефинират условията, които да се приемат за материална предпоставка за извършване на корекция в случай на неплащане, както и реда за извършването ѝ, пишат от финансовото министерство.

В законопроекта са предвидени правила за извършване на корекция на данъчната основа в случаите, когато е налице пълно или частично неплащане, ако вземането му е окончателно несъбираемо или са налице доказателства за вероятната му несъбираемост. Предвидено е корекцията да се извършва чрез издаване на кредитно известие, освен когато длъжникът е обявен в несъстоятелност или е заличен след приключило производство по ликвидация. В тези случаи регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит. Несъбираемостта на вземането се счита за вероятна, когато вземането не е било изпълнено или погасено по друг начин в продължение на 730 дни от датата на изтичането на срока за неговото изпълнение, определен в договора или фактурата, и са налице
доказателства, че длъжникът не разполага с активи, срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение.

Корекция на начислен ДДС по доставка, по която вземането се счита за вероятно несъбираемо, няма да се допуска, ако вземането е прехвърлено възмездно преди датата на издаване на кредитното известие, както и в случай, че няма промяна в стойността на активите на получателя по доставката между датата на извършване на доставката и изтичането на 730-дневния срок от датата, на която плащането по същата става изискуемо, пише в мотивите на финансовото ведомство.

Предвидени са и правила за корекция на данъчната основа и за лица с прекратена регистрация по закона при настъпване на обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставката (несъбираемост), за която му е издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, по който то е упражнило право на приспадане на данъчен кредит. В тези случаи лицето писмено ще уведомява териториална дирекция на Националната агенция по приходите, която след преценка издава разрешение или отказва включването на документа за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставката в дневника за покупките и в справката декларация. В 14-дневен срок от получаване на разрешение лицето ще подава декларация и отчетни регистри за периода, през който е получен съответният документ, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

 

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:58 на 26.11.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация