Европейски парламент – Прессъобщение

site.bta Европейски парламент: Парламентът окончателно одобри новия пакт на ЕС за миграцията и убежището

 Европейски парламент: Парламентът окончателно одобри новия пакт на ЕС за миграцията и убежището
 Европейски парламент: Парламентът окончателно одобри новия пакт на ЕС за миграцията и убежището

 Парламентът окончателно одобри новия пакт на ЕС за миграцията и убежището 
 
 
Молбите за убежище трябва да се разглеждат по-бързо, включително на границите на ЕС, а връщанията да се извършват по-ефективно

Подобряване на идентифицирането при пристигане; задължителни проверки за сигурностta, уязвимостта и здравеto на лицата, влизащи незаконно в ЕС

Държавите членки могат да избират дали да поемат отговорност за кандидатите за убежище, да правят финансови вноски, или да предоставят оперативна подкрепа

По-добра реакция по време на кризисни ситуации и нова доброволна схема за презаселване на бежанци от трети държави
Днес Европейският парламент прие 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграцията и убежището, както беше договорено с държавите членки през декември.
 

Солидарност и отговорност

За да се подпомогнат държавите от ЕС, подложени на миграционен натиск, другите държави членки ще трябва да дадат своя принос, като преместят кандидатите за убежище или лицата, ползващи се с международна закрила, на своя територия, като участват финансово или като предоставят оперативна и техническа подкрепа. Критериите, съгласно които дадена държава членка е компетентна за разглеждането на молби за международна закрила (т.нар. Дъблински правила), също ще бъдат актуализирани.

Регламентът относно управлението на убежището и миграцията, представен от докладчика Томас ТОБÉ (Швеция, ЕНП) беше подкрепен от 322 гласа „за“, 266 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“. Прочетете повече за това.

Справяне със ситуации на криза 

С Регламента за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на броя пристигащи, като се гарантира солидарност и подкрепа за държавите членки, изправени пред изключителен приток на граждани на трети държави. Новите правила ще обхващат и инструментализирането на мигрантите, т.е. когато те се използват от трети държави или враждебни недържавни участници за опити на дестабилизиране на ЕС.

Законопроектът, представен от докладчика Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР (Испания, С&Д), беше потвърден с 301 гласа „за“, 272 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“. Можете да намерите повече информация за Регламента за кризисните ситуации тук.

Скрининг на граждани на трети държави по границите на ЕС

Лицата, които не отговарят на условията за влизане в ЕС, ще бъдат подложени на процедура за предварителен скрининг, включително установяване на самоличността, събиране на биометрични данни и проверки на здравето и сигурността, в рамките на период до седем дни. Държавите членки ще трябва да създадат независими механизми за наблюдение, за да гарантират зачитането на основните права.

Текстът, представен от докладчика Биргит ЗИПЕЛ (Германия, С&Д), беше одобрен с 366 гласа „за“, 229 гласа „против“ и 26 гласа „въздържал се“. Евродепутатите одобриха и нови правила за централизираната информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN), с 414 гласа „за“, 182 гласа „против“ и 29 гласа „въздържал се“. Повече подробности за новия регламент относно скрининга на границите можете да намерите тук.

По-бързи процедури за предоставяне на убежище 

В целия ЕС ще бъде установена нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила. В бъдеще обработването на молбите за убежище на границите на ЕС ще трябва да протича по-бързо, с по-кратки срокове за неоснователни или недопустими молби.

Текстът, представен от докладчика Фабиен КЕЛЕР (Франция, Renew), беше одобрен с 301 гласа „за“, 269 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. За процедурата по връщане на границата резултатът беше 329 гласа „за“, 253 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Прочетете повече за Регламента относно процедурите за предоставяне на убежище.

Регламент за Евродак 

Данните на лицата, пристигащи незаконно в ЕС, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки на навършилите шест години, ще бъдат съхранявани в реформираната база данни „Евродак“. Органите ще могат да регистрират и дали някое лице може да представлява заплаха за сигурността, дали е проявявало агресия или е носело оръжие.

Текстът, представен от докладчика Хорхе БУСАДЕ ВИЯЛБА (Испания, ЕКР), беше одобрен с 404 гласа „за“, 202 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“. Повече подробности за новите правила относно Евродак можете да намерите тук.

Квалификационни стандарти за признаването на статут

Парламентът също така подкрепи нови единни стандарти за всички държави членки за признаването на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, както и по отношение на правата, предоставени на лицата, които отговарят на условията за закрила. Държавите членки следва да оценяват положението в страната на произход въз основа на информация от Агенцията на ЕС в областта на убежището, а статутът на бежанец ще бъде преразглеждан редовно. Кандидатите за закрила ще трябва да останат на територията на държавата членка, която отговаря за тяхната молба или в която е предоставена закрилата.

Текстът, представен от докладчика Матяж НЕМЕЦ (Словения, С&Д), беше одобрен с 340 гласа „за“, 249 гласа „против“ и 34 гласа „въздържал се“. Прочетете повече за Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище.

Приемане на кандидати за убежище

Държавите членки ще трябва да гарантират равностойни стандарти за приемане на търсещите убежище лица, например по отношение на жилищното настаняване, училищното образование и здравеопазването. Регистрираните кандидати за убежище ще могат да започнат работа най-късно до шест месеца след подаване на молбата. Условията на задържане и ограничаването на свободата на движение ще бъдат регулирани, за да възпира движението на кандидатите из ЕС.

Текстът, представен от докладчика София ИН 'Т ВЕЛД (Нидерландия, С&Д), беше одобрен с 398 гласа „за“, 162 гласа „против“ и 60 гласа „въздържал се“. Прочетете повече за Директивата относно условията на приемане тук.

Безопасен и законен път към Европа

Съгласно нова рамка за презаселване и хуманитарно приемане държавите членки ще предложат да приемат на доброволна основа признати от ВКБООН бежанци от трети държави, които ще пътуват до територията на ЕС по законен, организиран и безопасен начин. Законопроектът, представен от докладчика Малин БЬОРК (Швеция, Левица), беше приет с 452 гласа „за“, 154 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. Прочетете повече за европейската рамка за презаселване тук.

Следващи стъпки

След като пакетът бъде официално одобрен от Съвета, законите ще влязат в сила след публикуването им в Официален вестник. Очаква се регламентите да започнат да се прилагат след две години. Що се отнася до Директивата относно условията на приемане, държавите членки ще разполагат с две години, за да въведат промените в националното си законодателство.

Конференция за бъдещето на Европа.

С приемането на този пакет, Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да се засили ролята на ЕС в борбата с всички форми на незаконна миграция и да се укрепи защитата на външните граници на Европейския съюз, като същевременно се зачитат правата на човека, да се прилагат еднакво във всички държави членки общи правила за първото приемане на мигранти, да се засили ролята на ЕС и да се реформира европейската система за предоставяне на убежище въз основа на принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, както е изразено в предложения 42, параграф 2, 43, параграфи 1 и 2, 44, параграфи 1, 2, 3 и 4 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

 
Допълнителна информация
 Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 Приетите текстове ще бъдат достъпни тук (10.4.2024 г.)
 Видеозапис на разискванията в пленарна зала (10.4.2024 г.)
 Текст на предварителното споразумение относно управлението на убежището и миграцията
 Текст на предварителното споразумение относно справянето със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства
 Текст на предварителното споразумение за Регламента относно скрининга на границите
 Текст на предварителното споразумение за Регламента относно скрининга на TCN-Ecris
 Текст на предварителното споразумение за Регламента относно процедурите за предоставяне на убежище 
 Текст на предварителното споразумение относно процедурата на границата за връщане
 Текст на предварителното споразумение относно Евродак
 Текст на предварителното споразумение относно условията на приемане
 Текст на предварителното споразумение относно квалификационните стандарти
 Текст на предварителното споразумение относно европейската рамка за презаселване
 Пактът за миграцията и убежището е одобрен от членовете на ЕП. © European Union 2024/Oliver Bunic
 

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:15 на 25.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация