site.btaЕК одобри първите седем стратегически плана за новата Обща селскостопанска политика

ЕК одобри първите седем стратегически плана за новата Обща селскостопанска политика
ЕК одобри първите седем стратегически плана за новата Обща селскостопанска политика

Европейската комисия одобри днес първия пакет от стратегически планове за Обща селскостопанска политика (ОСП) за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания, съобщава ЕК на сайта си. Това е важна стъпка за прилагането на новата ОСП от 1 януари 2023 г. Нейната цел е да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор. С реформираната политика финансирането ще се разпределя по-справедливо за малките и средни семейни стопанства, както и за младите фермери. Освен това фермерите ще бъдат подпомогнати да възприемат различни иновации - от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

Новата ОСП включва по-ефективен начин на работа. Страните от ЕС ще прилагат национални стратегически планове за ОСП, съчетаващи финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава членка избра от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към своите специфични нужди и местни условия. Комисията оценява дали всеки план надгражда десетте ключови цели на ОСП, които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Следователно плановете ще бъдат в съответствие със законодателството на ЕС и следва да допринесат за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително относно хуманното отношение към животните, както е посочено в стратегиите на Комисията "От фермата до трапезата" и "Биоразнообразие".

"Сега сме една крачка по-близо до въвеждането на нова ОСП за следващите пет години. Тази стъпка идва в решаващ момент, когато значението на предоставянето на стабилна подкрепа за нашия земеделски сектор стана напълно ясно. Фермерите са изправени пред предизвикателна среда, белязана от рязкото увеличение на производствените разходи поради руската инвазия в Украйна, както и лятната суша. Земеделието е дългосрочен бизнес и европейските фермери трябва да имат ясна правна и финансова рамка за бъдещето", каза комисарят по земеделието Януш Войчеховски.

По думите му новата ОСП ще помогне за поддържането на стабилен поминък в селското стопанство и дългосрочна продоволствена сигурност чрез насърчаване на интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор. "Поздравявам упоритата работа на държавите членки за финализиране на техните планове и подкрепа на селскостопанските им сектори. Комисията ще продължи да предоставя насоки, за да използваме по най-добрия начин това, което ОСП може да предложи за нашите фермери, селските общности и гражданите като цяло", добави еврокомисарят.

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране за периода 2023-2027 г. Седемте плана, одобрени днес, представляват бюджет от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за екологични и климатични цели и екосхеми. Тази сума може да се използва за насърчаване на полезни практики за почвата и за подобряване на управлението на водата и качеството на пасищата например. ОСП може също да насърчава залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването и адаптирането на горите.

Фермерите, участващи в екосхеми, могат да бъдат възнаградени, наред с другото, и за забрана или ограничаване на употребата на пестициди и ограничаване на ерозията на почвата. Между 86 и 97 процента от националната използвана земеделска площ ще се обработва при добри земеделски и екологични условия. Значително финансиране също ще подпомогне развитието на органичното производство, като повечето страни се стремят да удвоят или дори утроят своите земеделски площи. Райони с природни ограничения, като например в планините или на брега, ще продължат да се възползват от специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

В контекста на руската агресия срещу Украйна и продължаващия скок на суровините, Комисията прикани държавите членки да използват всички възможности в своите стратегически планове за ОСП за укрепване на устойчивостта на техния селскостопански сектор с цел насърчаване на продоволствената сигурност. Това включва намаляване на зависимостта от синтетичните торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия, без да се подкопава производството на храни, както и насърчаване на устойчиви производствени методи.

Обновяването на поколенията е едно от основните предизвикателства пред европейското земеделие през следващите години. От съществено значение е земеделският сектор да остане конкурентоспособен и да увеличи привлекателността на селските райони. Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план с над 3 милиарда евро, които ще достигнат директно до младите фермери в седемте страни. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят хиляди работни места и местни предприятия в селските райони, като същевременно подобряват достъпа до услуги и инфраструктура, като широколентов интернет. В съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС, нуждите на гражданите в селските райони ще бъдат посрещнати и от други инструменти на ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF).

След като одобри първите 7 стратегически плана на ОСП, Европейската комисия остава напълно ангажирана с бързото одобрение на останалите 21 плана, в това число и българския, като взема предвид качеството и навременността на реакциите след наблюденията на Комисията.

Европейската комисия представи своето предложение за реформа на Общата селскостопанска политика през 2018 г., като въведе нов начин на работа за модернизиране и опростяване на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. След продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение и новата ОСП беше официално приета на 2 декември 2021 г.

Крайният срок, определен от съзаконодателите за държавите членки да представят своите стратегически планове за ОСП, беше 1 януари 2022 г. След получаване на плановете Комисията изпрати писма с наблюдения до всички държави членки до 25 май 2022 г. Те бяха публикувани заедно на уебсайта Europa с реакциите на всички държави членки, в съответствие с принципа на прозрачност. Структурираният диалог между службите на Комисията и националните органи беше възобновен след това, за да се решат оставащите проблеми и да се финализират ревизираните планове за ОСП. За да бъде одобрен, всеки план трябва да бъде пълен и съвместим със законодателството и достатъчно амбициозен, за да изпълни целите на ОСП и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата.

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:01 на 28.01.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация