Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2538-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2538-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2538-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2538-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 

В Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Бургас е постъпила жалба с вх. № МИ-15-436 от 28.09.2023 г. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас.

С решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Бургас е оставила без разглеждане като подадено извън срока предложението с вх. № 21 от 26.09.2023 г. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за регистрация на кандидатски листи за общински съветници на община Бургас. Жалбоподателите считат, че така постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като същото е постановено при неправилно изяснена фактическа обстановка и неправилно приложение на материалния закон и изложената в оспореното решение фактическа обстановка не отговаря на действителността. Според тях представляващият коалицията Бисер Русимов е бил в сградата на ОИК – Бургас в 16.55 ч. и е заявил ясно и недвусмислено, че освен като кандидат за общински съветник се е явил и като пълномощник на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ и желае да подаде заявление за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на тази коалиция, като това се е случило в присъствието на представители на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, които са подавали документи за регистрация на кандидати, както и на представители на медиите.

Жалбоподателите смятат, че са необосновани и неправилни доводите на ОИК, че едва в 17.06 ч. в електронен вид на имейла на ОИК – Бургас, са получени документи – в електронен файл, съдържащ имената на 13 лица, предложени за кандидати за общински съветници. Според тях в случая от ОИК – Бургас не е отчетен правилно фактът, че на един и същ електронен носител са били налични, заредени и приложени файловете както на ПП „СЕК“, така и на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, което е доказателство, че преди изтичане на срока за регистрация, а именно в 16.55 ч. ОИК е разполагала с необходимите данни за извършване на регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

По подадената жалба е постъпило становище от ОИК – Бургас, в което оборват изложените в нея аргументи.

След като се запозна с административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения срок от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. 

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения по преписката протокол от заседание на комисията предложението от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за регистрация на кандидати за общински съветници е постъпило в 17.23 ч., като в 17.06 ч. на имейла на ОИК – Бургас са получени документи в електронен файл, съдържащ имената на 13 лица, предложени за кандидати за общински съветници, както и неподписано предложение съгласно Приложение № 51-МИ от изборните книжа, прието с Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г. на ЦИК, като представляващият коалицията е настоявал  изпратените по електронна поща документи да бъдат отпечатани и подписани от него. Самото предложение е подписано и заведено в регистъра на ОИК – Бургас в 17.23 ч., като към него са приложени изискуемите документи съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 и 8 ИК.

Общинската избирателна комисия – Бургас е констатирала, че не са изпълнени изискванията на чл. 414, ал. 1 ИК и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК, като е решила да остави без разглеждане предложение с вх. № 21/26.09.2023 г., подадено в 17.23 ч. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ като подадено извън определения срок, за което решението на ОИК – Бургас е гласувано с единодушие.

Централната избирателна комисия приема, че в жалбата няма изложени категорични доказателства, че всички изискуеми документи за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са били налични към крайния срок в 17.00 ч. на 26.09.2023 г., поради което решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Бургас да остави без разглеждане подаденото предложение е правилно, тъй като видно от протокола на заседанието на комисията и останалите документи от преписката, предложението е подадено извън определения срок.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                     Севинч Солакова

 

КЦ/МБ

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:52 на 09.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация