Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2532-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2532-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2532-МИ

 Е Ш Е Н И Е

№ 2532-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, представлявана от Цветан Цветанов, срещу решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Столична

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-391 от 27.09.2023 г. от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, представлявана от Цветан Цветанов, срещу решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Столична. 

С оспорваното решение ОИК – Столична, е регистрирала кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., като е отказала регистрация за кандидат за общински съветник на Георги Петров Пандуров, тъй като лицето не отговаря на изискванията за уседналост.

В Централната избирателна комисия е постъпила цялата преписка по оспорваното решение, която съдържа: решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Столична; извлечение от протокол № 7 от 25.09.2023 г. от заседание на ОИК – Столична; копие от входящия регистър на кандидатите за общински съветници на ОИК – Столична, с вх. № 387/25.09.2023 г., където под № 13 на 25.09.2023 г., в 16.45 ч., е регистрирана коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“; предложение от КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ – Приложение № 51-МИ, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.; заявление-декларация от кандидат – 8 бр.; пълномощно в полза на Виктор Владимиров Серафимов.

Жалбоподателят твърди, че Георги Петров Пандуров има българско и немско гражданство. Постоянният му адрес е в г. София, ул. „Димитър Манчев“ № 69, а настоящият адрес съвпада с постоянния. Въпреки двойното му гражданство г-н Пандуров живее постоянно на територията на България и в частност – на територията на изборен район Столична община. Професионалните му ангажименти налагат рядко да пътува до Германия. 

Жалбоподателят счита, че кандидатът за общински съветник Георги Пандуров отговаря на императивните изисквания на нормите на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, както и на т. І.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Столична, в частта, в която се отказва регистрацията на Георги Петров Пандуров и да укаже на ОИК да регистрира същия като кандидат за общински съветник в изборен район Столична община.

С оспорваното решение ОИК – Столична, е регистрирала кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., като е отказала регистрация за кандидат за общински съветник на Георги Петров Пандуров, тъй като лицето не отговаря на изискванията за уседналост.

След като се запозна с преписката в цялост, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Столична. Разгледана по същество е неоснователна поради следното:

След извършената проверка ОИК е установила, че Георги Петров Пандуров няма настоящ адрес на територията на страната към 28.04.2023 г., предвид което лицето не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК и т. І.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, с оглед на което решението на ОИК – Столична, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, представлявана от Цветан Цветанов, срещу решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Столична.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 292-МИ от 25.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Столична.

Решението на ОИК – Столична, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез ОИК – Столична, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 Камелия Нейкова

 

                                                   СЕКРЕТАР:

                                                                                 Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:35 на 06.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация