Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1854-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1854-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1854-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1854-НС

София, 30 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9-6 от 30.03.2023 г. от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощника Мария Димитрова Иванова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1747-НС от 09.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Мария Димитрова Иванова;

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на 10 (десет) лица – представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 10 (десет) бр.;

- списъци с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъците са представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъците на упълномощените лица са предложени 10лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 8 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г.  Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 8 (осем) упълномощени представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, както следва:

 

  №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                

Ваня Георгиева Георгиева

 

2.                

Арангел Митов Йончев

 

3.                

Любомир Мирчев Христов

 

4.                

Захари Симеонов Савов

 

5.                

Йордан Вангелов Илиев

 

6.                

Георги Николаев Георгиев

 

7.                

Асен Стоянов Асенов

 

8.                

Иван Трайков Стефанов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:54 на 29.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация