site.btaПравителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на 2023 г.

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на 2023 г.
Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на 2023 г.
БТА, снимка: Владимир Шоков (архив)

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2023 г., изготвена в изпълнение на Закона за публичните финанси. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2023 г. е отрицателно в размер на 662.4 млн. лв., 0,4 % от прогнозния брутен вътрешен продукт, и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 641,0 млн. лв. и по европейските средства в размер на 21,4 млн. лв. 

За сравнение, за първото тримесечие на 2022 г. беше отчетен излишък в размер на 294,7 млн. лв., което означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с 957,2 млн. лв. Продължава тенденцията от първите два месеца на годината ръстът на разходите – 27 на сто, значително да изпреварва ръста на приходите – 18,6 на сто, което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция спрямо предходната година.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2023 г. са в размер на 14 691,8 млн. лв. Постъпленията нарастват с 2 308,2 млн. лв. или 18,6 % спрямо отчетените към март 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2 355,2 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията, основно грантове по програмите и фондовете на ЕС, са по-малко с 47,0 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, са в размер на 11 817,2 млн. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1 942,0 млн. лв. – 19,7%, спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 80,4% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 1 426,2 млн. лв., като нарастват със 178,7 млн. лв. или 14,3% спрямо отчетените към март 2022 г. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 697,0 млн. лв., с ръст от 508,7 млн. лв. или 9,8% спрямо отчетените към март 2022 г.). Приходите от други данъци са в размер на 1 079,2 млн. лв. или ръст от 690.4 млн. лв. спрямо отчетените към март 2022 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 3 614,8 млн. лв., което представлява ръст от 564,2 млн. лв. или 18,5% спрямо отчетените за същия период на 2022 година.

Неданъчните приходи са в размер на 2 440,5 млн. лв. Отчита се ръст от 413,2 млн. лв. или 20,4% спрямо същия период на 2022 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 434,1 млн. лева.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към март 2023 г. възлизат на 15 354,3 млн. лв. За сравнение, разходите по КФП към март 2022 г. бяха в размер на 12 088,9 млн. лева. В номинално изражение разходите нарастват спрямо първите три месеца на 2022 г. с 3 265,4 млн. лв. или 27,0%. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии – 1 050,2 млн. лв., както и в частта на разходите за издръжка – 652,6 млн. лв., разходите за персонал – 628,2 млн. лв., разходите за субсидии – 604,8 млн. лв. и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други.

Нелихвените разходи са в размер на 14 595,9 млн. лв. Отчита се ръст от 3 244,6 млн. лв. или 28,6 % спрямо отчетените към март 2022 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 13 659,9 млн. лв. Капиталовите разходи възлизат на 929,0 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 7,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 303,1 млн. лв. Спадът е с 32,7 млн. лв. или 9,7 % спрямо същия период на 2022 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 455,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31 март 2023 г. е 12,6 млрд. лв., в това число 12,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

БТА припомня, че служебното правителство внесе на 28 април в парламента проекта на Закон за държавния бюджет на Р България за 2023 г., както и тези за Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. 

/ВД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:40 на 08.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация