Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2534-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2534-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2534-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2534-МИ

София, 28 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ чрез Тодор Стоянов Ганчев – упълномощен представител, срещу решение № 72-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-398 от 28.09.2023 г. от Тодор Стоянов Ганчев, упълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 72-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево.

С решение № 72-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Севлиево, е отхвърлила регистрацията и обявяването на кандидати за кмет на кметства в с. Добромирка – Тодор Кирчев Маринов, и с. Шумата – Пеньо Николов Ненчев за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В подадената до ЦИК жалба от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ се иска отмяна на решение № 72-МИ от 28.09.2023 г. и указание към ОИК – Севлиево, за регистриране на предложените от партията кандидати за кмет на кметство в с. Добромирка и с. Шумата.

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт (съгласно приложено пълномощно) и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество е основателна. След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Севлиево, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С решение № 40-МИ от 18.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Севлиево, е регистрирала ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на кметствата: с. Агатово, с. Батошево, с. Бериево, с. Богатово, с. Буря, с. Горна Росица, с. Градница, с. Дамяново, с. Добромирка, с. Душево, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Кръвеник, с. Ловнидол, с. Малки Вършец, с. Петко Славейков, с. Ряховците, с. Сенник, с. Стоките, с. Столът, с. Хирево и с. Шумата на 29 октомври 2023 г.

С решение № 51-МИ от 22.09.2023 г. ОИК – Севлиево, регистрира и обявява кандидати за кметове на кметство в с. Душево, с. Петко Славейков и с. Столът, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Видно от приложените към преписката документи на 25.09.2023 г., в 13.50 ч., упълномощеният представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ подава предложение за регистрация на кандидати за кмет на кметство в с. Добромирка и с. Шумата. Предложението е направено в срока по чл. 414, ал. 3 ИК. Въз основа на предложението ОИК – Севлиево, с 6 гласа „за“ и 4 „против“ приема решение, с което отхвърля регистрацията и обявяването на кандидати за кметове на кметство в с. Добромирка и с. Шумата с мотив на гласувалите „против“, че същото се явява второ такова и с него се допълва първоначално регистрираната кандидатска листа с нови кандидати за кмет на кметство, които първоначално не са били предложени, като се сочи, че това е в разрез с т. 18.1. от раздел V на Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия.

Съгласно чл. 414, ал.1 ИК и раздел V, т. 18.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което се уреждат условията и редът за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се подава отделно предложение за регистрация на кандидат за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

Изречение последно на т. 18.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. не е абсолютна предпоставка за допустимост и валидност на подадено предложение и общинските избирателни комисии са длъжни да извършват проверка на редовността на подадените документи и срока на подаване с оглед вземането на решение. В конкретния случай ОИК – Севлиево, при наличие на всички изискуеми по закон документи за регистрация на кандидати за кметове на кметство в с. Добромирка и с. Шумата, община Севлиево, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, и съобразно срока по чл. 414, ал. 3 ИК действа в условията на обвързана компетентност и следва да приеме решение за регистрирането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 72-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, с което отхвърля регистрацията и обявяването на кандидати за кметове на кметство в с. Добромирка – Тодор Кирчев Маринов, и в с. Шумата – Пеньо Николов Ненчев, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

УКАЗВА на ОИК – Севлиево, да приеме решение по заявлението съгласно указанията, изложени в мотивите на настоящото решение, при условията на обвързана компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ССт/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:17 на 05.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация