Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3162-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3162-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3162-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3162-ЕП/НС

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 10 на 24 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 11.04.2024 г. за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС между партия ГЕРБ и партия Съюз на демократичните сили (СДС) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия ГЕРБ, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ГЕРБ“ от 09.04.2024 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

4. Образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС. 

5. Образец от подписа на представляващия партия „ГЕРБ“.

6. Образец от подписа на представляващия партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

7. Образец от печата на партия „ГЕРБ“.

8. Образец от печата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

Коалицията няма печат.

10. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

11. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за народни представители на 9 юни 2024 г.

12. Удостоверение с изх. № 3501-20-00309 от 23.04.2024 г. от „Банка ДСК“ АД за банкова сметка на името на партия „ГЕРБ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

13. Удостоверение с изх. № 3501-20-00310 от 23.04.2024 г. от „Банка ДСК“ АД за банкова сметка на името на партия „ГЕРБ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

14. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

15. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

16. Пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов и на Румен Димитров Христов.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ГЕРБ-СДС

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „ГЕРБ“ и партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: ГЕРБ-СДС

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Войнов

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЙГ/ЛТ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:36 на 29.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация